• info@metpordekor.com
 • SSS

Bina İnşaatında Su Basman Profili: İşlevi ve Tasarımı

 • Ana Sayfa
 • Blog
 • Binalarda Su Basman Profili: Su Hasarını Önlemenin Yolu

Binalarda Su Basman Profili: Su Hasarını Önlemenin Yolu

 • Metpor

  Metpor

  info@metpordekor.com

  Okunma Sayısı : 9 448

Binalarda Su Basman Profili: Su Hasarını Önlemenin Yolu

  Su Basman Nedir? Su Basman Profili Ne İşe Yarar?

  Dilimize yapı eteği olarak çevrilen ama bu çevirisi kullanılmayan Fransızca'dan geçme kelime. Fransızca yazılışı soubassement olup, sous=alt ve bassement= zemin sözcüklerinin ulanmasıyla elde edilmiş olma olasılığını hafife almamak gerekir. Subasman yapıda zemin kotunun (sıfır kotu, giriş kotu) altında kalan, ama toprağa gömülü olmayan seksiyonü ifade eder. bu seksiyon yapının üstüne oturtulmuş bulunduğu bir döşeme, bir kaide olabileceği gibi, basitçe, bodrum katının yüzeyde kalan alanı da olabilir.

  Su basmanı, yağmur suyunun veya yer altı suyunun bir binanın temelini veya duvarlarını etkilemesini önlemek için kullanılan bir yapı elemanıdır. Su basmanı, binanın temel seviyesinin altındaki bir seviyede yer alır ve suyun binanın temeline ulaşmasını engeller.

  Su basmanı profili, su basmanının şeklini ve boyutunu belirleyen bir yapı elemanıdır. Su basman profili, binanın şekline, suyun akışına ve yerel iklim koşullarına bağlı olarak farklı şekillerde tasarlanabilir.

  Su basmanı profili, suyun binanın temelini etkilemesini önlemek için tasarlanmıştır. Profil, suyun binanın temel seviyesine ulaşmadan önce dışarı akmasını sağlayacak şekilde eğimli bir yapıya sahiptir. Bu, yağmur suyunun veya yer altı suyunun binanın temelini veya duvarlarını etkilemesini önler ve böylece binanın hasar görmesini önler.

  Su basmanı profili ayrıca binanın dış cephesinin korunmasına da yardımcı olur. Profil, yağmur suyunun binanın dış cephesine temas etmesini önleyerek duvarların nemlenmesini engeller ve böylece binanın dış cephesindeki boya, sıva veya kaplama malzemelerinin hasar görmesini önler.

  Su basmanı profili, binanın temelini ve dış cephesini su hasarından koruyan önemli bir yapı elemanıdır.

  Binanın zemin kotunu natural zeminden daha yükseğe yapmaktaki amaç, yapıyı natural etkilerden, nemden, sudan vs korumaktır. her binada illa subasman bulunması gerekmez, arazi koşullarının gerektirdiği hallerde izolasyonda subasman yapılır.

  Telaffuzunun bize çağrıştırdığının aksine bu sözcüğün su basması - basmaması meseleleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Vaka tamamıyla ses benzerliğinden ibarettir, tekrar de, garip bir biçimde, elverişsiz arazilerde inşa edilmiş binalarda subasman kotunu daima su basar.

  Su Basman Sevi̇yesi̇ni̇n İşaretlenmesi̇

  Su basman düzeyi bir binanın sıfır kotunun bulunduğu yerdir. Bu düzey binanın zemin katının taban düzeyi olmaktadır. Bu düzeyden bodrum tarafına doğru kotlar eksilir. Yukarıya doğru artar. Bir binanın su basman kotunun nasıl verileceği imar yönetmeliklerinde bulunmaktadır. Genelde bir binanın su basman düzeyi, yanından geride bıraktığımız yolun kaldırım düzeyi ile ayni olmalıdır. Kaldırım düzeyinin kotu Hs olsun. Hs ayni vakitte binanın da zemin kotu olmaktadır.

  Bu kotun binaya aplike edilebilmesi amacıyla ilk önce Şekil 2 de gördüğünüz ip iskelesi kazıklarının inşaat çukuru köşelerine çukurdan yaklaşıkk 1m mesafede çakılması gerekir. Bu kazıkların yüksekliğinin 1m düzeyinde olması yeterlidir. Her köşede biçim 2 de gördüğünüz gibi üç kazık çakılmalıdır. Dörtköşe amacıyla toplam 12 adet kazığa gereksinim vardır. Her bir kazığa subasman düzeyinin işaretlenmesi biçim 3 deki gibi gerçekleştirilir. Bu nedenle inşaat sahasının ideal bir yerine nivelman noktası tesis edilir ve kotu HN gidiş dönüş nivelmanı ile belirlenir. Nivo aleti ideal yani on iki adet ip iskelesi kazığını ve nivelman noktasını görecek biçimde kurulur. Daha sonra nivelman noktasında g geri okuması yapılır.

  og = HN+g-Hs bağıntısı ile lüzumlu okuma sayısal değeri hesaplanır. Mira, rastgele bir ip iskelesi kazığının yanına getirilir (örnek olarak I nok.). Nivonun dürbünü buradaki miraya döndürülür. Hesaplanmış olan og sayısal değeri nivonun yatay izlenim eksenine isabet etmesini sağlayacak biçimde mira, düşey yönde ip iskelesi kazığı süresince aşağı ya da yukarı doğru hareket ettirilir.

  Dürbündeki yatay izlenim çizgisi, og sayısal değerinin üstüne geldiği vakit miranın sıfır çizgisi ip iskelesi kazığına işaretlenir. Bu işaret kırmızı kalemle ya da çivi ile yapılabilir. Aynı prosedür başka ip iskelesi kazıklarında da yapılır.

  Kontrol: Aletin yeri değiştirilerek işaretlenmiş olan yerlere mira tutularak okuma yapılır. Bu okumaların bina köşelerinin hepsinde birbirine eşit olması gerekir.

  İnşaat çukurunun her dört köşesinde işaretlenen düzey çizgilerine tahtaların üst kenarları çakılarak ip iskelesi kurulmuş olur. Böylece yapılacak binanın giriş düzeyi ip ikelesine taşınmış olur.

  İNCE APLİKASYON

  İp iskelesinin kurulmasından sonra, ip iskelesi tahtaları üstüne bina cephe doğrultularının işaretlenmesi gerekir. Bu işaretler biçimde (a,b;c,d ; e,f ; g,h) olarak görülmektedir. Karşılıklı olarak bu işaretler arasına ipler gerilir. İp doğrultularının birbirini kestiği noktalar bina köşelerini temsil etmektedir. Böylece su basman civarına göre ip iskelesi kurulmuş olur.

  Su basman seviyesinin işaretlenmesi, binanın inşa edileceği araziye ve yerel yönetmeliklere bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle, su basman kotu binanın temel seviyesinden itibaren belirlenir.

  Su basman kotu, bina temelinin su yüzeyinin üstünde kalan kısmının en yüksek noktasıdır. Bu seviye, binanın su hasarından korunması için önemlidir. Su basman seviyesi belirlendikten sonra, binanın inşa edileceği alanın zemini bu seviyeden kazılır ve temel inşa edilir.

  Su basman seviyesinin işaretlenmesi için genellikle bir hidrolik mühendisi veya inşaat mühendisi kullanılır. Bu profesyonel, binanın bulunduğu alanın yeraltı suyu seviyesini ölçerek ve yerel yönetmeliklere uygun olarak su basman kotunu belirler.

  Su basman seviyesinin işaretlenmesi, bina inşaatı sırasında çok önemlidir çünkü yanlış kot belirlenmesi, binanın su hasarına maruz kalması veya temelinin zarar görmesi gibi ciddi sorunlara neden olabilir.

  Dış Cephe Mantolamada Kullanılan Su Basman Profi̇lleri̇

  Dış cephe mantolama sisteminin alt kenarında ve gerektiğinde yanda bitişi meydana getirmek hedefiyle monte edilir. Taşıyıcı hedefiyle değil başlangıcın ve düzenin düzgün prosedüresi amacıyla kullanılır. 2,5 m uzunluğunda paslanmaz alüminyum subasman profılleri, 3-4 5-6 ve 8 cm levhalara ideal yatak genişliklerine sahiptir. Dış cephe ısı yalıtmı uygulamasında önemli bir profil çeşididir. • Yağmurlu Havalarda Endişelenmeyin: Su Basman Perdeleriyle Binalarınız Koruma Altında
 • Su Yalıtımında Olmazsa Olmaz: Mantolamada Su Basman Profili
 • 8 Adımda Resimli Anlatımla Mantolama Nasıl Yapılır?
 • Dış Cephe Mantolama Uygulamasında Su Basman Profili Uygulaması
 • Mantolama Uygulamalarında Denizlik Profillerinin Önemi
  Binalarda Su Basman Profili: Su Hasarını Önlemenin Yolu

  Metpor Dekor

  Su Basman Nedir? Su Basman Profili Ne İşe Yarar?

  Dilimize yapı eteği olarak çevrilen ama bu çevirisi kullanılmayan Fransızca'dan geçme kelime. Fransızca yazılışı soubassement olup, sous=alt ve bassement= zemin sözcüklerinin ulanmasıyla elde edilmiş olma olasılığını hafife almamak gerekir. Subasman yapıda zemin kotunun (sıfır kotu, giriş kotu) altında kalan, ama toprağa gömülü olmayan seksiyonü ifade eder. bu seksiyon yapının üstüne oturtulmuş bulunduğu bir döşeme, bir kaide olabileceği gibi, basitçe, bodrum katının yüzeyde kalan alanı da olabilir.

  Su basmanı, yağmur suyunun veya yer altı suyunun bir binanın temelini veya duvarlarını etkilemesini önlemek için kullanılan bir yapı elemanıdır. Su basmanı, binanın temel seviyesinin altındaki bir seviyede yer alır ve suyun binanın temeline ulaşmasını engeller.

  Su basmanı profili, su basmanının şeklini ve boyutunu belirleyen bir yapı elemanıdır. Su basman profili, binanın şekline, suyun akışına ve yerel iklim koşullarına bağlı olarak farklı şekillerde tasarlanabilir.

  Su basmanı profili, suyun binanın temelini etkilemesini önlemek için tasarlanmıştır. Profil, suyun binanın temel seviyesine ulaşmadan önce dışarı akmasını sağlayacak şekilde eğimli bir yapıya sahiptir. Bu, yağmur suyunun veya yer altı suyunun binanın temelini veya duvarlarını etkilemesini önler ve böylece binanın hasar görmesini önler.

  Su basmanı profili ayrıca binanın dış cephesinin korunmasına da yardımcı olur. Profil, yağmur suyunun binanın dış cephesine temas etmesini önleyerek duvarların nemlenmesini engeller ve böylece binanın dış cephesindeki boya, sıva veya kaplama malzemelerinin hasar görmesini önler.

  Su basmanı profili, binanın temelini ve dış cephesini su hasarından koruyan önemli bir yapı elemanıdır.

  Binanın zemin kotunu natural zeminden daha yükseğe yapmaktaki amaç, yapıyı natural etkilerden, nemden, sudan vs korumaktır. her binada illa subasman bulunması gerekmez, arazi koşullarının gerektirdiği hallerde izolasyonda subasman yapılır.

  Telaffuzunun bize çağrıştırdığının aksine bu sözcüğün su basması - basmaması meseleleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Vaka tamamıyla ses benzerliğinden ibarettir, tekrar de, garip bir biçimde, elverişsiz arazilerde inşa edilmiş binalarda subasman kotunu daima su basar.

  Su Basman Sevi̇yesi̇ni̇n İşaretlenmesi̇

  Su basman düzeyi bir binanın sıfır kotunun bulunduğu yerdir. Bu düzey binanın zemin katının taban düzeyi olmaktadır. Bu düzeyden bodrum tarafına doğru kotlar eksilir. Yukarıya doğru artar. Bir binanın su basman kotunun nasıl verileceği imar yönetmeliklerinde bulunmaktadır. Genelde bir binanın su basman düzeyi, yanından geride bıraktığımız yolun kaldırım düzeyi ile ayni olmalıdır. Kaldırım düzeyinin kotu Hs olsun. Hs ayni vakitte binanın da zemin kotu olmaktadır.

  Bu kotun binaya aplike edilebilmesi amacıyla ilk önce Şekil 2 de gördüğünüz ip iskelesi kazıklarının inşaat çukuru köşelerine çukurdan yaklaşıkk 1m mesafede çakılması gerekir. Bu kazıkların yüksekliğinin 1m düzeyinde olması yeterlidir. Her köşede biçim 2 de gördüğünüz gibi üç kazık çakılmalıdır. Dörtköşe amacıyla toplam 12 adet kazığa gereksinim vardır. Her bir kazığa subasman düzeyinin işaretlenmesi biçim 3 deki gibi gerçekleştirilir. Bu nedenle inşaat sahasının ideal bir yerine nivelman noktası tesis edilir ve kotu HN gidiş dönüş nivelmanı ile belirlenir. Nivo aleti ideal yani on iki adet ip iskelesi kazığını ve nivelman noktasını görecek biçimde kurulur. Daha sonra nivelman noktasında g geri okuması yapılır.

  og = HN+g-Hs bağıntısı ile lüzumlu okuma sayısal değeri hesaplanır. Mira, rastgele bir ip iskelesi kazığının yanına getirilir (örnek olarak I nok.). Nivonun dürbünü buradaki miraya döndürülür. Hesaplanmış olan og sayısal değeri nivonun yatay izlenim eksenine isabet etmesini sağlayacak biçimde mira, düşey yönde ip iskelesi kazığı süresince aşağı ya da yukarı doğru hareket ettirilir.

  Dürbündeki yatay izlenim çizgisi, og sayısal değerinin üstüne geldiği vakit miranın sıfır çizgisi ip iskelesi kazığına işaretlenir. Bu işaret kırmızı kalemle ya da çivi ile yapılabilir. Aynı prosedür başka ip iskelesi kazıklarında da yapılır.

  Kontrol: Aletin yeri değiştirilerek işaretlenmiş olan yerlere mira tutularak okuma yapılır. Bu okumaların bina köşelerinin hepsinde birbirine eşit olması gerekir.

  İnşaat çukurunun her dört köşesinde işaretlenen düzey çizgilerine tahtaların üst kenarları çakılarak ip iskelesi kurulmuş olur. Böylece yapılacak binanın giriş düzeyi ip ikelesine taşınmış olur.

  İNCE APLİKASYON

  İp iskelesinin kurulmasından sonra, ip iskelesi tahtaları üstüne bina cephe doğrultularının işaretlenmesi gerekir. Bu işaretler biçimde (a,b;c,d ; e,f ; g,h) olarak görülmektedir. Karşılıklı olarak bu işaretler arasına ipler gerilir. İp doğrultularının birbirini kestiği noktalar bina köşelerini temsil etmektedir. Böylece su basman civarına göre ip iskelesi kurulmuş olur.

  Su basman seviyesinin işaretlenmesi, binanın inşa edileceği araziye ve yerel yönetmeliklere bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle, su basman kotu binanın temel seviyesinden itibaren belirlenir.

  Su basman kotu, bina temelinin su yüzeyinin üstünde kalan kısmının en yüksek noktasıdır. Bu seviye, binanın su hasarından korunması için önemlidir. Su basman seviyesi belirlendikten sonra, binanın inşa edileceği alanın zemini bu seviyeden kazılır ve temel inşa edilir.

  Su basman seviyesinin işaretlenmesi için genellikle bir hidrolik mühendisi veya inşaat mühendisi kullanılır. Bu profesyonel, binanın bulunduğu alanın yeraltı suyu seviyesini ölçerek ve yerel yönetmeliklere uygun olarak su basman kotunu belirler.

  Su basman seviyesinin işaretlenmesi, bina inşaatı sırasında çok önemlidir çünkü yanlış kot belirlenmesi, binanın su hasarına maruz kalması veya temelinin zarar görmesi gibi ciddi sorunlara neden olabilir.

  Dış Cephe Mantolamada Kullanılan Su Basman Profi̇lleri̇

  Dış cephe mantolama sisteminin alt kenarında ve gerektiğinde yanda bitişi meydana getirmek hedefiyle monte edilir. Taşıyıcı hedefiyle değil başlangıcın ve düzenin düzgün prosedüresi amacıyla kullanılır. 2,5 m uzunluğunda paslanmaz alüminyum subasman profılleri, 3-4 5-6 ve 8 cm levhalara ideal yatak genişliklerine sahiptir. Dış cephe ısı yalıtmı uygulamasında önemli bir profil çeşididir.

  logo

  Metpor Dekor ile Hayallerinizdeki Binaya Kavuşun!

  Estetik, Kalite ve Profesyonellik Bir Arada! Dış Cephe Kaplama • Söve • Isı Yalıtımı • Mantolama Üretimi. Binalarınıza Özgün Kimliğinizi Kazandırın! Detaylarda Profesyonellik!

  info@metpordekor.com
  Telefon: + 90 216 387 46 64
  FAX: + 90 216 517 84 33
  GSM: + 90 532 697 15 47
  Petrol İş Mahallesi, Kurtuluş Sokak No: 3/B 34862 Kartal/İstanbul

  2005 - 2023 MT Web Team | Metpor Söve & Mantolama Ürünleri - Metpordekor.com

  Metpordekor.com Mobilde
  whatsapp