• info@metpordekor.com
 • SSS

Su Basman Kotunu Doğru Belirleyin: Su Basman Perdelerinin Önemi

 • Ana Sayfa
 • Blog
 • Yağmurlu Havalarda Endişelenmeyin: Su Basman Perdeleriyle Binalarınız Koruma Altında

Yağmurlu Havalarda Endişelenmeyin: Su Basman Perdeleriyle Binalarınız Koruma Altında

 • Metpor

  Metpor

  info@metpordekor.com

  Okunma Sayısı : 37 209

Yağmurlu Havalarda Endişelenmeyin: Su Basman Perdeleriyle Binalarınız Koruma Altında

  Su Basman Nedir?, Su Basman Kotu Nedir?

  Su basman terimi Fransızca "soubassement" kelimesinden Türkçemize işlemiş olup üst temel, oturmalık, yapı eteği gibi manalar taşımaktadır.
  Su basman teriminin ülkemizde genelde hatalı telaffuzlara mevzu bulunduğu ve "su basmanı" şeklinde ifade edildiğine sıkça rastlanmaktadır. Diğer taraftan mana olarak da binaları su basmaması hedefiyle uygulanan perde duvar bulunduğu söyleminin tam olarak gerçeği yansıtmadığını belirtmek isteriz.

  Binalarda su basman kotu, suyun bina çevresindeki yükseklik seviyesidir. Bina çevresindeki arazi yapısı ve eğimi, suyun doğal olarak hareket edeceği yöne göre belirlenir. Bina çevresindeki arazi yapısı ve eğimi, suyun doğal olarak hareket edeceği yöne göre belirlenir. Su basman kotu, binanın çevresindeki arazi yapısına göre ayarlanır ve yağmur sularının doğal yollarla akışını kontrol altında tutmak için tasarlanır.

  Su basman kotu, yağmur sularının toplandığı noktayı belirler ve suyun binanın içine girmesini önlemek için tasarlanmış bir engeldir. Eğer su basman kotu doğru bir şekilde belirlenmezse, yağmur suları binanın içine sızabilir ve yapıya ciddi zararlar verebilir. Bu durumda, binanın tadilatı veya yeniden inşası gerekebilir.

  Doğru su basman kotu belirlenerek, yağmur suları kontrol altına alınabilir ve binanın içine zarar vermeden akışı sağlanabilir. Su basman kotunun belirlenmesi için arazi yapısı, yağış ölçümleri ve bölgedeki su kaynaklarının durumu dikkate alınmalıdır. Böylece, bina sahipleri, su yönetimi konusunda doğru kararlar alabilir ve binanın uzun ömürlü olmasını sağlayabilirler.

  Mantolamada Su Basmanı Nedir ve Neden Önemlidir?

  Binaların enerji tasarrufu yapmalarına ve daha sıcak bir yaşam alanı sunmalarına yardımcı olan mantolama, doğru şekilde uygulanmadığında birçok soruna neden olabilir. Bunlardan biri de su basmanı sorunudur. Mantolama sırasında doğru şekilde tasarlanmamış ve uygulanmamış bir su basmanı sistemi, yağmur sularının binanın içine sızmasına neden olabilir ve yapının zarar görmesine yol açabilir.

  Mantolamada su basmanı, yağmur sularının doğru şekilde yönlendirilmesi ve toplanması için tasarlanmış bir sistemdir. Bu sistem, binanın çatısından gelen yağmur sularını toplar ve binanın dışına yönlendirir. Bu, bina çevresinde su birikmesini önler ve yapıya zarar vermesini engeller.

  Doğru şekilde tasarlanmış ve uygulanmış bir su basmanı sistemi, binanın uzun ömürlü olmasına yardımcı olur ve enerji tasarrufu sağlar. Su basmanı sistemi ayrıca, yağmur sularının geri kazanılmasına ve kullanılmasına da olanak tanır, bu da su tasarrufu sağlar.

  Dış cephe kaplama sırasında, su basmanı sisteminin doğru şekilde tasarlanması ve uygulanması önemlidir. Bina çevresindeki arazi yapısı, yağış ölçümleri ve su kaynaklarının durumu dikkate alınarak, doğru su basman kotu belirlenmelidir. Su basmanı sistemi, doğru malzeme seçimi ve doğru uygulama teknikleri ile birlikte, yapının su basmanı sorunlarından korunmasına yardımcı olur.

  Mantolamada su basmanı, bina sahiplerinin yapının uzun ömürlü olmasını sağlamaları ve enerji tasarrufu yapmalarına yardımcı olan önemli bir faktördür. Bu nedenle, doğru şekilde tasarlanması ve uygulanması, binanın sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapı olmasını sağlar.

  Su Basman Perdesi Nasıl Belirlenir?

  Şöyle ki, subasman her ne kadar binanın su ve sel baskını gibi dış etkenlerden korunmasına yardımcı olsa da salt amacının ve terimsel manaının bu bulunduğu söylenemez. Subasman perdesi yardımıyla bina zemin kotu ideal bir maliyetle yükseltilerek yol tretuvar civarına getirilir; böylece bina zemin kotunun yol civarına göre aşağıda kalmaması sağlanarak su ve sel baskını gibi dış etkenlerin azaltılması sağlanır.
  Ayrıca belirtmek lazım olur ki, her binada mutlaka subasman bulunmak zorundadır diye bir hal söz hususu değildir. Binanın oturduğu zemin ve arsa haline göre subasmana gereksinim duyulup duyulmayacağına karar verilmektedir.
  Subasman Kotu Nedir? Subasman kotu, zemin kat taban kotu olarak bilinmektedir. Yani, binalarda zemin katın döşeme üst kotu subasman kotu olarak alınmaktadır. Binalara ait imar planında aksi belirtilmediği prosese subasman kotu 0,00 kotunun altına düşmemeli ve +1,20 kotunun da üstüne çıkmamalıdır.

  Su basman Kotu Nasıl Belirlenir?

  Su basman kotunun verilebilmesi amacıyla ilk evvelce 0,00 kotunun belirlenmesi gerekmektedir.
  Bu bakımdan binanın subasman kotunun belirlenmesi amacıyla, zemin kat betonu dökülmeden evvelce, bina sahibi alakalı belediyeye müracaat ederek lüzumlu kotlandırma işlemlerinin yapılmasını talep edebilir.
  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde, söz hususu 0,00 kotunun belirlenmesi noktasında bir çok yöntemden bahsedilmekle birlikte; imar planında aksine bir hüküm bulunmuyorsa yoldan kotlandırma yapılmasının temel bulunduğu belirtilmektedir.
  Yine alakalı Yönetmelikte yoldan kotlandırma yapılmasıyla alakalı; Binalara parselin kot aldığı yol cephesinin bina köşeleri hizasındaki en yüksek tretuvar düzeyinden kot verilebileceği; tretuvar düzeyinin, kırmızı kota göre tespit edilen yol düzeyinin 0.18 metre üstü olarak kabul edileceği; kotlandırma yapılması amacıyla, yolun inşasının sonuçlanmış olması ya da yol projesinin onaylanarak kırmızı kot çalışmasının yapılmasının mecburi bulunduğu bildirilmektedir.

  Su basman perdeleri, binaların su basmanı problemlerini önlemek için tasarlanmıştır. Bu perdeler, yağmur sularının binaya sızmasını engellemek için kullanılır ve binanın sağlıklı ve uzun ömürlü olmasına yardımcı olur. Su basman perdelerinin belirlenmesi ise belirli adımları takip etmeyi gerektirir. İşte, su basman perdelerinin belirlenmesi için izlenecek adımlar:

  1. Bina çevresinin analizi: Su basman perdeleri belirlenirken öncelikle bina çevresinin analizi yapılmalıdır. Bu analizde, bina çevresindeki arazi yapısı, su kaynaklarının durumu ve yağış ölçümleri dikkate alınır. Bu veriler, su basman perdelerinin doğru şekilde belirlenmesine yardımcı olur.

  2. Su basman kotunun belirlenmesi: Su basman perdelerinin belirlenmesinde en önemli adım, su basman kotunun belirlenmesidir. Su basman kotu, bina çevresindeki en düşük yer seviyesidir ve yağmur sularının burada toplanması gerekmektedir. Bu kot, bina çevresindeki arazi yapısı ve su kaynaklarının durumu dikkate alınarak belirlenir.

  3. Su basman perdelerinin yerleştirilmesi: Su basman perdeleri, belirlenen su basman kotuna uygun şekilde yerleştirilir. Bu perdeler, bina çevresindeki en düşük yer seviyesinde olmalıdır ve binanın çevresindeki yüzeylerin eğimine göre doğru açıda yerleştirilmelidir.

  4. Malzeme seçimi: Su basman perdeleri için kullanılan malzeme, suya dayanıklı olmalıdır. Bu perdeler genellikle PVC veya polietilen malzemelerden yapılır. Malzeme seçimi, perdelerin uzun ömürlü olmasını ve su basmanı problemlerini önlemesini sağlar.

  5. Montaj: Su basman perdeleri doğru şekilde monte edilmelidir. Perdelerin uygulama teknikleri ve malzeme kullanımı, perdelerin uzun ömürlü olmasını sağlar. Montaj işleminin doğru şekilde yapılması, perdelerin su basmanı problemlerini önlemesine yardımcı olur.

  Su basman perdeleri, binaların su basmanı problemlerini önlemek için önemli bir unsur olarak karşımıza çıkar. Bu perdelerin belirlenmesi için doğru adımların takip edilmesi gerekir. Bu adımların doğru şekilde uygulanması, binaların sağlıklı ve uzun ömürlü olmasına yardımcı olur.

  • Dış cephe mantolama programları esnasında sarfedilen mantolama malzemelerinin kalitesi, tekrar sarfedilen malzemenin bir paket sistem olması ve bu paket sistemin, yapımcı firmanın 1. sınıf olarak ürettiği malzemelerden oluşması en önemli faktördür. Diğer bir dikkat gerektiren neden ise kulanılacak yalıtım malzemesinin kalınlık derecesidir. "Dış cephe kaplama" programlarında sarfedilen izolasyon malzemesinin kalınlığı ne ölçüde artarsa, tassarrufu sağlanacak ısı ve enerji seviyesi o ölçüde artacaktır.
  • Elbette son olarak mantolama programlarının doğru bir firma doğrulusunda gönderilmiş ekip ile, doğru malzemelerin tüketimi neticesi en doğru şekilde tatbik edilmesiyle yapılacak sıhhatli bir dış cephe mantolama uygulamasının sıhhatli bir şekilde tatbik edilmesidir. Tüm bu nedenler göz önüne alındığında ısı yalıtımı sayesinde, şayet TS 825 seviyesine göre yapılmışsa, oluşturulan test ve çalışmalar neticesi binalarda % 50 ile % 60 seviyesinda bir yakıt ve enerji tasarrufu sağlandığı belirlenmiştir.

  Su Basman Perdesi Nedir?

  Temel üst kotu ile subasman düzeyi (kotu) arasında imal edilen perde çeşidine subasman perdesi denilmektedir.
  Subasman perde yüksekliği ile alakalı imar planında aksi hükümler bulunmadıkça Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtildiği gibi 1,20 m sınır yüksekliği belirtilmektedir.

  Subasman Nasıl Yapılır? Temel inşaası ardından temel üst düzeyinden başlayarak daha evvelce tespit edilen yüksekliklerde subasman perdesi çıkılır. Subasman perdeleri temel üst kotu ile zemin kat döşemesi arasında yapılabilmektedir. Subasman perdesi kalıp ve beton imalatları ardından ortada kalan boş kısımlara lüzumlu tesisatlar döşenir ve üzeri dolgu malzemesi ile kapatılır. Dolgu malzemesi üzeri ıslanır, ardından lüzumlu ekipmanlarla sıkıştırılır. Dolgu malzemesi üstüne hasır donatı serilerek yeniden üstüne grobeton atılıp subasman imalatı tamamlanır.
  Subasman nedir, subasman perdesi nasıl yapılır, kot ve yükseklikler ile alakalı merak edilen soruları cevaplandırdığımızı umuyoruz.  • Binalarda Su Basman Profili: Su Hasarını Önlemenin Yolu
 • Su Yalıtımında Olmazsa Olmaz: Mantolamada Su Basman Profili
 • Yağmurlu Havalarda Mantolama (Isı Yalıtımı) Yapılır Mı?
 • Dış Cephe Mantolama Uygulamasında Su Basman Profili Uygulaması
 • Dış Cephe Kaplama: Binanıza Estetik, Dayanıklılık ve Enerji Verimliliği Kazandırın
  Yağmurlu Havalarda Endişelenmeyin: Su Basman Perdeleriyle Binalarınız Koruma Altında

  Metpor Dekor

  Su Basman Nedir?, Su Basman Kotu Nedir?

  Su basman terimi Fransızca "soubassement" kelimesinden Türkçemize işlemiş olup üst temel, oturmalık, yapı eteği gibi manalar taşımaktadır.
  Su basman teriminin ülkemizde genelde hatalı telaffuzlara mevzu bulunduğu ve "su basmanı" şeklinde ifade edildiğine sıkça rastlanmaktadır. Diğer taraftan mana olarak da binaları su basmaması hedefiyle uygulanan perde duvar bulunduğu söyleminin tam olarak gerçeği yansıtmadığını belirtmek isteriz.

  Binalarda su basman kotu, suyun bina çevresindeki yükseklik seviyesidir. Bina çevresindeki arazi yapısı ve eğimi, suyun doğal olarak hareket edeceği yöne göre belirlenir. Bina çevresindeki arazi yapısı ve eğimi, suyun doğal olarak hareket edeceği yöne göre belirlenir. Su basman kotu, binanın çevresindeki arazi yapısına göre ayarlanır ve yağmur sularının doğal yollarla akışını kontrol altında tutmak için tasarlanır.

  Su basman kotu, yağmur sularının toplandığı noktayı belirler ve suyun binanın içine girmesini önlemek için tasarlanmış bir engeldir. Eğer su basman kotu doğru bir şekilde belirlenmezse, yağmur suları binanın içine sızabilir ve yapıya ciddi zararlar verebilir. Bu durumda, binanın tadilatı veya yeniden inşası gerekebilir.

  Doğru su basman kotu belirlenerek, yağmur suları kontrol altına alınabilir ve binanın içine zarar vermeden akışı sağlanabilir. Su basman kotunun belirlenmesi için arazi yapısı, yağış ölçümleri ve bölgedeki su kaynaklarının durumu dikkate alınmalıdır. Böylece, bina sahipleri, su yönetimi konusunda doğru kararlar alabilir ve binanın uzun ömürlü olmasını sağlayabilirler.

  Mantolamada Su Basmanı Nedir ve Neden Önemlidir?

  Binaların enerji tasarrufu yapmalarına ve daha sıcak bir yaşam alanı sunmalarına yardımcı olan mantolama, doğru şekilde uygulanmadığında birçok soruna neden olabilir. Bunlardan biri de su basmanı sorunudur. Mantolama sırasında doğru şekilde tasarlanmamış ve uygulanmamış bir su basmanı sistemi, yağmur sularının binanın içine sızmasına neden olabilir ve yapının zarar görmesine yol açabilir.

  Mantolamada su basmanı, yağmur sularının doğru şekilde yönlendirilmesi ve toplanması için tasarlanmış bir sistemdir. Bu sistem, binanın çatısından gelen yağmur sularını toplar ve binanın dışına yönlendirir. Bu, bina çevresinde su birikmesini önler ve yapıya zarar vermesini engeller.

  Doğru şekilde tasarlanmış ve uygulanmış bir su basmanı sistemi, binanın uzun ömürlü olmasına yardımcı olur ve enerji tasarrufu sağlar. Su basmanı sistemi ayrıca, yağmur sularının geri kazanılmasına ve kullanılmasına da olanak tanır, bu da su tasarrufu sağlar.

  Dış cephe kaplama sırasında, su basmanı sisteminin doğru şekilde tasarlanması ve uygulanması önemlidir. Bina çevresindeki arazi yapısı, yağış ölçümleri ve su kaynaklarının durumu dikkate alınarak, doğru su basman kotu belirlenmelidir. Su basmanı sistemi, doğru malzeme seçimi ve doğru uygulama teknikleri ile birlikte, yapının su basmanı sorunlarından korunmasına yardımcı olur.

  Mantolamada su basmanı, bina sahiplerinin yapının uzun ömürlü olmasını sağlamaları ve enerji tasarrufu yapmalarına yardımcı olan önemli bir faktördür. Bu nedenle, doğru şekilde tasarlanması ve uygulanması, binanın sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapı olmasını sağlar.

  Su Basman Perdesi Nasıl Belirlenir?

  Şöyle ki, subasman her ne kadar binanın su ve sel baskını gibi dış etkenlerden korunmasına yardımcı olsa da salt amacının ve terimsel manaının bu bulunduğu söylenemez. Subasman perdesi yardımıyla bina zemin kotu ideal bir maliyetle yükseltilerek yol tretuvar civarına getirilir; böylece bina zemin kotunun yol civarına göre aşağıda kalmaması sağlanarak su ve sel baskını gibi dış etkenlerin azaltılması sağlanır.
  Ayrıca belirtmek lazım olur ki, her binada mutlaka subasman bulunmak zorundadır diye bir hal söz hususu değildir. Binanın oturduğu zemin ve arsa haline göre subasmana gereksinim duyulup duyulmayacağına karar verilmektedir.
  Subasman Kotu Nedir? Subasman kotu, zemin kat taban kotu olarak bilinmektedir. Yani, binalarda zemin katın döşeme üst kotu subasman kotu olarak alınmaktadır. Binalara ait imar planında aksi belirtilmediği prosese subasman kotu 0,00 kotunun altına düşmemeli ve +1,20 kotunun da üstüne çıkmamalıdır.

  Su basman Kotu Nasıl Belirlenir?

  Su basman kotunun verilebilmesi amacıyla ilk evvelce 0,00 kotunun belirlenmesi gerekmektedir.
  Bu bakımdan binanın subasman kotunun belirlenmesi amacıyla, zemin kat betonu dökülmeden evvelce, bina sahibi alakalı belediyeye müracaat ederek lüzumlu kotlandırma işlemlerinin yapılmasını talep edebilir.
  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde, söz hususu 0,00 kotunun belirlenmesi noktasında bir çok yöntemden bahsedilmekle birlikte; imar planında aksine bir hüküm bulunmuyorsa yoldan kotlandırma yapılmasının temel bulunduğu belirtilmektedir.
  Yine alakalı Yönetmelikte yoldan kotlandırma yapılmasıyla alakalı; Binalara parselin kot aldığı yol cephesinin bina köşeleri hizasındaki en yüksek tretuvar düzeyinden kot verilebileceği; tretuvar düzeyinin, kırmızı kota göre tespit edilen yol düzeyinin 0.18 metre üstü olarak kabul edileceği; kotlandırma yapılması amacıyla, yolun inşasının sonuçlanmış olması ya da yol projesinin onaylanarak kırmızı kot çalışmasının yapılmasının mecburi bulunduğu bildirilmektedir.

  Su basman perdeleri, binaların su basmanı problemlerini önlemek için tasarlanmıştır. Bu perdeler, yağmur sularının binaya sızmasını engellemek için kullanılır ve binanın sağlıklı ve uzun ömürlü olmasına yardımcı olur. Su basman perdelerinin belirlenmesi ise belirli adımları takip etmeyi gerektirir. İşte, su basman perdelerinin belirlenmesi için izlenecek adımlar:

  1. Bina çevresinin analizi: Su basman perdeleri belirlenirken öncelikle bina çevresinin analizi yapılmalıdır. Bu analizde, bina çevresindeki arazi yapısı, su kaynaklarının durumu ve yağış ölçümleri dikkate alınır. Bu veriler, su basman perdelerinin doğru şekilde belirlenmesine yardımcı olur.

  2. Su basman kotunun belirlenmesi: Su basman perdelerinin belirlenmesinde en önemli adım, su basman kotunun belirlenmesidir. Su basman kotu, bina çevresindeki en düşük yer seviyesidir ve yağmur sularının burada toplanması gerekmektedir. Bu kot, bina çevresindeki arazi yapısı ve su kaynaklarının durumu dikkate alınarak belirlenir.

  3. Su basman perdelerinin yerleştirilmesi: Su basman perdeleri, belirlenen su basman kotuna uygun şekilde yerleştirilir. Bu perdeler, bina çevresindeki en düşük yer seviyesinde olmalıdır ve binanın çevresindeki yüzeylerin eğimine göre doğru açıda yerleştirilmelidir.

  4. Malzeme seçimi: Su basman perdeleri için kullanılan malzeme, suya dayanıklı olmalıdır. Bu perdeler genellikle PVC veya polietilen malzemelerden yapılır. Malzeme seçimi, perdelerin uzun ömürlü olmasını ve su basmanı problemlerini önlemesini sağlar.

  5. Montaj: Su basman perdeleri doğru şekilde monte edilmelidir. Perdelerin uygulama teknikleri ve malzeme kullanımı, perdelerin uzun ömürlü olmasını sağlar. Montaj işleminin doğru şekilde yapılması, perdelerin su basmanı problemlerini önlemesine yardımcı olur.

  Su basman perdeleri, binaların su basmanı problemlerini önlemek için önemli bir unsur olarak karşımıza çıkar. Bu perdelerin belirlenmesi için doğru adımların takip edilmesi gerekir. Bu adımların doğru şekilde uygulanması, binaların sağlıklı ve uzun ömürlü olmasına yardımcı olur.

  • Dış cephe mantolama programları esnasında sarfedilen mantolama malzemelerinin kalitesi, tekrar sarfedilen malzemenin bir paket sistem olması ve bu paket sistemin, yapımcı firmanın 1. sınıf olarak ürettiği malzemelerden oluşması en önemli faktördür. Diğer bir dikkat gerektiren neden ise kulanılacak yalıtım malzemesinin kalınlık derecesidir. "Dış cephe kaplama" programlarında sarfedilen izolasyon malzemesinin kalınlığı ne ölçüde artarsa, tassarrufu sağlanacak ısı ve enerji seviyesi o ölçüde artacaktır.
  • Elbette son olarak mantolama programlarının doğru bir firma doğrulusunda gönderilmiş ekip ile, doğru malzemelerin tüketimi neticesi en doğru şekilde tatbik edilmesiyle yapılacak sıhhatli bir dış cephe mantolama uygulamasının sıhhatli bir şekilde tatbik edilmesidir. Tüm bu nedenler göz önüne alındığında ısı yalıtımı sayesinde, şayet TS 825 seviyesine göre yapılmışsa, oluşturulan test ve çalışmalar neticesi binalarda % 50 ile % 60 seviyesinda bir yakıt ve enerji tasarrufu sağlandığı belirlenmiştir.

  Su Basman Perdesi Nedir?

  Temel üst kotu ile subasman düzeyi (kotu) arasında imal edilen perde çeşidine subasman perdesi denilmektedir.
  Subasman perde yüksekliği ile alakalı imar planında aksi hükümler bulunmadıkça Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtildiği gibi 1,20 m sınır yüksekliği belirtilmektedir.

  Subasman Nasıl Yapılır? Temel inşaası ardından temel üst düzeyinden başlayarak daha evvelce tespit edilen yüksekliklerde subasman perdesi çıkılır. Subasman perdeleri temel üst kotu ile zemin kat döşemesi arasında yapılabilmektedir. Subasman perdesi kalıp ve beton imalatları ardından ortada kalan boş kısımlara lüzumlu tesisatlar döşenir ve üzeri dolgu malzemesi ile kapatılır. Dolgu malzemesi üzeri ıslanır, ardından lüzumlu ekipmanlarla sıkıştırılır. Dolgu malzemesi üstüne hasır donatı serilerek yeniden üstüne grobeton atılıp subasman imalatı tamamlanır.
  Subasman nedir, subasman perdesi nasıl yapılır, kot ve yükseklikler ile alakalı merak edilen soruları cevaplandırdığımızı umuyoruz. 

  logo

  Metpor Dekor ile Hayallerinizdeki Binayı Gerçeğe Dönüştürün!

  Estetik, Kalite ve Mükemmellik Sinerjisiyle Buluşuyor!  Metpor Dekor, Dış Cephe Kaplama, Söve, Isı Yyalıtımı ve Mantolama Alanlarında Öncü, Estetik ve Kaliteli Çözümler Sunan Bir Firmadır. #DışCepheKaplama #Söve #IsıYalıtımı #Mantolama #MetporDekor #Estetik #Kalite #Profesyonellik #Mükemmellik. Binalarınız Hayal Gücünüzün Ötesine Geçsin!

  info@metpordekor.com
  Telefon: + 90 216 387 46 64
  FAX: + 90 216 517 84 33
  GSM: + 90 532 697 15 47
  Petrol İş Mahallesi, Kurtuluş Sokak No: 3/B 34862 Kartal/İstanbul

  2005 - 2023 MT Web Team | Metpor Söve & Mantolama Ürünleri - Metpordekor.com

  Metpordekor.com Mobilde
  whatsapp