• info@metpordekor.com
 • SSS

Binalarda Mantolama Nasıl Yapılır?, Isı Yalıtımı Nasıl Yapılır?

 • Ana Sayfa
 • Blog
 • 8 Adımda Resimli Anlatımla Mantolama Nasıl Yapılır?

8 Adımda Resimli Anlatımla Mantolama Nasıl Yapılır?

 • Metpor

  Metpor

  info@metpordekor.com

  Okunma Sayısı : 145 176

8 Adımda Resimli Anlatımla Mantolama Nasıl Yapılır?

  Mantolama Uygulaması Nasıl Yapılır? Resimli Anlatım, Isı Yalıtımı Nasıl Yapılır?

  Binalarda mantolama uygulaması nasıl yapılır? diye soracak olursak, mantolama firmaları olarak içten cephe kaplama, dıştan cephe mantolama ve sandviç duvar olmak üzere 3 değişik mantolama tekniği uygulanır. Isı köprülerinin oluşumunu önlemek ve yalıtımın devamlılığını sağlamak için yapılabilecek en iyi program dış cephe kaplama yani ısı yalıtımı uygulamasıdır. Binalarda dış cephe giydirme yapıldığında, ortaya çıkacak enerji tasarrufu ve yapılan ısı yalıtımının aile ve ülke ekonomisine sağladığı katkılar günümüzde önemli bir konu olmuştur. Gerek doğal enerji kaynaklarının azalması gerekse enerji maliyetlerinin oldukça yüksek olması bu duruma en önemli erkendir.

  Binalarda yaplması planlanan mantolama uygulamaları doğaya ve enerji kaynaklarının korunmasına katkıda bulunup, çevreye verilen zararları önleme noktasında en iyi önlemlerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Ülke ve aile ekonomisine katkıları olan ısı yalıtımı uygulaması belirli bir işlem sırası ve aşamlardan geçmektedir. Mantolama işlem sırası ve uygulama aşamaları sağlıklı bir izolasyon uygulaması için cephe sistemleri önem verilmesi gereken bir konudur.

  Hazır Levhalarla Mantolama Nasıl Yapılır?Mantolama uygulaması sırasında işlem sırası şu şekildedir;

  1. Aşama Mantolama Uygulaması Öncesinde Hazırlık Aşamasıdır.

  1. En iyi mantolama nasıl yapılır? diye soracak olursak, ilk bilmemiz gereken şey; mantolama, +5°C ile +30°C sıcaklık aralığında yapılmalıdır.
  2. Mantolama uygulamasına başlamadan önce bina cephesinde bulunan cam, ahşap, vb. yapı elemanları kirlenmeye ve zarar görmeye karşı koruma altına alınmalıdır.
  3. Uygulama yapılacak bina dış cephesinin geneli ve "ısı yalıtımı" tatbik edilecek yüzey nemli olmamalı, döşeme şapları, iç ve dış duvar sıvaları kurumuş olmalıdır.
  4. Mantolama uygulaması yapılacak yüzeyler, mantolama malzemelerinin yapışma kalitesini düşürebilecek kalıntılar içermemeli yağdan arındırılmış ve tozsuz olmalıdır.
  5. Mantolama uygulanacak yüzeyde topraktan yukarıya yönde gelişen nem olmamalı, toprağın en az 30 cm üzerine kadar çıkacak şekilde su yalıtım uygulaması (drenaj) tamamlanmış olmalıdır. 
  6. Bina cephesinde bulunan mevcut kaplamaların (astarlar, boya ve eski sıvalar) dayanıklılık anlamında kontrol edilmeli, eğer sağlam ve dayanıklı olmadığı kanaati getirilirse sökülmelidir. Bununla birlikte varsa eğer çatlak ya da kabarmış yüzeylerin tamiri yapılmalı, mantolama tatbikatı için sağlam, dökülme yapmayacak temiz bir zemin elde edilmelidir.
  7. Isı yalıtım plakalarının yapışacağı yüzeyde 2 cm’yi geçen eğrilikler varsa, mantolama uygulaması öncesi kaba sıva ile düzeltilmelidir. İklim şartları göz önüne alınarak cephe, güneş, yağmur, kar ve rüzgardan vs. korunduktan sonra mantolama uygulamasına başlanılmalıdır.
  8. Dış cephedeki yağmur olukları, kablolar, vb. ısı yalıtımı sisteminin üzerine alınmalı ve en az 6 - 7 cm uzakta kalacak şekilde yerleştirilmelidir. Eğer istenirse U söve profilleri vasıtasıyla gizlenebilir. Oluk ve yağmuş iniş borularının gizlenmesi, hem uzun yıllar dayanımını sağlar hem de, tasarım olarak binaya görsellik kazandırır. Bu noktada u söve kaplamalarından faydalanabilirsiniz.

  İyi Bir Mantolama Nasıl Olmalı?

  Dış cephe mantolama uygulamalarında, çalışma güvenliğinin sağlanması için ısı yalıtımı sistemi malzemeleri deforme olmayacak şekilde, kuru ve serin bir ortamda depolanmalıdır. Dış cephe kaplama malzemeleri iyi şartlarda muhafaza edilmeli, nem, küf ve aşırı ısı olan ortamlarda saklanmamalıdır.

  2. Aşama Dış Cephe Isı Yalıtımı Yapılırken "Su Basman Profili" Montajıdır.

  Metpor Söve & Mantolama uygulaması esnasında subasman profili montajı, ısı yalıtımı düzeneğinin dengeli ve düzgün olmasını sağlar. Yüzeyde mümkün eğrilikleri düzeltmek için duvar ile subasman profili arasındaki boşluklar, girintiler ve çıkıntılar değişik kalınlıklardaki takozlarla düzeltilerek yüzey gönyeye alınır ve dübelle monte edilir (Resim.1 ve Resim.2).

  Uç uca eklenen profillerin arasında 2 - 3 mm aralık bırakılmalıdır. Köşe bağlantılarıysa, subasman profillerinin köşeye makul açıyla kesilip birleştirilmesiyle oluşturulur. Subasman profilinin ölçüsü, kullanılacak ısı yalıtım levhasının kalınlığı dikkate alınarak seçilmelidir. (Resim.3).

  Mantolamada Su Basman Profili Nasıl Uygulanır?

  3. Adım "Yapıştırma Harcı" Hazırlanması ve Uygulanması Aşamasıdır.

  METPOR Söve ve Mantolama uygulamalarında yapıştırma harcı, ambalajının üzerinde yazan talimatlar doğrultusunda hazırlanmalıdır. Bu noktada kullanıcak suyun oranı vs. gibi faktörler mantolama yapıştırıcısının tutuculuğuna doğrudan etki edecektir. Mantolama yapılacak yüzeyin eğriliğine ya da düzgün olmasına bağlı olarak yalıtım yapıştırma harcının uygulama yöntemi değişir.

  Yüzey düzgünse "Tüm Yüzeye Yapıştırma Yöntemi" uygulanarak yapıştırma harcı dış cephe kaplama levhasının tamamına mala ya da benzer bir taraklı malayla sürülür (Resim. 1).

  Yüzeyde düzey farklılıkları ya da eğrilikler varsa "şerit ve noktasal sürme metodu" uygulanarak yapıştırma harcı ısı izolasyon levhasının arka kısmına tüm kenarlar süresince kesintisiz olarak şerit halinde, orta bölümlerine ise noktasal durumda malayla sürülür (Resim. 2). Bu yöntemde ısı yalıtım levha yüzeyinin %40’ı yapıştırıcı malzeme ile kaplanmalıdır.

  dış cephe mantolama, ısı yalıtım levhasının arka kısmına yapıştırma harcı uygularken kenarlardan taşmamasına özen gösterilmelidir (Resim. 3).

  Mantolama Uygulamsında Yapıştırma Harcının Hazırlanmasının Resimli Anlatımı

  4. Adım Kısaca Mantolama Uygulamasında Isı Yalıtım Levhalarının Montajı, Yerleştirilmesi İşlemidir.

  Metpor Mantolama & Söve uygulaması yapılırken, arka yüzüne yapıştırma harcı sürülen ısı yalıtım levhası, subasman profiline boşluksuz olarak yerleştirilmelidir (Resim.1). Mantolama uygulaması yapılırken mantolama levhaları, duvarla tam temas etmesine dikkat edilerek hafifçe kaydırılarak duvara yapıştırılır. Levha seviyelerinin kontrolü mastar ya da su terazisiyle sağlanmalıdır (Resim.2).

  Isı yalıtım levhaları, duvarın alt kısmından başlanarak yukarıya doğru aralıksız ve şaşırtmalı olarak döşenir. Köşelerde de mantolama plakaları şaşırtmalı olarak yerleştirilmelidir (Resim.3).

  Isı yalıtım levhalarının düzgün döşenmesine ve kenarların zedelenmemesi konusuna oldukça dikkat edilmelidir. Hasarlı izolasyon levhaları kullanılmamalı, kenarları aşınmış mantolama levhaları ise uygulama öncesi törpülenmelidir. Yerleştirme esnasında levhalar arasında boşluk bırakılmamalı, ince boşluklar da yalıtım bandı ya da köpük kullanılarak doldurulmalıdır.

  Isı Yalıtım Levhalarının Yerleştirilmesi Nasıl Yapılır? Resimli Anlatımı

  5. Adım Mantolama Dübeli, Isı Yalıtımı Levhalarının Dübellenmesi İşidir.

  Dış cephe mantolama uygulaması sırasında ısı yalıtım levhaları yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra rüzgarın emme gücü etkilerinden zarar görmesini engellemek, düzenin sürekliliğinin ve performansının uzun ömürlü olması için dübelle mekanik bağlantı sağlanır.

  Kullanılması gereken en uygun dübel sayısı, bina yüksekliği ve binanın bulunduğu çevre koşullarına göre belirlenir. Özellikle yatayda ve düşeyde levhaların birleşim noktalarına 4 adet ve meydana 2 adet olmak üzere bina yüzeyine metrekareye en az 6 adet dübel uygulanır.

  Bina köşelerine yapılan levhalarda kullanılacak dübel sayısı, rüzgar gücünden ötürü artırılır. 8 metre yüksekliğe kadar 6 adet, 8 - 20 metre arasında 8 adet, 20 metre ve üzerinde de 10 adet dübel kullanılmalıdır.

  Mantolama dübeli uygulaması, binaların köşe noktalarında levha kalınlığına ek olarak en az 10 cm içeriden uygulanmalıdır. Kullanılacak mantolama dübeli, duvar özelliklerine göre seçilmelidir. Mantolama dübelinin başlığının tam olarak yerleştirilmesi, kalınlık oluşturmaması için aparat kullanılarak havşa başı açılması lazım olur (Resim.1).

  Mantolamada dübelin montajlanacağı nokta matkapla delinir. Delik boyu, dübel boyundan 1 cm büyük açılmalıdır (Resim.2).

  Açılan dübel deliğine dübeller yerleştirilerek dübel çivileri tamamıyla çakılır (Resim.3).

  Dübeller havşa başı boşluğuna yerleştirildikten sonra, ilk kat sıva öncesi dübel çevresinde kalan boşluklar aynı sıvayla doldurulur.

  Düzgün bir dış cephe yüzeyi elde edebilmek için dübel kafaları, yalıtım levhası yüzeyiyle aynı civarda olacak şekilde monte edilmelidir.

  Isı Yalıtım Plakaları Nasıl Dübellenir? Resimli Anlatımı6. Adım Fileli PVC Köşe Profili, Köşebent Profili Uygulamasıdır.

  Binalarda "mantolama sistemleri" uygulanırken, bina kenarları ve köşeleri (Resim.1), pencereler (Resim.2) ile kapı kenarları (Resim.3) çatlama riski yüksek ve mekanik zorlamaların en çok olduğu bölgelerdir. Düzgün ve darbelere dayanabilecek köşeler elde etmek için Metpor söve & Mantolama Uygulamasında fileli pvc köşe profili kullanılır.

  Köşe profili, ince bir kat sıva çekilerek ilk kat sıva harcı içine yerleştirilir ve üzerine donatı filesi uygulanır. Fileli köşe profillerini kullanmak hem işçilik maliyetinden hem de zamandan tasarruf edilmesini sağlar. Hem de fileli köşe profili montajı esnasında yaşanabilecek yanlış uygulama tehlikesini en aza indirir.

  Mantolama Uygulamasında PVC Fileli Köşe Profili Nasıl Uygulanır? Resimlerle Detaylı Anlatım7. Adım Sıva Harcı Katlarının Oluşturulması ve Donatı Filesi Uygulamasıdır.

  Metpor Söve & Mantolama olarak bizlere en iyi mantolama nasıl yapılır? diye sorarsanız, ısı yalıtım levhalarının yapıştırılması ve dübellenmesi işlemlerinden sonra ilk kat yüzey sıvası programı yapılır. Hazırlanan söve kaplama uygulamasında sıva harcı, çelik mala sayesinde yüzeye eşit miktarda homojen olarak yapılır (Resim1). Yüzey sıvasının program kalınlığı her bir katta en çok 2 mm olmalıdır.

  Donatı filesi, henüz kurumamış ilk kat yüzey sıvasının üzerine, yukarıdan aşağıya doğru bastırılarak ve iyice gerilerek, katlanmadan ve yalıtım levhasından tüm yüzeye eşit mesafede olacak şekilde yerleştirilmelidir. Birleşim bölgelerinde donatı filesi, her vakit 10 cm üst üste bindirilerek uygulanmalıdır (Resim.2).

  İlk kat sıva harcı kurumadan, hava sıcaklığına göre en az 3-4 saat sonra, ikinci kat sıva harcı yapılır. Uygulama esnasında ısı yalıtım donatı filesinin yerinden kaymasını ya da ilk kat sıva harcı içine gömülmesini engellemek için, hava durumuna bağlı olarak ilk kat sıva harcının hafifçe suyunu atması beklenerek ikinci kat sıva harcı programı tamamlanır (Resim.3). Böylece yüzey, dış cephe kaplamasına makul duruma gelmiş olur.

  Sıva Harcı Katlarının Oluşturulması ve Donatı Filesi Uygulaması Detaylı Resimli Anlatımı

  8. Adım Dekoratif Sıva Kaplaması ve Son Kat Kaplamaları Uygulamasıdır.

  • Uygulanan mantolama sıva harcının 7 günlük kuruma süresinden sonra dekoratif son kat kaplama aşamasına geçilir.
  • Metpor söve modelleri & Mantolama uygulamasında mineral dokulu dekoratif sıva, malayla yüzeye yapılır (Resim.1).
  • Kurumadan önce yüzeyde doku oluşması için plastik malayla üzerinden geçilir (Resim.2).
  • Son olarak dış cephe astar ve boya programı yapılır (Resim.3).

  Mantolama Uygulamasında Dekoratif Sıva ve Mantolama Son Kat Uygulamaları İle İlgili Faydalı Bilgiler İçeren Resimli Anlatım

  Dekoratif bisküvi tuğla, cam, mozaik (BTB) cephe kaplama gibi tercihler sorun yaratabilmektedir. "ısı yalıtımı genel teknik şartnamesi" ısı yalıtım sistemleri üstünde kullanılacak son kat kaplamalar net bir şekilde açıklanmıştır. Mantolama üzerine ikinci bir son kat kaplama uygulamasını Metpor olarak önermiyoruz.

  En İyi Mantolama Nasıl Yapılır?

  Dış cephede mantolama programı yapılırken kullanılacak yapıştırma harcı, çimento içeriyorsa +5 ile +30 derece olabildiğince idealdir. Uygulama yapılmadan önce binadaki gider boruları, çanak anten vs. sökülmelidir. Çatlaklar, eskimiş sıva ve sökülmüş yerlerin onarımı yapılmalıdır. Uygulama öncesi cephedeki nem giderilmelidir. Yağışlı havalarda izolasyon uygulaması yapılırken kurulan iskelenin koruyucu bir file, naylonla örtülerek koruma altına alınması önerilir. Don vakası olacak kadar soğuk havalarda ise mantolama uygulama yapılmasını önermemekteyiz.

  Buna göre akrilik ya da silikon temelli olmak üzere çizgi ya da tane dokulu dekoratif hazır sıvalar, grenli tekstürlü cephe kaplamaları sistem programları için en ideal tercih olacaktır. Tavsiye edilen bu seçeneklerle cephede mümkün sıva sorunları kapanacak ve iş bitimi görsel olarak rahatsızlık vermeyen bir dış cephe kaplaması meydana çıkacaktır. Isı Yalıtımı Nasıl Yapılır? Yukarıdaki maddelerle resimli anlatımla en iyi mantolama nasıl yapılır? sorusuna cevap vermiş olduk. Ayrıca, İzolasyon, dış cephe kaplama modelleridış cephe kaplama panelleri makalemizden de faydalanabilirsiniz.

  Dış cephede uygulanan ısı yalıtım malzemeleri aracılığla ile %50 - 60 seviyesinda enerji verimliliği yanı ısı Tasarrufu sağlayabilirsiniz. Çünkü hiç yalıtım yapılmamış olan müstakil bir evde ısının dışarıya kaçma seviyesi son derece yüksektir. Bina dış cephe kaplama malzemeleri genelde binanın dizayn ve estetik görünümüne ideal olarak seçilir ve uygulanır.

  Türkiye’de çoğunluklu olarak ahşap, prekast, american siding, yalı baskı kaplamalarımantolama panelleri, kompozit (alucobont), granit, alüminyum, natural taş ve cam cephe kaplamaları kullanılmaktadır. Mantolama uygulaması yapmak için belirli aşamalar vardır. Binalar için mantolama nedir? Nasıl Yapılır? sorusunun cevabından sonra diğer aşamalara geçilmelidir.

  En önemli aşamalardan biri uygulamanın yapılacak bina apartman ise mantolama kararı alınması gerekir. Daha sonraki önemli aşama ise mantolama firmaları arasından en uygun fiyat veren ve işin altından kalkabilecek potansiyeldeki dış cephe kaplama şirketi seçimidir. Dış cephe mantolama firması nasıl seçilir? makalemiz sizle firma seçimi konusunda rehber olacabilecek bir kaynaktır.

  Dış cephe mantolama firması seçilirken diğer bir konu kullanılacak mantolama malzemelerinin çeşitleri konusunda araştırma yapmak olmalıdır. Seçilecek ısı yalıtım malzemesi binanın ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede kaplama malzemeleri olmalıdır. Isı yalıtım malzeme tavsiyesi için linke tılayarak ayrıntılı verilere ulaşabilirsiniz. Isı Yalıtım uygulaması yapılırken ihmal edilen konulardan birisi ise iş güvenliği meselesidir. İskelenin güvenliği ve çalışan personelin iş güvenliği tedbirleri alınmalı olası iş kazası riskinin önüne geçilmelidir. 

  Eski binaların dış cephesinin yenilenmesi makalemizi de inceleyebilirsiniz. İstanbul mantolama firmaları, rastgele bir dekorasyon ya da mantolama firması değildir. Yapı yalıtımı özel bir etkinlik alanıdır ve kendisine ait pek çok ek kaliteyi söz konusudur. Bu amaçla "cephe giydirme firmaları" sektörde ayrı bir konumda bulunmaktadır. 

  Başarılı bir mantolama uygulaması için, öncelikle yapılacak binanın mantolama yapılacak dış cepheleri belirlenmeli ve ücretsiz keşif hizmeti alınmalıdır. Mantolamanın faydaları arasında en önemlisi, dış duvarlardaki ısı kaybının önlenmesidir. Bu da doğru isı yalıtım malzemeleri seçimi ve doğru mantolama çeşitleri tercihleri ile sağlanabilir.

  Mantolama yapılacak diğer bir önemli nokta, levhalarının dübellenmesi işlemidir. Bu işlem fileli sıva uygulaması ile birlikte yapılmalıdır. Ayrıca mantolama kararının verilmesi için, püf noktaları dikkate alınmalıdır.

  Dış cephelerini mantolama düşünen kişiler, mantolama nasıl yapılır? sorusunun cevabını da aramalıdır. İlk olarak, dış cephe temizlenmeli ve hazır hale getirilmelidir. Daha sonra, uygun malzemeler kullanılarak mantolama işlemi yapılmalıdır. Bu işlem, diş cephe gibi her türlü yapıya uygulanabilir.

  Dış cephelerini mantolama düşünen kişilerin, doğru isı yalıtım malzemeleri seçimi, mantolama çeşitleri tercihi, fileli sıva uygulaması ve levhalarının dübellenmesi işlemine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, mantolama yapılacak diş cephe gibi yapıların doğru bir şekilde hazırlanması, başarılı bir mantolama işleminin yapılması için önemlidir.

  Dış cephelerinin ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamak isteyenler, taş yünü mantolama ve Eps mantolamada gibi çimento esaslı yapıştırma malzemeleri tercih edebilirler. Bu malzemeler, dış yüzeyinin ses yalıtımı ve ısı yalıtımı konularında da oldukça başarılıdır.

  Mantolamanın faydaları arasında, enerji tasarrufu sağlaması en önemli avantajlarından biridir. Ayrıca, ses yalıtımı da yaparak, evlerde rahat bir yaşam sağlayabilir. Doğru seçilen isı yalıtım malzemeleri ve püf noktaları ile yapılan mantolama işlemi, evlerdeki ısı kaybını azaltarak, faturalardaki maliyeti düşürür.

  Dış cephe boyaları, mantolama uygulaması sonrasında kullanılabilecek farklı bir seçenektir. Bu boyalar, uygulanan mantolama malzemelerine zarar vermeden, dış cephenin estetik görünümünü artırır.

  Doğru malzemelerin seçimi ve doğru püf noktalarının dikkate alınması, başarılı bir isı yalıtım mantolama işlemi için önemlidir. Taş yünü mantolama gibi çimento esaslı yapıştırıcılar kullanılarak yapılan mantolama, dış yüzeyinin ısı yalıtımı ve ses yalıtımı ihtiyaçlarını karşılayabilir. Dış cephe boyaları da uygulama sonrası kullanılabilecek estetik bir çözümdür.

  Dış cephe mantolama işlemi yapılacak olan evlerde, karar nasıl alınır? İlk olarak, mantolama köpük, taş yünü mantolama gibi farklı malzemelerin avantajları ve dezavantajları incelenmelidir. Bu malzemelerin seçiminde, bölgesel iklim koşulları ve bütçe gibi faktörler dikkate alınmalıdır.

  Mantolama köpük, dış cepheler için sıklıkla kullanılan bir malzemedir. Bu malzeme, dış duvarlardaki ısı kaybını önlerken, aynı zamanda mükemmel bir ses yalıtımı sağlar. Cephe boya renkleri de mantolama sonrası dış cephenin estetik görünümünü artırmak için kullanılabilir. Bu boya renkleri, uygulanan mantolama malzemelerine zarar vermeden, dış cephelerin renklendirilmesini sağlar.

  Karar verirken, kullanılan malzemelerin yanı sıra, mantolama yapılacak evin özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, eski bir evin mantolama işlemi yapılması, yeni bir evin mantolama işlemine göre daha farklı bir yaklaşım gerektirir.

  Sonuç olarak, dış cephe kaplaması yapılacak evlerde, karar vermek için farklı faktörler dikkate alınmalıdır. Mantolama köpük gibi farklı malzemelerin avantajları ve dezavantajları incelenmeli, cephe boya renkleri de estetik görünüm için düşünülmelidir. Ayrıca, evin özellikleri de dikkate alınarak, doğru karar verilmelidir. • Söve Uygulaması Nasıl Yapılır? Adım Adım Resimli Anlatım
 • Mantolama Nedir ve Neden Önemlidir?
 • Söve Uygulaması Nasıl Yapılır? Basit Anlatım
 • Mantolamada Fileli, Klasik Düz Fileli Kaplama Sistemleri
 • Mantolama Nedir: Evinizi Korumanın En Etkili Yolu
  8 Adımda Resimli Anlatımla Mantolama Nasıl Yapılır?

  Metpor Dekor

  Mantolama Uygulaması Nasıl Yapılır? Resimli Anlatım, Isı Yalıtımı Nasıl Yapılır?

  Binalarda mantolama uygulaması nasıl yapılır? diye soracak olursak, mantolama firmaları olarak içten cephe kaplama, dıştan cephe mantolama ve sandviç duvar olmak üzere 3 değişik mantolama tekniği uygulanır. Isı köprülerinin oluşumunu önlemek ve yalıtımın devamlılığını sağlamak için yapılabilecek en iyi program dış cephe kaplama yani ısı yalıtımı uygulamasıdır. Binalarda dış cephe giydirme yapıldığında, ortaya çıkacak enerji tasarrufu ve yapılan ısı yalıtımının aile ve ülke ekonomisine sağladığı katkılar günümüzde önemli bir konu olmuştur. Gerek doğal enerji kaynaklarının azalması gerekse enerji maliyetlerinin oldukça yüksek olması bu duruma en önemli erkendir.

  Binalarda yaplması planlanan mantolama uygulamaları doğaya ve enerji kaynaklarının korunmasına katkıda bulunup, çevreye verilen zararları önleme noktasında en iyi önlemlerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Ülke ve aile ekonomisine katkıları olan ısı yalıtımı uygulaması belirli bir işlem sırası ve aşamlardan geçmektedir. Mantolama işlem sırası ve uygulama aşamaları sağlıklı bir izolasyon uygulaması için cephe sistemleri önem verilmesi gereken bir konudur.

  Hazır Levhalarla Mantolama Nasıl Yapılır?Mantolama uygulaması sırasında işlem sırası şu şekildedir;

  1. Aşama Mantolama Uygulaması Öncesinde Hazırlık Aşamasıdır.

  1. En iyi mantolama nasıl yapılır? diye soracak olursak, ilk bilmemiz gereken şey; mantolama, +5°C ile +30°C sıcaklık aralığında yapılmalıdır.
  2. Mantolama uygulamasına başlamadan önce bina cephesinde bulunan cam, ahşap, vb. yapı elemanları kirlenmeye ve zarar görmeye karşı koruma altına alınmalıdır.
  3. Uygulama yapılacak bina dış cephesinin geneli ve "ısı yalıtımı" tatbik edilecek yüzey nemli olmamalı, döşeme şapları, iç ve dış duvar sıvaları kurumuş olmalıdır.
  4. Mantolama uygulaması yapılacak yüzeyler, mantolama malzemelerinin yapışma kalitesini düşürebilecek kalıntılar içermemeli yağdan arındırılmış ve tozsuz olmalıdır.
  5. Mantolama uygulanacak yüzeyde topraktan yukarıya yönde gelişen nem olmamalı, toprağın en az 30 cm üzerine kadar çıkacak şekilde su yalıtım uygulaması (drenaj) tamamlanmış olmalıdır. 
  6. Bina cephesinde bulunan mevcut kaplamaların (astarlar, boya ve eski sıvalar) dayanıklılık anlamında kontrol edilmeli, eğer sağlam ve dayanıklı olmadığı kanaati getirilirse sökülmelidir. Bununla birlikte varsa eğer çatlak ya da kabarmış yüzeylerin tamiri yapılmalı, mantolama tatbikatı için sağlam, dökülme yapmayacak temiz bir zemin elde edilmelidir.
  7. Isı yalıtım plakalarının yapışacağı yüzeyde 2 cm’yi geçen eğrilikler varsa, mantolama uygulaması öncesi kaba sıva ile düzeltilmelidir. İklim şartları göz önüne alınarak cephe, güneş, yağmur, kar ve rüzgardan vs. korunduktan sonra mantolama uygulamasına başlanılmalıdır.
  8. Dış cephedeki yağmur olukları, kablolar, vb. ısı yalıtımı sisteminin üzerine alınmalı ve en az 6 - 7 cm uzakta kalacak şekilde yerleştirilmelidir. Eğer istenirse U söve profilleri vasıtasıyla gizlenebilir. Oluk ve yağmuş iniş borularının gizlenmesi, hem uzun yıllar dayanımını sağlar hem de, tasarım olarak binaya görsellik kazandırır. Bu noktada u söve kaplamalarından faydalanabilirsiniz.

  İyi Bir Mantolama Nasıl Olmalı?

  Dış cephe mantolama uygulamalarında, çalışma güvenliğinin sağlanması için ısı yalıtımı sistemi malzemeleri deforme olmayacak şekilde, kuru ve serin bir ortamda depolanmalıdır. Dış cephe kaplama malzemeleri iyi şartlarda muhafaza edilmeli, nem, küf ve aşırı ısı olan ortamlarda saklanmamalıdır.

  2. Aşama Dış Cephe Isı Yalıtımı Yapılırken "Su Basman Profili" Montajıdır.

  Metpor Söve & Mantolama uygulaması esnasında subasman profili montajı, ısı yalıtımı düzeneğinin dengeli ve düzgün olmasını sağlar. Yüzeyde mümkün eğrilikleri düzeltmek için duvar ile subasman profili arasındaki boşluklar, girintiler ve çıkıntılar değişik kalınlıklardaki takozlarla düzeltilerek yüzey gönyeye alınır ve dübelle monte edilir (Resim.1 ve Resim.2).

  Uç uca eklenen profillerin arasında 2 - 3 mm aralık bırakılmalıdır. Köşe bağlantılarıysa, subasman profillerinin köşeye makul açıyla kesilip birleştirilmesiyle oluşturulur. Subasman profilinin ölçüsü, kullanılacak ısı yalıtım levhasının kalınlığı dikkate alınarak seçilmelidir. (Resim.3).

  Mantolamada Su Basman Profili Nasıl Uygulanır?

  3. Adım "Yapıştırma Harcı" Hazırlanması ve Uygulanması Aşamasıdır.

  METPOR Söve ve Mantolama uygulamalarında yapıştırma harcı, ambalajının üzerinde yazan talimatlar doğrultusunda hazırlanmalıdır. Bu noktada kullanıcak suyun oranı vs. gibi faktörler mantolama yapıştırıcısının tutuculuğuna doğrudan etki edecektir. Mantolama yapılacak yüzeyin eğriliğine ya da düzgün olmasına bağlı olarak yalıtım yapıştırma harcının uygulama yöntemi değişir.

  Yüzey düzgünse "Tüm Yüzeye Yapıştırma Yöntemi" uygulanarak yapıştırma harcı dış cephe kaplama levhasının tamamına mala ya da benzer bir taraklı malayla sürülür (Resim. 1).

  Yüzeyde düzey farklılıkları ya da eğrilikler varsa "şerit ve noktasal sürme metodu" uygulanarak yapıştırma harcı ısı izolasyon levhasının arka kısmına tüm kenarlar süresince kesintisiz olarak şerit halinde, orta bölümlerine ise noktasal durumda malayla sürülür (Resim. 2). Bu yöntemde ısı yalıtım levha yüzeyinin %40’ı yapıştırıcı malzeme ile kaplanmalıdır.

  dış cephe mantolama, ısı yalıtım levhasının arka kısmına yapıştırma harcı uygularken kenarlardan taşmamasına özen gösterilmelidir (Resim. 3).

  Mantolama Uygulamsında Yapıştırma Harcının Hazırlanmasının Resimli Anlatımı

  4. Adım Kısaca Mantolama Uygulamasında Isı Yalıtım Levhalarının Montajı, Yerleştirilmesi İşlemidir.

  Metpor Mantolama & Söve uygulaması yapılırken, arka yüzüne yapıştırma harcı sürülen ısı yalıtım levhası, subasman profiline boşluksuz olarak yerleştirilmelidir (Resim.1). Mantolama uygulaması yapılırken mantolama levhaları, duvarla tam temas etmesine dikkat edilerek hafifçe kaydırılarak duvara yapıştırılır. Levha seviyelerinin kontrolü mastar ya da su terazisiyle sağlanmalıdır (Resim.2).

  Isı yalıtım levhaları, duvarın alt kısmından başlanarak yukarıya doğru aralıksız ve şaşırtmalı olarak döşenir. Köşelerde de mantolama plakaları şaşırtmalı olarak yerleştirilmelidir (Resim.3).

  Isı yalıtım levhalarının düzgün döşenmesine ve kenarların zedelenmemesi konusuna oldukça dikkat edilmelidir. Hasarlı izolasyon levhaları kullanılmamalı, kenarları aşınmış mantolama levhaları ise uygulama öncesi törpülenmelidir. Yerleştirme esnasında levhalar arasında boşluk bırakılmamalı, ince boşluklar da yalıtım bandı ya da köpük kullanılarak doldurulmalıdır.

  Isı Yalıtım Levhalarının Yerleştirilmesi Nasıl Yapılır? Resimli Anlatımı

  5. Adım Mantolama Dübeli, Isı Yalıtımı Levhalarının Dübellenmesi İşidir.

  Dış cephe mantolama uygulaması sırasında ısı yalıtım levhaları yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra rüzgarın emme gücü etkilerinden zarar görmesini engellemek, düzenin sürekliliğinin ve performansının uzun ömürlü olması için dübelle mekanik bağlantı sağlanır.

  Kullanılması gereken en uygun dübel sayısı, bina yüksekliği ve binanın bulunduğu çevre koşullarına göre belirlenir. Özellikle yatayda ve düşeyde levhaların birleşim noktalarına 4 adet ve meydana 2 adet olmak üzere bina yüzeyine metrekareye en az 6 adet dübel uygulanır.

  Bina köşelerine yapılan levhalarda kullanılacak dübel sayısı, rüzgar gücünden ötürü artırılır. 8 metre yüksekliğe kadar 6 adet, 8 - 20 metre arasında 8 adet, 20 metre ve üzerinde de 10 adet dübel kullanılmalıdır.

  Mantolama dübeli uygulaması, binaların köşe noktalarında levha kalınlığına ek olarak en az 10 cm içeriden uygulanmalıdır. Kullanılacak mantolama dübeli, duvar özelliklerine göre seçilmelidir. Mantolama dübelinin başlığının tam olarak yerleştirilmesi, kalınlık oluşturmaması için aparat kullanılarak havşa başı açılması lazım olur (Resim.1).

  Mantolamada dübelin montajlanacağı nokta matkapla delinir. Delik boyu, dübel boyundan 1 cm büyük açılmalıdır (Resim.2).

  Açılan dübel deliğine dübeller yerleştirilerek dübel çivileri tamamıyla çakılır (Resim.3).

  Dübeller havşa başı boşluğuna yerleştirildikten sonra, ilk kat sıva öncesi dübel çevresinde kalan boşluklar aynı sıvayla doldurulur.

  Düzgün bir dış cephe yüzeyi elde edebilmek için dübel kafaları, yalıtım levhası yüzeyiyle aynı civarda olacak şekilde monte edilmelidir.

  Isı Yalıtım Plakaları Nasıl Dübellenir? Resimli Anlatımı6. Adım Fileli PVC Köşe Profili, Köşebent Profili Uygulamasıdır.

  Binalarda "mantolama sistemleri" uygulanırken, bina kenarları ve köşeleri (Resim.1), pencereler (Resim.2) ile kapı kenarları (Resim.3) çatlama riski yüksek ve mekanik zorlamaların en çok olduğu bölgelerdir. Düzgün ve darbelere dayanabilecek köşeler elde etmek için Metpor söve & Mantolama Uygulamasında fileli pvc köşe profili kullanılır.

  Köşe profili, ince bir kat sıva çekilerek ilk kat sıva harcı içine yerleştirilir ve üzerine donatı filesi uygulanır. Fileli köşe profillerini kullanmak hem işçilik maliyetinden hem de zamandan tasarruf edilmesini sağlar. Hem de fileli köşe profili montajı esnasında yaşanabilecek yanlış uygulama tehlikesini en aza indirir.

  Mantolama Uygulamasında PVC Fileli Köşe Profili Nasıl Uygulanır? Resimlerle Detaylı Anlatım7. Adım Sıva Harcı Katlarının Oluşturulması ve Donatı Filesi Uygulamasıdır.

  Metpor Söve & Mantolama olarak bizlere en iyi mantolama nasıl yapılır? diye sorarsanız, ısı yalıtım levhalarının yapıştırılması ve dübellenmesi işlemlerinden sonra ilk kat yüzey sıvası programı yapılır. Hazırlanan söve kaplama uygulamasında sıva harcı, çelik mala sayesinde yüzeye eşit miktarda homojen olarak yapılır (Resim1). Yüzey sıvasının program kalınlığı her bir katta en çok 2 mm olmalıdır.

  Donatı filesi, henüz kurumamış ilk kat yüzey sıvasının üzerine, yukarıdan aşağıya doğru bastırılarak ve iyice gerilerek, katlanmadan ve yalıtım levhasından tüm yüzeye eşit mesafede olacak şekilde yerleştirilmelidir. Birleşim bölgelerinde donatı filesi, her vakit 10 cm üst üste bindirilerek uygulanmalıdır (Resim.2).

  İlk kat sıva harcı kurumadan, hava sıcaklığına göre en az 3-4 saat sonra, ikinci kat sıva harcı yapılır. Uygulama esnasında ısı yalıtım donatı filesinin yerinden kaymasını ya da ilk kat sıva harcı içine gömülmesini engellemek için, hava durumuna bağlı olarak ilk kat sıva harcının hafifçe suyunu atması beklenerek ikinci kat sıva harcı programı tamamlanır (Resim.3). Böylece yüzey, dış cephe kaplamasına makul duruma gelmiş olur.

  Sıva Harcı Katlarının Oluşturulması ve Donatı Filesi Uygulaması Detaylı Resimli Anlatımı

  8. Adım Dekoratif Sıva Kaplaması ve Son Kat Kaplamaları Uygulamasıdır.

  • Uygulanan mantolama sıva harcının 7 günlük kuruma süresinden sonra dekoratif son kat kaplama aşamasına geçilir.
  • Metpor söve modelleri & Mantolama uygulamasında mineral dokulu dekoratif sıva, malayla yüzeye yapılır (Resim.1).
  • Kurumadan önce yüzeyde doku oluşması için plastik malayla üzerinden geçilir (Resim.2).
  • Son olarak dış cephe astar ve boya programı yapılır (Resim.3).

  Mantolama Uygulamasında Dekoratif Sıva ve Mantolama Son Kat Uygulamaları İle İlgili Faydalı Bilgiler İçeren Resimli Anlatım

  Dekoratif bisküvi tuğla, cam, mozaik (BTB) cephe kaplama gibi tercihler sorun yaratabilmektedir. "ısı yalıtımı genel teknik şartnamesi" ısı yalıtım sistemleri üstünde kullanılacak son kat kaplamalar net bir şekilde açıklanmıştır. Mantolama üzerine ikinci bir son kat kaplama uygulamasını Metpor olarak önermiyoruz.

  En İyi Mantolama Nasıl Yapılır?

  Dış cephede mantolama programı yapılırken kullanılacak yapıştırma harcı, çimento içeriyorsa +5 ile +30 derece olabildiğince idealdir. Uygulama yapılmadan önce binadaki gider boruları, çanak anten vs. sökülmelidir. Çatlaklar, eskimiş sıva ve sökülmüş yerlerin onarımı yapılmalıdır. Uygulama öncesi cephedeki nem giderilmelidir. Yağışlı havalarda izolasyon uygulaması yapılırken kurulan iskelenin koruyucu bir file, naylonla örtülerek koruma altına alınması önerilir. Don vakası olacak kadar soğuk havalarda ise mantolama uygulama yapılmasını önermemekteyiz.

  Buna göre akrilik ya da silikon temelli olmak üzere çizgi ya da tane dokulu dekoratif hazır sıvalar, grenli tekstürlü cephe kaplamaları sistem programları için en ideal tercih olacaktır. Tavsiye edilen bu seçeneklerle cephede mümkün sıva sorunları kapanacak ve iş bitimi görsel olarak rahatsızlık vermeyen bir dış cephe kaplaması meydana çıkacaktır. Isı Yalıtımı Nasıl Yapılır? Yukarıdaki maddelerle resimli anlatımla en iyi mantolama nasıl yapılır? sorusuna cevap vermiş olduk. Ayrıca, İzolasyon, dış cephe kaplama modelleridış cephe kaplama panelleri makalemizden de faydalanabilirsiniz.

  Dış cephede uygulanan ısı yalıtım malzemeleri aracılığla ile %50 - 60 seviyesinda enerji verimliliği yanı ısı Tasarrufu sağlayabilirsiniz. Çünkü hiç yalıtım yapılmamış olan müstakil bir evde ısının dışarıya kaçma seviyesi son derece yüksektir. Bina dış cephe kaplama malzemeleri genelde binanın dizayn ve estetik görünümüne ideal olarak seçilir ve uygulanır.

  Türkiye’de çoğunluklu olarak ahşap, prekast, american siding, yalı baskı kaplamalarımantolama panelleri, kompozit (alucobont), granit, alüminyum, natural taş ve cam cephe kaplamaları kullanılmaktadır. Mantolama uygulaması yapmak için belirli aşamalar vardır. Binalar için mantolama nedir? Nasıl Yapılır? sorusunun cevabından sonra diğer aşamalara geçilmelidir.

  En önemli aşamalardan biri uygulamanın yapılacak bina apartman ise mantolama kararı alınması gerekir. Daha sonraki önemli aşama ise mantolama firmaları arasından en uygun fiyat veren ve işin altından kalkabilecek potansiyeldeki dış cephe kaplama şirketi seçimidir. Dış cephe mantolama firması nasıl seçilir? makalemiz sizle firma seçimi konusunda rehber olacabilecek bir kaynaktır.

  Dış cephe mantolama firması seçilirken diğer bir konu kullanılacak mantolama malzemelerinin çeşitleri konusunda araştırma yapmak olmalıdır. Seçilecek ısı yalıtım malzemesi binanın ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede kaplama malzemeleri olmalıdır. Isı yalıtım malzeme tavsiyesi için linke tılayarak ayrıntılı verilere ulaşabilirsiniz. Isı Yalıtım uygulaması yapılırken ihmal edilen konulardan birisi ise iş güvenliği meselesidir. İskelenin güvenliği ve çalışan personelin iş güvenliği tedbirleri alınmalı olası iş kazası riskinin önüne geçilmelidir. 

  Eski binaların dış cephesinin yenilenmesi makalemizi de inceleyebilirsiniz. İstanbul mantolama firmaları, rastgele bir dekorasyon ya da mantolama firması değildir. Yapı yalıtımı özel bir etkinlik alanıdır ve kendisine ait pek çok ek kaliteyi söz konusudur. Bu amaçla "cephe giydirme firmaları" sektörde ayrı bir konumda bulunmaktadır. 

  Başarılı bir mantolama uygulaması için, öncelikle yapılacak binanın mantolama yapılacak dış cepheleri belirlenmeli ve ücretsiz keşif hizmeti alınmalıdır. Mantolamanın faydaları arasında en önemlisi, dış duvarlardaki ısı kaybının önlenmesidir. Bu da doğru isı yalıtım malzemeleri seçimi ve doğru mantolama çeşitleri tercihleri ile sağlanabilir.

  Mantolama yapılacak diğer bir önemli nokta, levhalarının dübellenmesi işlemidir. Bu işlem fileli sıva uygulaması ile birlikte yapılmalıdır. Ayrıca mantolama kararının verilmesi için, püf noktaları dikkate alınmalıdır.

  Dış cephelerini mantolama düşünen kişiler, mantolama nasıl yapılır? sorusunun cevabını da aramalıdır. İlk olarak, dış cephe temizlenmeli ve hazır hale getirilmelidir. Daha sonra, uygun malzemeler kullanılarak mantolama işlemi yapılmalıdır. Bu işlem, diş cephe gibi her türlü yapıya uygulanabilir.

  Dış cephelerini mantolama düşünen kişilerin, doğru isı yalıtım malzemeleri seçimi, mantolama çeşitleri tercihi, fileli sıva uygulaması ve levhalarının dübellenmesi işlemine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, mantolama yapılacak diş cephe gibi yapıların doğru bir şekilde hazırlanması, başarılı bir mantolama işleminin yapılması için önemlidir.

  Dış cephelerinin ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamak isteyenler, taş yünü mantolama ve Eps mantolamada gibi çimento esaslı yapıştırma malzemeleri tercih edebilirler. Bu malzemeler, dış yüzeyinin ses yalıtımı ve ısı yalıtımı konularında da oldukça başarılıdır.

  Mantolamanın faydaları arasında, enerji tasarrufu sağlaması en önemli avantajlarından biridir. Ayrıca, ses yalıtımı da yaparak, evlerde rahat bir yaşam sağlayabilir. Doğru seçilen isı yalıtım malzemeleri ve püf noktaları ile yapılan mantolama işlemi, evlerdeki ısı kaybını azaltarak, faturalardaki maliyeti düşürür.

  Dış cephe boyaları, mantolama uygulaması sonrasında kullanılabilecek farklı bir seçenektir. Bu boyalar, uygulanan mantolama malzemelerine zarar vermeden, dış cephenin estetik görünümünü artırır.

  Doğru malzemelerin seçimi ve doğru püf noktalarının dikkate alınması, başarılı bir isı yalıtım mantolama işlemi için önemlidir. Taş yünü mantolama gibi çimento esaslı yapıştırıcılar kullanılarak yapılan mantolama, dış yüzeyinin ısı yalıtımı ve ses yalıtımı ihtiyaçlarını karşılayabilir. Dış cephe boyaları da uygulama sonrası kullanılabilecek estetik bir çözümdür.

  Dış cephe mantolama işlemi yapılacak olan evlerde, karar nasıl alınır? İlk olarak, mantolama köpük, taş yünü mantolama gibi farklı malzemelerin avantajları ve dezavantajları incelenmelidir. Bu malzemelerin seçiminde, bölgesel iklim koşulları ve bütçe gibi faktörler dikkate alınmalıdır.

  Mantolama köpük, dış cepheler için sıklıkla kullanılan bir malzemedir. Bu malzeme, dış duvarlardaki ısı kaybını önlerken, aynı zamanda mükemmel bir ses yalıtımı sağlar. Cephe boya renkleri de mantolama sonrası dış cephenin estetik görünümünü artırmak için kullanılabilir. Bu boya renkleri, uygulanan mantolama malzemelerine zarar vermeden, dış cephelerin renklendirilmesini sağlar.

  Karar verirken, kullanılan malzemelerin yanı sıra, mantolama yapılacak evin özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, eski bir evin mantolama işlemi yapılması, yeni bir evin mantolama işlemine göre daha farklı bir yaklaşım gerektirir.

  Sonuç olarak, dış cephe kaplaması yapılacak evlerde, karar vermek için farklı faktörler dikkate alınmalıdır. Mantolama köpük gibi farklı malzemelerin avantajları ve dezavantajları incelenmeli, cephe boya renkleri de estetik görünüm için düşünülmelidir. Ayrıca, evin özellikleri de dikkate alınarak, doğru karar verilmelidir.

  logo

  Metpor, dış cephe kaplama, söve, ısı yalıtımı ve mantolama hizmetlerinde lider bir firmadır. Özelleştirilmiş dış cephe kaplama çözümlerimizle estetik, kalite, işlevsellik, ısı yalıtımı ve dış cephe kaplama malzemelerini bir arada sunuyoruz. 

  info@metpordekor.com
  Telefon: + 90 216 387 46 64
  FAX: + 90 216 517 84 33
  GSM: + 90 532 697 15 47
  Petrol İş Mahallesi, Kurtuluş Sokak No: 3/B 34862 Kartal/İstanbul

  2005 - 2023 MT Web Team | Metpor Söve & Mantolama Ürünleri - Metpordekor.com

  Metpordekor.com Mobilde
  whatsapp