• info@metpordekor.com
 • SSS

Mantolama Nedir?, Isı Yalıtımı Ne İşe Yarar?

 • Ana Sayfa
 • Blog
 • Mantolama Nedir?, Isı Yalıtımı Ne İşe Yarar?

Mantolama Nedir?, Isı Yalıtımı Ne İşe Yarar?

 • Metpor

  Metpor

  info@metpordekor.com

  Okunma Sayısı : 464

Mantolama Nedir?, Isı Yalıtımı Ne İşe Yarar?

  Mantolama Nedir?, Isı Yalıtımı Ne İşe Yarar?

  Giderek yükselen enerji ihtiyacını karşılamak hedefiyle fosil yakıtlar (petrol ürünleri, kömür vb.) ile enerji üretmek yerine, enerji kullanımında israfın önlenmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının (hidrolik, güneş, rüzgar, termal kaynaklar vb.) kullanılmasının yaygınlaştırılması mecburilik durumunu almıştır. Dünya üstündeki enerji kaynaklarının süratle tükenmesi ile eş güdümlü bütün devletler enerji greksinimlerini denetim altına alma ve enerjiyi etkin kullanma arayışı amacıylae girmişlerdir. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2014 senesi etkinlik raporuna göre, 2014 senesi sonu itibarıyla ülkemizin kurulu gücünün % 40,3’ünü yenilenebilir enerji, % 59,7’sini başka kaynaklar oluşturmaktadır. Ülkemizde enerjinin % 35’i binalar doğrultusundan tüketilmektedir. Bu tüketilen enerjinin ise % 65’i binalarda ısıtma, soğutma ve havalandırma hedefiyle harcanmaktadır. Binaların ısıtılması ve soğutulmasında, aydınlatmada güncel hayatta  lüzumlu enerji sayısını sınırlamak, en az  seviyeye indirmek, bundan ötürü enerji tasarrufu sağlamaya yönelik tedbirler alabilmek zorunludur. Binalarda ısı kayıplarının önüne geçmek amacıyla uygulanan mantolama bu tedbirlerden biridir. Yapılarda ısı yalıtımı programları ile binaların ısıtılmasında sarfedilen enerji miktarları sınırlandırılabilir, bundan ötürü enerji tasarruflu yapılar üretilebilir. Doğru bir ısı yalıtımı ile binalarda, ortalama % 30 - 60 oranında enerji tasarruf edilebilecektir. Ülkemizde, binalarda ısı yalıtımı yapılmasına dair zorunluluğun 08.05.2000 tarihli “Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği” ile başladığı ve sahip olunan bina stoku göz önüne alındığında, sahip olunan binalarda izolasyon programlarının ehemmiyeti meydana çıkmaktadır.
  ISI YALITIMININ TANIMI VE AMACI : Yapılarda ve tesisatlarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması amacıyla uygulanan prosedüre "ısı yalıtımı" denir. Teknik olarak, ısı yalıtımı, değişik sıcaklıktaki iki bölge arasında ısı geçişini azaltmak amacıyla uygulanır. Isı yalıtımsız binalarda ısı kayıplarının yüksek olması sebebiyle daha çok enerji harcanmakta ve yakıt kullanımı artmaktadır. Tüketilen yakıtın çok olması binanın kullanım maliyetini yükseltirken, yakıtların atmosfere verdikleri zararlı gazlar nedeniyle de etraf kirliliğini arttırmaktadır. Binalarda ısı kayıp ve kazançlarının düşürülmesi, ısıtma enerjisi harcamalarının en az  seviyeye indirgenmesi hedefiyle ısı yalıtımı, binaların dışarıya ya da garaj, depo gibi ısıtılmayan bölümlerine bakan duvar, çatı, döşeme, cam, doğrama ve ısıtma, soğutma, havalandırma vb. tesisatlarına uygulanır.
  ÜLKEMİZDE ISI YALITIMININ TARİHSEL GELİŞİMİ : Ülkemizde yalıtım üstüne yayınlanan ilk mevzuat 1970 senesinde yürürlüğe giren “TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardıdır. Söz hususu standart 1998 senesinde revize edilmiştir. 1981 senesinde "Isı Yalıtım Yönetmeliği" yürürlüğe girmiştir. Binalarda ısı yalıtımı yapılmasına dair mecburilik 08.05.2000 tarihli “Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği” ile başlamış olup, 14.06.2000 tarihine kadar inşaat ruhsatı alınmış özel mülkiyete sahip binalarda ısı yalıtımı yapılmasına dair bir mecburilik bulunmamaktaydı. 09.10.2008 tarih Resmi Gazetede yayımlanarak "Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği" yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile 08.05.2000 tarihli yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üstündeki yükünün hafifletilmesi ve etrafnin korunması hedefiyle 02.05.2007 tarih ve 26510 sasenesi Resmi Gazetede yayımlanarak “5627 Sasenesi Enerji Verimliliği Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Akabinde, Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca hazırlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” 05.12.2008 tarih ve 27075 sasenesi Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Isı yalıtımının en mühim bölümünü meydana getiren dış cephe ısı yalıtımı ilerlemiş ülkelerde 1970’li senelerde programya başlanmış olmasına rağmen, ülkemiz 1991 senesinde ithal ürünlerle dış cephe ısı yalıtımı malzemeleri ile tanışmıştır. Yine 1990’lı senesinin başında mühim ısı kayıplarının yaşandığı pencere doğramalarında çift cam ünitesi kullanımı da başlamıştır.

  Mantolama Çeşitleri, Isı Yalıtımının Türleri

  ısı yalıtımı Döşemelerde ısı yalıtımı: Toprak zemin ile ilişkide tespit edilen döşemelerde, asmolen ara kat tavan döşemelerde ve ısıtılmayan hacim üstü döşemelerde uygulanan ısı yalıtımıdır. Döşeme betonunun yüzeyi düzgün, temiz, toz ve atıklardan ayrıştırılmış olmalıdır. Şap kalınlığı, döşeme kaplaması ve yükler göz önüne alınarak seçilecek ısı yalıtım malzemesi yeterli basma mukavemetine sahip olmalıdır.
  ısı yalıtımı fiyat Dış duvar ısı yalıtımı: Bina dış duvarlarında iç ya da dış cephelerden ısı yalıtımı yapılmasıdır. Kullanılacak olan ısı yalıtım malzemelerinin özellikleri, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine ideal olmalıdır. Mantolama levhaları arasında boşluk kalmamalıdır. Gerekli olan kısımlarda subasman ve köşe profilleri kullanılmalıdır.
  mantolama nedir Tavan ısı yalıtımı: Çatı arası sarfedilen-kullanılmayan çatılar ile üstünde gezilebilen-gezilemeyen ters ve geleneksel teras çatılarda ısı yalıtımı programsıdır. Çatılarda ısı yalıtımı malzemesi mertek arasına, mertek üstüne ya da mertek altına uygulanabilir. Mertek üzeri ya da çatı üzeri programlarda rijit levhalar, mertek arası programlarda mineral yünler kullanılmalıdır.
  ısı yalıtımı nedir Pencerelerde ısı yalıtımı: Pencere camlarının çift ve üçlü cam olarak kullanılmasının yalıtıma katkısı yüksek olacaktır. Günümüzde cam üniteleri çift cam ve üçlü cam olarak üretilmektedir. Düz çift cam üniteleri, konumunu ısı denetim kaplamalı ve ısı-güneş denetim kaplamalı çift ya da üçlü cam ünitelerine bırakmaktadır. Isı ve güneş denetim kaplamalı cam üniteleri kullanımı ile de ısı kayıpları, standart çift cam ünitelere kıyasla % 50 oranında azalır.
  ısı yalıtımı firmaları Tesisatlarda ısı yalıtımı: Isıtma ya da soğutma tesisatında ısıtılmayan ya da soğutulmayan hacimlerden geçtiğimiz boru ya da kanallarının yalıtım malzemeleriyle kaplanması ile yapılır. Soğutma ve ısıtma tesisatlarının ısı yalıtımı ile enerji tasarrufu sağlanır ve buna bağlı olarak işletme maliyeti azalır.
  ISI YALITIM MALZEMELERİ, MANTOLAMA MALZEMELERİ


  Bir malzemenin, ısı yalıtım malzemesi olarak değerlendirilebilmesi amacıyla ISO ve CEN Standartlarına göre malzemeye ait ısıl iletkenlik katsayısının (λ) 0,065 W/m.K değerinden ufak olması gerekmektedir. Yalıtım malzemesinin ısıl iletkenlik katsayısı ne kadar ufak ise ısı geçişine karşı o oranda yüksek direnç gösterir. Ülkemizde sık sık sarfedilen ısı yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenlik katsayısı (λ) değerleri ve yangına reaksiyon sınıfları Tablo1’de gösterilmiştir.
  Isı Yalıtım Malzemesi Isı İletkenlik Katsayısı Yangın SınıfıEkstrüde Polistren Köpük 0,030 - 0,040 D-EEkspande Polistren Köpük 0,035 - 0,040 D-ECam Yünü 0,035 - 0,50 A1-A2Taş Yünü 0,035 - 0,50 A1-A2Polüretan Sert Köpükler 0,025 - 0,040 B-C-D / D-EFenol Köpüğü 0,030 - 0,045 B-C-DCam Köpüğü 0,045 - 0,060 A1-A2Ahşap Yünü 0,035 - 0,076 B-C-DGenleştirilmiş Perlit 0,045 - 0,065 A1-A2Genleştirilmiş Mantar Levha 0,045 - 0,055 C-D-EAhşap Lifli Levhalar 0,035 - 0,070 C-D-EGazbeton Isı Yalıtım Levhası 0,042 - 0,050 A1Isı yalıtım malzemelerinde değişik program alanlarına göre aranan özellikler, malzemenin ısıl iletkenlik katsayısı, yoğunluğu, yangın katagorisi, sıcaklık dayanımı, mekanik dayanımı, buhar difüzyon direnci, su emme kapasitesi ve boyutsal kararlılıktır. Ülkemizde sahip olunan binaların ısı yalıtımı programlarında sıkça sarfedilen malzemeler, ekstrüde polistren köpük (XPS) ve ekspande polistren köpük (EPS)’tür. Bu malzemeler sık sık, dış cephelerde ısı yalıtımı, toprakla ilişki eden yüzeylerde koruyucu tabaka, binaların bodrum kat döşemeleri ile geleneksel teraslarda ısı yalıtımı ve Prekast hedefli dış cephe programlarında kullanılmaktadır.
  Camyünü, taşyünü ve ahşap yünü yalıtım malzemeleri açık gözenekli malzemelerdir. Bu malzemeler genelde dış cephe ısı yalıtımı, çatı döşemesi üstünde şilte formunda ısı yalıtımı ve boru formunda tesisat yalıtımı programlarında tercih edilmektedir. Ayrıca, taşyünü ve camyünü, ses yalıtımı hedefiyle da kullanılmaktadır. Gazbeton ısı yalıtım levhası, kuvarsit ya da kum ile çimento, kireç ve suyun karışımından elde edilen ısı yalıtım malzemesidir. Bu ürün, binaların ısı yalıtımı hedefiyle hem dış hem de iç yüzlerinde kullanılabilmektedir.
  MEVCUT BİNALAR İÇİN MEVZUAT HÜKÜMLERİ05.12.2008 tarihinde yürürlüğe giren “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”, binaların mimari yapısından, ısıtma sistemlerinin seçimine, ülke ekonomisine getireceği katkıdan ve en muhimi sıhhatli bir etraf yaratmasına kadar pek çok kısmı kapsamaktadır. Yönetmelik kapsamında yeni ve sahip olunan binalarda enerji performansının yeterli seviyeye getirilebilmesi amacıyla mimari proje dizayn ve program temelleri, ısı yalıtım temelleri, ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme, sıhhi sıcak su hazırlama temelleri ile elektrik tesisatı ve aydınlatma sistemleri ile alakalı usul ve temellar belirtilmiştir. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 05.12.2009 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, evvel yapı ruhsatı alan binalar sahip olunan bina olarak değerlendirilmektedir. Ancak, Enerji Kimlik Belgesi programlarında, 01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten evvelce yapı ruhsatı alan binalar sahip olunan bina olarak prosedür görür.
  Mevcut binalarda enerji performansı yönetmeliği kapsamında;
  ısı yalıtımı dübeli a) Mevcut binaların, dış cephe duvarlarında ısı yalıtımı, ısıtma düzeninde kazan değişikliği, ferdi ve merkezi ısıtma sistemleri arasında dönüşüm yapılması, merkezi soğutma sistemi kurulması, kojenerasyon sistemi kurulması ya da yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesi ile alakalı konularda tadilat yapılması durumunda, program projesi hazırlanır ve yapı kullanım izni veren alakalı yönetim doğrultusundan onaylanır ve uygulanması sağlanır.
  ısı yalıtımı tipleri b) Kullanılması plan edilen Yapı ve Yalıtım Malzemelerinin CE ya da G idealluk işareti ve idealluk beyanı ya da belgesi alması zorunludur.
  ısı yalıtımı malzemesi c) Yönetmeliğin 12. Bölümünde “Enerji Kimlik Belgesi” planlama usul ve temelleri belirtilmiştir. Mevcut binalar amacıyla “5627 sasenesi Enerji Verimliliği Kanunu’nun” geçici 6. Maddesinin ikinci fıkrası gereğince 02.05.2017 tarihine kadar enerji kimlik belgesi düzenlenmelidir.
  MEVCUT BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ VE ISI YALITIM UYGULAMALARI
  Enerji Kimlik Belgesi, binada sarfedilen sistemlere dayalı olarak enerji kullanım alanlarına (ısıtma, sıhhi sıcak su, soğutma, havalandırma ve aydınlatma sistemleri) ait senelik enerji tüketim değerleri ve bu değerlere dayalı olarak her bir enerji kullanım kısmına ait enerji performansı katagorisinın ve binaya ait sera gazı emisyonu ile binada sahip olunan ise yenilenebilir enerji kullanım oranlarını sahibi olan belgedir. Ayrıca, belgeyi düzenleyen yetkililerce, binanın “Enerji Performans Sınıfının” yükseltilmesi ve “Sera Gazı Emisyonu oranının” azaltılması hedefiyle binanın enerji performansı katagorisina göre hazırlanan tavsiye sayfasını içermektedir. “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 27. Maddesine göre yeni binalar C katagorisi enerji kimlik belgesine sahip olması gerekirken sahip olunan binalar A ile G katagorisi aralığında rastgele bir enerji katagorisina sahip enerji kimlik belgesine sahip olabilirler. Mevcut binalarda, yapılması plan edilen ısı yalıtımı programları amacıyla bina sahip ve yöneticilerinin muhtelif meşru sorumlulukları sahip olunantur. Bu kapsamda, ilk olarak “Enerji Kimlik Belgesinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nce (YEGM) yetkilendirilen danışmanlık şirketleri aracılığı ile düzenlettirilmesi gerekmektedir. Esasında mevzuat kapsamında, sahip olunan binalar amacıyla 02.05.2017 tarihine kadar enerji kimlik belgesinin düzenlenmesi yeterli olacaktır ve mevzuatta enerji performansı sınıflarına ait rastgele bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, ülkemizde tüketilen enerjinin %85’i gibi büyük bir bölümünün ısıtma hedefli kullanıldığı göz önüne alındığında bütün binalarda ısı yalıtım programlarının yapılması bir lüzumluliktir. “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 5. Maddesinde sahip olunan binalarda dış cephe duvarlarında ısı yalıtımı hususu ile alakalı tadilat yapılması durumunda program projelerinin hazırlanması ve yapı kullanım izni veren alakalı yönetim doğrultusundan onaylanması akabinde uygulanması gerektiği açık bir şekilde belirtilmektedir.
  Ülkemizde, sahip olunan binalarda ısı yalıtımı programları çoklıkla dış cephelerde ısı yalıtımı imalatı olarak yapılmaktadır. Bu kapsamda, bina sahip ve yöneticilerince program projelerinin hazırlatılarak tadilat ruhsatı amacıyla alakalı yönetimye müracaat dilmesini ve gereken tadilat ruhsatı onayının alınması akabinde programya başlanması lüzumludir. Ülkemizde sahip olunan binalara uygulanan ısı yalıtım programları amacıyla bina sahip ve yöneticilerinin, eksik ve hatalı bilgilerden ötürü yalıtım programlarını mühendislik hizmetinden ve denetimden yoksun, direkt olarak ticari endişe ile hareket eden, işinde eksper olmayan şahıs ya da taşeron firmalara yaptırdıkları tanınan bir gerçektir. Oysa ki, binalarda enerji tasarrufunun temeli; doğru ayrıntı, nitelikli malzeme kullanımı ve doğru bir işçilikle hatasız bir programya dayanır. Isı yalıtım malzemelerinin işçilik sorunları olmadan uygulanması, kullanım yeri ve malzeme özelliklerinin göz önünde bulundurularak seçilmesi ehemmiyet arz etmektedir. Proje kapsamında dahi olsa uygulanan ısı yalıtımı imalatlarında, işçilik sorunlarının oluşması neticesinde malzemeden beklenen ısıl performans sağlanamayabilir. İşçilik sorunlarının düşük civarda kalması amacıyla yalıtım programlarının, ustalık belgesine sahip hususu ile alakalı eksper şahıslerce yapılması gerekmektedir. TS 825 “Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları” standardında ısıtma programları amacıyla 4 derece-gün bölgesi tanımlanmıştır. Bütün bölgelerde kullanılabilecek tek bir ısı yalıtım malzemesi yoktur. Bina cephelerinde kullanılacak ısı yalıtım malzemesi seçiminde coğrafi ve iklimsel faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.
  MEVCUT BİNALARDA ISI YALITIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
  Mevcut binalarda ısı yalıtımı programlarında birtakım problemler ile karşılaşılmaktadır. Bu problemler alçakta maddeler durumunda anlatılmış ve tavsiyeler sunulmuştur.
  Pencere kıyıları ve denizlikleri: Pencere kıyılarında köşe profili ve takviye bandı kullanılmaması durumunda, yalıtım malzemesi yarılarak cepheden ayrılabilir. Bu amaçla, lüzumlu ayrıntı imalatların yapılması lüzumludir. Pencere denizlikleri-damlalıkları, tercih edilen ısı yalıtım malzemesinin kalınlığından ötürü kapanabilmektedir. Denizlik damlalıklarının kapanması neticesinde yağmur suları cephe kaplamasına akmakta ve dış cephe boyası zarar görmektedir. Bu durumun oluşmaması amacıyla;
  ısı yalıtımı fiyatları a) Mantolama imalatı sırasında dış denizlikler sökülüp, yalıtım malzemesi kalınlığına göre ölçülendirilmiş yeni denizliklerin yerine belirlenmesi yapılabilir,
  ısı yalıtımı sıvası b) Mevcut denizliklere, pencere yalıtım bandı ve denizlik-duvar birleşim profilleri kullanılarak PVC ya da alüminyum denizlik uzatma profilleri yerleştirilebilir.
  Yalıtım malzemesinin denizlik üstüne uzatılarak sırayla donatı filesi ve levha sıvasının uygulanıp son ayrıntı olarak da alüminyum denizlik profili kullanılabilir.
  ısı yalıtımı filesi Tamamlayıcı profillerin kullanımı: Dış cephe yalıtım programsının doğru bir şekilde tamamlanması hedefiyle, muhtelif profillerin kullanımıne gereksinim vardır. Tamamlayıcı profillerin kullanılmaması durumunda, bina dış cephesi estetik görünümden uzaklaşacaktır. Bu amaçla yalıtım levhalarının başlangıçta teraziye alınabilmesi amacıyla subasman profilleri, kapı ve pencere merkezleri amacıyla kıyı ve kemer profilleri, değişik kaplama malzemesine geçiş hallerinde yan kaplama profilleri, binada dilatasyon olması durumunda dikey ya da düz geçişli dilatasyon profili, mimari estetik açısından fuga profilleri, bina köşelerinde düz ya da açılı köşe profilleri kullanılmalıdır.
  dış cephe ısı yalıtımı Mantolama düzenin tamamlanması: Ülkemizde, sahip olunan binalar amacıyla ısı yalıtımı programlarının dış cephe yalıtımından ibaret bulunduğu fikiri hakimdir. Ancak, ısı yalıtımından beklenen verimin binada ısı köprülerine mahal vermeden sağlanabileceği unutulmamalıdır. Bu doğrultuda, bina bodrum ya da zemin katlarında garaj-depo gibi ısıtılmayan mahallerin, çatı ya da teras döşemelerinin, tesisat boru ve kanallarının ve kapı-pencere doğramalarının da yalıtılması lüzumludir.
  ısı yalıtımı firmaları İstanbul İş iskelesi: 18.04.2014 tarih ve 28976 sasenesi Resmi Gazetede yayımlanan “İş Sihhati Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe göre dış cephe ısı yalıtımı programları ve inşaat iş iskelesi işleri çok tehlikeli katagoride yer alabilmektadır. Dış cephede yapılması plan edilen ısı yalıtımı imalatı amacıyla kurulacak olan iş iskelesi, alakalı standart ve yönetmeliklere ideal şekilde olmalıdır. Aynı zamanda, çalışma sırasında yüksek bir yerden düşebilecek el aletleri, malzemeler gibi maddeler amacıyla de tedbir alınması lüzumludir. Alınması gereken tedbirlerin denetlenebilir olması açısından alakalı yönetimlere müracaat dilmesini ideal olacaktır.
  ısı yalıtımı kanunu Projelendirme ve tadilat ruhsatı: Mevcut binalarda uygulanan dış cephe ısı yalıtım programları “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” kapsamında tadilat ruhsatı gerektirmektedir. Oysa ki ülkemizde sahip olunan binalardaki ısı yalıtımı programları amacıyla tadilat ruhsatının alınması gerektiğinin çok az sayıda şahıs doğrultusundan bilindiği ortadadır. İmalatların ve çalışma sırasında iş sağlığı ve güvenliği kapsamında uygulanan programların denetlenebilir olması, işçilik ve ayrıntı eksikliği sorunlarının engellenmesi hedefiyle programya temel projelerin oluşturularak alakalı yönetimlere ruhsat onayı amacıyla başvurmak büyük ehemmiyet arz etmektedir.

  Metpor Harici Başlıca Isı Yalıtım Paketleri

  HAZIR MANTOLAMA PAKETLERİ

  ısı yalıtımı köpüğü Alsecco Mantolama
  ısı yalıtımı levhaları Baumit Open Mantolama
  ısı yalıtımı malzemesi Capatect Dalmaçyalı Mantolama
  ısı yalıtımı nasıl yapılır ÇBS İzoguard Mantolama
  ısı yalıtımı nedir ne işe fayda Düfa Thermal Mantolama
  ısı yalıtımı paket fiyatları Dyo KliMatherm Mantolama
  ısı yalıtımı pencere kıyıları Expert Mantolama Paketi
  ısı yalıtımı sistemi Dış cephe Mantolama
  ısı yalıtımı teknik şartname Filli Boya Mantolama
  ısı yalıtımı taşyünü fiyatları İzocam Mantolama
  ısı yalıtımı fiyat listesi Kale Mantolama
  bina ısı yalıtımı Knauf Mantolama
  ısı yalıtımı yasası Marshall Thermos Mantolama
  ısı yalıtımı yönetmeliği Mavi Kale Mantolama
  ısı yalıtımı zorunlumu Polisan Mantolama
  ev ısı yalıtımı Rockwool Taşyünü Mantolama
  ısı yalıtımı şirketleri Vitra Therm Mantolama
  ısı yalıtımı teknik şartname Wagner Mantolama
  dış cephe ısı yalıtımı fiyatları Weber Mantolama
  Ülkemizde son senelerde, yeni ve sahip olunan binalarda ısı yalıtım programlarında artış yaşanmıştır. “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 2008 senesinden bu yana geçtiğimiz vakit zarfında, yeni binalarda standartlara uyum sağlandığı söylenebilmekle birlikte sahip olunan binalar amacıyla aynı durumdan bahsedilemez. Mevcut binalarda, mühendislik hizmeti alınmadan, denetimden uzak bir şekilde işinin ehli olmayan şahıslerce ısı yalıtımı imalatlarına devam edilmektedir. Isı yalıtımı programları yönetmelik ve standartlarda belirti edilen kurallara ideal bir şekilde yapılmadığı takdirde, ısıtma ve soğutma amacıyla enerji sarfiyatı beklenenin üstünde oluşmaktadır.
  Günümüzde ısı yalıtım programlarının ehemmiyeti bilinmesine rağmen, bina sahipleri ve yöneticileri doğrultusundan mevzuata ve mühendislik kurallarına ideal olmayan programların yapıldığı görülmektedir. Isı yalıtımı hususu ile alakalı toplumda uygulanan hatalı algının önüne geçilebilmesi amacıyla, ilk evvelce kamu kurum ve kuruluşlarınca basın, yayın ve etkileşim organları aracılığı ile tanıtıcı verilere yer verilmelidir. Genel olarak sahip olunan binalarda, ısı yalıtımının yalnızca bina dış cephelerinde ısı yalıtımı şeklinde uygulandığını görmekteyiz. Ancak, yalıtım yalnızca bina dış cephesiyle değil çatı, teras ve penceresi ile bir bütündür. Bu amaçla, alakalı yönetmelikler ve TS 825’de belirti edilen hususlara ideal olarak ilk evvelce mühendislik hizmetlerinden faydkısmılmak hedefiyle tadilat projelerinin hazırlanıp, alakalı yönetimlerce tadilat ruhsatının onaylanması akabinde programların işinin ehli şahıslerce yapılması ve titizlikle denetlenmesi ehemmiyet arz etmektedir. Enerji tasarrufu amacıyla alıncak tedbirlerin genişletilmesi ve doğru bir şekilde uygulanabilirliğinin arttırılması hedefiyle, konunun standart ve kurallarını belirleyen kamu kurum ve kuruluşları ile inceleme ve geliştirme etkinliklerinde tespit edilen üniversitelerin eş güdümlü çalışmaları gerekmektedir.

  Hızlı Erişim Linkleri

  Dış Cephe Mantolama Uygulaması Nasıl Yapılır?, Mantolama ÇeşitleriDış Cephe MantolamaEn İyi Mantolama MalzemeleriDış Cephe Mantolama FirmalarıMantolamanın Sağladığı YararlarDekoratif Mantolamaİçten MantolamaIsı Yalıtımı Nedir?Dış Cephe Mantolama Fiyatları 2019Dış Cephe Mantolama Malzeme Fiyatları 2019söve modellerisöve nedir?söve çeşitleridüz söve modellericam söve modelleriyuvarlak söve modelleridış cephe kaplamamantolamasöveiç cephe söve modelleristrafor duvar panelistrafor duvar kaplamaVilla Dış Cephe KaplamaDış Cephe Mantolama Fiyatları 2019, Dış Cephe Mantolama Malzeme FiyatlarıDış Cephe Mantolama İşçilik Fiyatları 2019Dış Cephe Mantolama Fiyat HesaplamaDış Cephe KaplamalarıDış Mantolama FirmalarıYalı Baskı Dış Cephe KaplamalarıFugalı Dış Cephe Kaplamaİstanbul Mantolama m2 FiyatlarıDış Cephe Mantolama ModelleriIsı YalıtımıBinalarda sı Yalıtımı Nedir?Dış Cephe Isı Yalıtım FiyatlarıDış Cephe Isı Yalıtım FirmalarıIsı Yalıtım Malzeme TavsiyesiIsı Yalıtım ÇeşitleriEn İyi Dış Cephe Mantolama FirmalarıIsı Yalıtımı Nasıl Yapılır?Isı Yalıtımın ÖnemiIsı Yalıtımın FaydalarıIsı Yalıtımı Yaptırmanın NedenleriIsı Yalıtımı Nerelere Yapılır?Dış Cephesöveduvar kaplamaduvar kaplamalarıduvar kaplama panelleriduvar kaplama straforduvar kaplama malzemeleristrafor duvar kaplamastrafor duvar kaplama koçtaşstrafor duvar kaplama fiyatlarıstrafor duvar kaplama nasıl yapılır?strafor duvar kaplama panelistrafor duvar paneliduvar dekorasyonutaş görünümlü duvar paneli • Mantolama & Dış Cephe Kaplama Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 2023 - 2024
 • Mantolama Nedir? Binanızı Korumanın ve Enerji Tasarrufu Yapmanın Yolu
 • İç Mantolama Ne İşe Yarar
 • Strafor Duvar Paneli Ne İşe Yarar
 • Isı Yalıtım Malzemeleri: 2024'ün Yeni Trendi Eps Strafor Mantolama Malzemeleri
  Mantolama Nedir?, Isı Yalıtımı Ne İşe Yarar?

  Metpor Dekor

  Mantolama Nedir?, Isı Yalıtımı Ne İşe Yarar?

  Giderek yükselen enerji ihtiyacını karşılamak hedefiyle fosil yakıtlar (petrol ürünleri, kömür vb.) ile enerji üretmek yerine, enerji kullanımında israfın önlenmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının (hidrolik, güneş, rüzgar, termal kaynaklar vb.) kullanılmasının yaygınlaştırılması mecburilik durumunu almıştır. Dünya üstündeki enerji kaynaklarının süratle tükenmesi ile eş güdümlü bütün devletler enerji greksinimlerini denetim altına alma ve enerjiyi etkin kullanma arayışı amacıylae girmişlerdir. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2014 senesi etkinlik raporuna göre, 2014 senesi sonu itibarıyla ülkemizin kurulu gücünün % 40,3’ünü yenilenebilir enerji, % 59,7’sini başka kaynaklar oluşturmaktadır. Ülkemizde enerjinin % 35’i binalar doğrultusundan tüketilmektedir. Bu tüketilen enerjinin ise % 65’i binalarda ısıtma, soğutma ve havalandırma hedefiyle harcanmaktadır. Binaların ısıtılması ve soğutulmasında, aydınlatmada güncel hayatta  lüzumlu enerji sayısını sınırlamak, en az  seviyeye indirmek, bundan ötürü enerji tasarrufu sağlamaya yönelik tedbirler alabilmek zorunludur. Binalarda ısı kayıplarının önüne geçmek amacıyla uygulanan mantolama bu tedbirlerden biridir. Yapılarda ısı yalıtımı programları ile binaların ısıtılmasında sarfedilen enerji miktarları sınırlandırılabilir, bundan ötürü enerji tasarruflu yapılar üretilebilir. Doğru bir ısı yalıtımı ile binalarda, ortalama % 30 - 60 oranında enerji tasarruf edilebilecektir. Ülkemizde, binalarda ısı yalıtımı yapılmasına dair zorunluluğun 08.05.2000 tarihli “Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği” ile başladığı ve sahip olunan bina stoku göz önüne alındığında, sahip olunan binalarda izolasyon programlarının ehemmiyeti meydana çıkmaktadır.
  ISI YALITIMININ TANIMI VE AMACI : Yapılarda ve tesisatlarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması amacıyla uygulanan prosedüre "ısı yalıtımı" denir. Teknik olarak, ısı yalıtımı, değişik sıcaklıktaki iki bölge arasında ısı geçişini azaltmak amacıyla uygulanır. Isı yalıtımsız binalarda ısı kayıplarının yüksek olması sebebiyle daha çok enerji harcanmakta ve yakıt kullanımı artmaktadır. Tüketilen yakıtın çok olması binanın kullanım maliyetini yükseltirken, yakıtların atmosfere verdikleri zararlı gazlar nedeniyle de etraf kirliliğini arttırmaktadır. Binalarda ısı kayıp ve kazançlarının düşürülmesi, ısıtma enerjisi harcamalarının en az  seviyeye indirgenmesi hedefiyle ısı yalıtımı, binaların dışarıya ya da garaj, depo gibi ısıtılmayan bölümlerine bakan duvar, çatı, döşeme, cam, doğrama ve ısıtma, soğutma, havalandırma vb. tesisatlarına uygulanır.
  ÜLKEMİZDE ISI YALITIMININ TARİHSEL GELİŞİMİ : Ülkemizde yalıtım üstüne yayınlanan ilk mevzuat 1970 senesinde yürürlüğe giren “TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardıdır. Söz hususu standart 1998 senesinde revize edilmiştir. 1981 senesinde "Isı Yalıtım Yönetmeliği" yürürlüğe girmiştir. Binalarda ısı yalıtımı yapılmasına dair mecburilik 08.05.2000 tarihli “Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği” ile başlamış olup, 14.06.2000 tarihine kadar inşaat ruhsatı alınmış özel mülkiyete sahip binalarda ısı yalıtımı yapılmasına dair bir mecburilik bulunmamaktaydı. 09.10.2008 tarih Resmi Gazetede yayımlanarak "Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği" yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile 08.05.2000 tarihli yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üstündeki yükünün hafifletilmesi ve etrafnin korunması hedefiyle 02.05.2007 tarih ve 26510 sasenesi Resmi Gazetede yayımlanarak “5627 Sasenesi Enerji Verimliliği Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Akabinde, Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca hazırlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” 05.12.2008 tarih ve 27075 sasenesi Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Isı yalıtımının en mühim bölümünü meydana getiren dış cephe ısı yalıtımı ilerlemiş ülkelerde 1970’li senelerde programya başlanmış olmasına rağmen, ülkemiz 1991 senesinde ithal ürünlerle dış cephe ısı yalıtımı malzemeleri ile tanışmıştır. Yine 1990’lı senesinin başında mühim ısı kayıplarının yaşandığı pencere doğramalarında çift cam ünitesi kullanımı da başlamıştır.

  Mantolama Çeşitleri, Isı Yalıtımının Türleri

  ısı yalıtımı Döşemelerde ısı yalıtımı: Toprak zemin ile ilişkide tespit edilen döşemelerde, asmolen ara kat tavan döşemelerde ve ısıtılmayan hacim üstü döşemelerde uygulanan ısı yalıtımıdır. Döşeme betonunun yüzeyi düzgün, temiz, toz ve atıklardan ayrıştırılmış olmalıdır. Şap kalınlığı, döşeme kaplaması ve yükler göz önüne alınarak seçilecek ısı yalıtım malzemesi yeterli basma mukavemetine sahip olmalıdır.
  ısı yalıtımı fiyat Dış duvar ısı yalıtımı: Bina dış duvarlarında iç ya da dış cephelerden ısı yalıtımı yapılmasıdır. Kullanılacak olan ısı yalıtım malzemelerinin özellikleri, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine ideal olmalıdır. Mantolama levhaları arasında boşluk kalmamalıdır. Gerekli olan kısımlarda subasman ve köşe profilleri kullanılmalıdır.
  mantolama nedir Tavan ısı yalıtımı: Çatı arası sarfedilen-kullanılmayan çatılar ile üstünde gezilebilen-gezilemeyen ters ve geleneksel teras çatılarda ısı yalıtımı programsıdır. Çatılarda ısı yalıtımı malzemesi mertek arasına, mertek üstüne ya da mertek altına uygulanabilir. Mertek üzeri ya da çatı üzeri programlarda rijit levhalar, mertek arası programlarda mineral yünler kullanılmalıdır.
  ısı yalıtımı nedir Pencerelerde ısı yalıtımı: Pencere camlarının çift ve üçlü cam olarak kullanılmasının yalıtıma katkısı yüksek olacaktır. Günümüzde cam üniteleri çift cam ve üçlü cam olarak üretilmektedir. Düz çift cam üniteleri, konumunu ısı denetim kaplamalı ve ısı-güneş denetim kaplamalı çift ya da üçlü cam ünitelerine bırakmaktadır. Isı ve güneş denetim kaplamalı cam üniteleri kullanımı ile de ısı kayıpları, standart çift cam ünitelere kıyasla % 50 oranında azalır.
  ısı yalıtımı firmaları Tesisatlarda ısı yalıtımı: Isıtma ya da soğutma tesisatında ısıtılmayan ya da soğutulmayan hacimlerden geçtiğimiz boru ya da kanallarının yalıtım malzemeleriyle kaplanması ile yapılır. Soğutma ve ısıtma tesisatlarının ısı yalıtımı ile enerji tasarrufu sağlanır ve buna bağlı olarak işletme maliyeti azalır.
  ISI YALITIM MALZEMELERİ, MANTOLAMA MALZEMELERİ


  Bir malzemenin, ısı yalıtım malzemesi olarak değerlendirilebilmesi amacıyla ISO ve CEN Standartlarına göre malzemeye ait ısıl iletkenlik katsayısının (λ) 0,065 W/m.K değerinden ufak olması gerekmektedir. Yalıtım malzemesinin ısıl iletkenlik katsayısı ne kadar ufak ise ısı geçişine karşı o oranda yüksek direnç gösterir. Ülkemizde sık sık sarfedilen ısı yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenlik katsayısı (λ) değerleri ve yangına reaksiyon sınıfları Tablo1’de gösterilmiştir.
  Isı Yalıtım Malzemesi Isı İletkenlik Katsayısı Yangın SınıfıEkstrüde Polistren Köpük 0,030 - 0,040 D-EEkspande Polistren Köpük 0,035 - 0,040 D-ECam Yünü 0,035 - 0,50 A1-A2Taş Yünü 0,035 - 0,50 A1-A2Polüretan Sert Köpükler 0,025 - 0,040 B-C-D / D-EFenol Köpüğü 0,030 - 0,045 B-C-DCam Köpüğü 0,045 - 0,060 A1-A2Ahşap Yünü 0,035 - 0,076 B-C-DGenleştirilmiş Perlit 0,045 - 0,065 A1-A2Genleştirilmiş Mantar Levha 0,045 - 0,055 C-D-EAhşap Lifli Levhalar 0,035 - 0,070 C-D-EGazbeton Isı Yalıtım Levhası 0,042 - 0,050 A1Isı yalıtım malzemelerinde değişik program alanlarına göre aranan özellikler, malzemenin ısıl iletkenlik katsayısı, yoğunluğu, yangın katagorisi, sıcaklık dayanımı, mekanik dayanımı, buhar difüzyon direnci, su emme kapasitesi ve boyutsal kararlılıktır. Ülkemizde sahip olunan binaların ısı yalıtımı programlarında sıkça sarfedilen malzemeler, ekstrüde polistren köpük (XPS) ve ekspande polistren köpük (EPS)’tür. Bu malzemeler sık sık, dış cephelerde ısı yalıtımı, toprakla ilişki eden yüzeylerde koruyucu tabaka, binaların bodrum kat döşemeleri ile geleneksel teraslarda ısı yalıtımı ve Prekast hedefli dış cephe programlarında kullanılmaktadır.
  Camyünü, taşyünü ve ahşap yünü yalıtım malzemeleri açık gözenekli malzemelerdir. Bu malzemeler genelde dış cephe ısı yalıtımı, çatı döşemesi üstünde şilte formunda ısı yalıtımı ve boru formunda tesisat yalıtımı programlarında tercih edilmektedir. Ayrıca, taşyünü ve camyünü, ses yalıtımı hedefiyle da kullanılmaktadır. Gazbeton ısı yalıtım levhası, kuvarsit ya da kum ile çimento, kireç ve suyun karışımından elde edilen ısı yalıtım malzemesidir. Bu ürün, binaların ısı yalıtımı hedefiyle hem dış hem de iç yüzlerinde kullanılabilmektedir.
  MEVCUT BİNALAR İÇİN MEVZUAT HÜKÜMLERİ05.12.2008 tarihinde yürürlüğe giren “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”, binaların mimari yapısından, ısıtma sistemlerinin seçimine, ülke ekonomisine getireceği katkıdan ve en muhimi sıhhatli bir etraf yaratmasına kadar pek çok kısmı kapsamaktadır. Yönetmelik kapsamında yeni ve sahip olunan binalarda enerji performansının yeterli seviyeye getirilebilmesi amacıyla mimari proje dizayn ve program temelleri, ısı yalıtım temelleri, ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme, sıhhi sıcak su hazırlama temelleri ile elektrik tesisatı ve aydınlatma sistemleri ile alakalı usul ve temellar belirtilmiştir. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 05.12.2009 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, evvel yapı ruhsatı alan binalar sahip olunan bina olarak değerlendirilmektedir. Ancak, Enerji Kimlik Belgesi programlarında, 01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten evvelce yapı ruhsatı alan binalar sahip olunan bina olarak prosedür görür.
  Mevcut binalarda enerji performansı yönetmeliği kapsamında;
  ısı yalıtımı dübeli a) Mevcut binaların, dış cephe duvarlarında ısı yalıtımı, ısıtma düzeninde kazan değişikliği, ferdi ve merkezi ısıtma sistemleri arasında dönüşüm yapılması, merkezi soğutma sistemi kurulması, kojenerasyon sistemi kurulması ya da yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesi ile alakalı konularda tadilat yapılması durumunda, program projesi hazırlanır ve yapı kullanım izni veren alakalı yönetim doğrultusundan onaylanır ve uygulanması sağlanır.
  ısı yalıtımı tipleri b) Kullanılması plan edilen Yapı ve Yalıtım Malzemelerinin CE ya da G idealluk işareti ve idealluk beyanı ya da belgesi alması zorunludur.
  ısı yalıtımı malzemesi c) Yönetmeliğin 12. Bölümünde “Enerji Kimlik Belgesi” planlama usul ve temelleri belirtilmiştir. Mevcut binalar amacıyla “5627 sasenesi Enerji Verimliliği Kanunu’nun” geçici 6. Maddesinin ikinci fıkrası gereğince 02.05.2017 tarihine kadar enerji kimlik belgesi düzenlenmelidir.
  MEVCUT BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ VE ISI YALITIM UYGULAMALARI
  Enerji Kimlik Belgesi, binada sarfedilen sistemlere dayalı olarak enerji kullanım alanlarına (ısıtma, sıhhi sıcak su, soğutma, havalandırma ve aydınlatma sistemleri) ait senelik enerji tüketim değerleri ve bu değerlere dayalı olarak her bir enerji kullanım kısmına ait enerji performansı katagorisinın ve binaya ait sera gazı emisyonu ile binada sahip olunan ise yenilenebilir enerji kullanım oranlarını sahibi olan belgedir. Ayrıca, belgeyi düzenleyen yetkililerce, binanın “Enerji Performans Sınıfının” yükseltilmesi ve “Sera Gazı Emisyonu oranının” azaltılması hedefiyle binanın enerji performansı katagorisina göre hazırlanan tavsiye sayfasını içermektedir. “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 27. Maddesine göre yeni binalar C katagorisi enerji kimlik belgesine sahip olması gerekirken sahip olunan binalar A ile G katagorisi aralığında rastgele bir enerji katagorisina sahip enerji kimlik belgesine sahip olabilirler. Mevcut binalarda, yapılması plan edilen ısı yalıtımı programları amacıyla bina sahip ve yöneticilerinin muhtelif meşru sorumlulukları sahip olunantur. Bu kapsamda, ilk olarak “Enerji Kimlik Belgesinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nce (YEGM) yetkilendirilen danışmanlık şirketleri aracılığı ile düzenlettirilmesi gerekmektedir. Esasında mevzuat kapsamında, sahip olunan binalar amacıyla 02.05.2017 tarihine kadar enerji kimlik belgesinin düzenlenmesi yeterli olacaktır ve mevzuatta enerji performansı sınıflarına ait rastgele bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, ülkemizde tüketilen enerjinin %85’i gibi büyük bir bölümünün ısıtma hedefli kullanıldığı göz önüne alındığında bütün binalarda ısı yalıtım programlarının yapılması bir lüzumluliktir. “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 5. Maddesinde sahip olunan binalarda dış cephe duvarlarında ısı yalıtımı hususu ile alakalı tadilat yapılması durumunda program projelerinin hazırlanması ve yapı kullanım izni veren alakalı yönetim doğrultusundan onaylanması akabinde uygulanması gerektiği açık bir şekilde belirtilmektedir.
  Ülkemizde, sahip olunan binalarda ısı yalıtımı programları çoklıkla dış cephelerde ısı yalıtımı imalatı olarak yapılmaktadır. Bu kapsamda, bina sahip ve yöneticilerince program projelerinin hazırlatılarak tadilat ruhsatı amacıyla alakalı yönetimye müracaat dilmesini ve gereken tadilat ruhsatı onayının alınması akabinde programya başlanması lüzumludir. Ülkemizde sahip olunan binalara uygulanan ısı yalıtım programları amacıyla bina sahip ve yöneticilerinin, eksik ve hatalı bilgilerden ötürü yalıtım programlarını mühendislik hizmetinden ve denetimden yoksun, direkt olarak ticari endişe ile hareket eden, işinde eksper olmayan şahıs ya da taşeron firmalara yaptırdıkları tanınan bir gerçektir. Oysa ki, binalarda enerji tasarrufunun temeli; doğru ayrıntı, nitelikli malzeme kullanımı ve doğru bir işçilikle hatasız bir programya dayanır. Isı yalıtım malzemelerinin işçilik sorunları olmadan uygulanması, kullanım yeri ve malzeme özelliklerinin göz önünde bulundurularak seçilmesi ehemmiyet arz etmektedir. Proje kapsamında dahi olsa uygulanan ısı yalıtımı imalatlarında, işçilik sorunlarının oluşması neticesinde malzemeden beklenen ısıl performans sağlanamayabilir. İşçilik sorunlarının düşük civarda kalması amacıyla yalıtım programlarının, ustalık belgesine sahip hususu ile alakalı eksper şahıslerce yapılması gerekmektedir. TS 825 “Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları” standardında ısıtma programları amacıyla 4 derece-gün bölgesi tanımlanmıştır. Bütün bölgelerde kullanılabilecek tek bir ısı yalıtım malzemesi yoktur. Bina cephelerinde kullanılacak ısı yalıtım malzemesi seçiminde coğrafi ve iklimsel faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.
  MEVCUT BİNALARDA ISI YALITIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
  Mevcut binalarda ısı yalıtımı programlarında birtakım problemler ile karşılaşılmaktadır. Bu problemler alçakta maddeler durumunda anlatılmış ve tavsiyeler sunulmuştur.
  Pencere kıyıları ve denizlikleri: Pencere kıyılarında köşe profili ve takviye bandı kullanılmaması durumunda, yalıtım malzemesi yarılarak cepheden ayrılabilir. Bu amaçla, lüzumlu ayrıntı imalatların yapılması lüzumludir. Pencere denizlikleri-damlalıkları, tercih edilen ısı yalıtım malzemesinin kalınlığından ötürü kapanabilmektedir. Denizlik damlalıklarının kapanması neticesinde yağmur suları cephe kaplamasına akmakta ve dış cephe boyası zarar görmektedir. Bu durumun oluşmaması amacıyla;
  ısı yalıtımı fiyatları a) Mantolama imalatı sırasında dış denizlikler sökülüp, yalıtım malzemesi kalınlığına göre ölçülendirilmiş yeni denizliklerin yerine belirlenmesi yapılabilir,
  ısı yalıtımı sıvası b) Mevcut denizliklere, pencere yalıtım bandı ve denizlik-duvar birleşim profilleri kullanılarak PVC ya da alüminyum denizlik uzatma profilleri yerleştirilebilir.
  Yalıtım malzemesinin denizlik üstüne uzatılarak sırayla donatı filesi ve levha sıvasının uygulanıp son ayrıntı olarak da alüminyum denizlik profili kullanılabilir.
  ısı yalıtımı filesi Tamamlayıcı profillerin kullanımı: Dış cephe yalıtım programsının doğru bir şekilde tamamlanması hedefiyle, muhtelif profillerin kullanımıne gereksinim vardır. Tamamlayıcı profillerin kullanılmaması durumunda, bina dış cephesi estetik görünümden uzaklaşacaktır. Bu amaçla yalıtım levhalarının başlangıçta teraziye alınabilmesi amacıyla subasman profilleri, kapı ve pencere merkezleri amacıyla kıyı ve kemer profilleri, değişik kaplama malzemesine geçiş hallerinde yan kaplama profilleri, binada dilatasyon olması durumunda dikey ya da düz geçişli dilatasyon profili, mimari estetik açısından fuga profilleri, bina köşelerinde düz ya da açılı köşe profilleri kullanılmalıdır.
  dış cephe ısı yalıtımı Mantolama düzenin tamamlanması: Ülkemizde, sahip olunan binalar amacıyla ısı yalıtımı programlarının dış cephe yalıtımından ibaret bulunduğu fikiri hakimdir. Ancak, ısı yalıtımından beklenen verimin binada ısı köprülerine mahal vermeden sağlanabileceği unutulmamalıdır. Bu doğrultuda, bina bodrum ya da zemin katlarında garaj-depo gibi ısıtılmayan mahallerin, çatı ya da teras döşemelerinin, tesisat boru ve kanallarının ve kapı-pencere doğramalarının da yalıtılması lüzumludir.
  ısı yalıtımı firmaları İstanbul İş iskelesi: 18.04.2014 tarih ve 28976 sasenesi Resmi Gazetede yayımlanan “İş Sihhati Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe göre dış cephe ısı yalıtımı programları ve inşaat iş iskelesi işleri çok tehlikeli katagoride yer alabilmektadır. Dış cephede yapılması plan edilen ısı yalıtımı imalatı amacıyla kurulacak olan iş iskelesi, alakalı standart ve yönetmeliklere ideal şekilde olmalıdır. Aynı zamanda, çalışma sırasında yüksek bir yerden düşebilecek el aletleri, malzemeler gibi maddeler amacıyla de tedbir alınması lüzumludir. Alınması gereken tedbirlerin denetlenebilir olması açısından alakalı yönetimlere müracaat dilmesini ideal olacaktır.
  ısı yalıtımı kanunu Projelendirme ve tadilat ruhsatı: Mevcut binalarda uygulanan dış cephe ısı yalıtım programları “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” kapsamında tadilat ruhsatı gerektirmektedir. Oysa ki ülkemizde sahip olunan binalardaki ısı yalıtımı programları amacıyla tadilat ruhsatının alınması gerektiğinin çok az sayıda şahıs doğrultusundan bilindiği ortadadır. İmalatların ve çalışma sırasında iş sağlığı ve güvenliği kapsamında uygulanan programların denetlenebilir olması, işçilik ve ayrıntı eksikliği sorunlarının engellenmesi hedefiyle programya temel projelerin oluşturularak alakalı yönetimlere ruhsat onayı amacıyla başvurmak büyük ehemmiyet arz etmektedir.

  Metpor Harici Başlıca Isı Yalıtım Paketleri

  HAZIR MANTOLAMA PAKETLERİ

  ısı yalıtımı köpüğü Alsecco Mantolama
  ısı yalıtımı levhaları Baumit Open Mantolama
  ısı yalıtımı malzemesi Capatect Dalmaçyalı Mantolama
  ısı yalıtımı nasıl yapılır ÇBS İzoguard Mantolama
  ısı yalıtımı nedir ne işe fayda Düfa Thermal Mantolama
  ısı yalıtımı paket fiyatları Dyo KliMatherm Mantolama
  ısı yalıtımı pencere kıyıları Expert Mantolama Paketi
  ısı yalıtımı sistemi Dış cephe Mantolama
  ısı yalıtımı teknik şartname Filli Boya Mantolama
  ısı yalıtımı taşyünü fiyatları İzocam Mantolama
  ısı yalıtımı fiyat listesi Kale Mantolama
  bina ısı yalıtımı Knauf Mantolama
  ısı yalıtımı yasası Marshall Thermos Mantolama
  ısı yalıtımı yönetmeliği Mavi Kale Mantolama
  ısı yalıtımı zorunlumu Polisan Mantolama
  ev ısı yalıtımı Rockwool Taşyünü Mantolama
  ısı yalıtımı şirketleri Vitra Therm Mantolama
  ısı yalıtımı teknik şartname Wagner Mantolama
  dış cephe ısı yalıtımı fiyatları Weber Mantolama
  Ülkemizde son senelerde, yeni ve sahip olunan binalarda ısı yalıtım programlarında artış yaşanmıştır. “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 2008 senesinden bu yana geçtiğimiz vakit zarfında, yeni binalarda standartlara uyum sağlandığı söylenebilmekle birlikte sahip olunan binalar amacıyla aynı durumdan bahsedilemez. Mevcut binalarda, mühendislik hizmeti alınmadan, denetimden uzak bir şekilde işinin ehli olmayan şahıslerce ısı yalıtımı imalatlarına devam edilmektedir. Isı yalıtımı programları yönetmelik ve standartlarda belirti edilen kurallara ideal bir şekilde yapılmadığı takdirde, ısıtma ve soğutma amacıyla enerji sarfiyatı beklenenin üstünde oluşmaktadır.
  Günümüzde ısı yalıtım programlarının ehemmiyeti bilinmesine rağmen, bina sahipleri ve yöneticileri doğrultusundan mevzuata ve mühendislik kurallarına ideal olmayan programların yapıldığı görülmektedir. Isı yalıtımı hususu ile alakalı toplumda uygulanan hatalı algının önüne geçilebilmesi amacıyla, ilk evvelce kamu kurum ve kuruluşlarınca basın, yayın ve etkileşim organları aracılığı ile tanıtıcı verilere yer verilmelidir. Genel olarak sahip olunan binalarda, ısı yalıtımının yalnızca bina dış cephelerinde ısı yalıtımı şeklinde uygulandığını görmekteyiz. Ancak, yalıtım yalnızca bina dış cephesiyle değil çatı, teras ve penceresi ile bir bütündür. Bu amaçla, alakalı yönetmelikler ve TS 825’de belirti edilen hususlara ideal olarak ilk evvelce mühendislik hizmetlerinden faydkısmılmak hedefiyle tadilat projelerinin hazırlanıp, alakalı yönetimlerce tadilat ruhsatının onaylanması akabinde programların işinin ehli şahıslerce yapılması ve titizlikle denetlenmesi ehemmiyet arz etmektedir. Enerji tasarrufu amacıyla alıncak tedbirlerin genişletilmesi ve doğru bir şekilde uygulanabilirliğinin arttırılması hedefiyle, konunun standart ve kurallarını belirleyen kamu kurum ve kuruluşları ile inceleme ve geliştirme etkinliklerinde tespit edilen üniversitelerin eş güdümlü çalışmaları gerekmektedir.

  Hızlı Erişim Linkleri

  Dış Cephe Mantolama Uygulaması Nasıl Yapılır?, Mantolama ÇeşitleriDış Cephe MantolamaEn İyi Mantolama MalzemeleriDış Cephe Mantolama FirmalarıMantolamanın Sağladığı YararlarDekoratif Mantolamaİçten MantolamaIsı Yalıtımı Nedir?Dış Cephe Mantolama Fiyatları 2019Dış Cephe Mantolama Malzeme Fiyatları 2019söve modellerisöve nedir?söve çeşitleridüz söve modellericam söve modelleriyuvarlak söve modelleridış cephe kaplamamantolamasöveiç cephe söve modelleristrafor duvar panelistrafor duvar kaplamaVilla Dış Cephe KaplamaDış Cephe Mantolama Fiyatları 2019, Dış Cephe Mantolama Malzeme FiyatlarıDış Cephe Mantolama İşçilik Fiyatları 2019Dış Cephe Mantolama Fiyat HesaplamaDış Cephe KaplamalarıDış Mantolama FirmalarıYalı Baskı Dış Cephe KaplamalarıFugalı Dış Cephe Kaplamaİstanbul Mantolama m2 FiyatlarıDış Cephe Mantolama ModelleriIsı YalıtımıBinalarda sı Yalıtımı Nedir?Dış Cephe Isı Yalıtım FiyatlarıDış Cephe Isı Yalıtım FirmalarıIsı Yalıtım Malzeme TavsiyesiIsı Yalıtım ÇeşitleriEn İyi Dış Cephe Mantolama FirmalarıIsı Yalıtımı Nasıl Yapılır?Isı Yalıtımın ÖnemiIsı Yalıtımın FaydalarıIsı Yalıtımı Yaptırmanın NedenleriIsı Yalıtımı Nerelere Yapılır?Dış Cephesöveduvar kaplamaduvar kaplamalarıduvar kaplama panelleriduvar kaplama straforduvar kaplama malzemeleristrafor duvar kaplamastrafor duvar kaplama koçtaşstrafor duvar kaplama fiyatlarıstrafor duvar kaplama nasıl yapılır?strafor duvar kaplama panelistrafor duvar paneliduvar dekorasyonutaş görünümlü duvar paneli

  logo

  Metpor Dekor ile Hayallerinizdeki Binaya Kavuşun!

  Estetik, Kalite ve Profesyonellik Bir Arada! Dış Cephe Kaplama • Söve • Isı Yalıtımı • Mantolama Üretimi. Binalarınıza Özgün Kimliğinizi Kazandırın! Detaylarda Profesyonellik!

  info@metpordekor.com
  Telefon: + 90 216 387 46 64
  FAX: + 90 216 517 84 33
  GSM: + 90 532 697 15 47
  Petrol İş Mahallesi, Kurtuluş Sokak No: 3/B 34862 Kartal/İstanbul

  2005 - 2023 MT Web Team | Metpor Söve & Mantolama Ürünleri - Metpordekor.com

  Metpordekor.com Mobilde
  whatsapp