• info@metpordekor.com
 • SSS

Enerji Verimliliği Nedir?, Isı Yalıtımı ve Enerji Verimliliği

Mantolama ve Enerji Verimliliği

 • Metpor

  Metpor

  info@metpordekor.com

  Okunma Sayısı : 5 911

Mantolama ve Enerji Verimliliği

  Enerji Verimliliği Nedir?, Mantolama ve Enerji Verimliliği

  Mantolama, binaların enerji verimliliği açısından önemli bir yere sahiptir. Isı kaybının önlenmesi sayesinde ısıtma ve soğutma sistemlerinin daha az enerji tüketmesi sağlanır. Böylece, enerji tasarrufu sağlanırken aynı zamanda binalarda daha sağlıklı ve konforlu bir ortam yaratılır. Mantolama, çevreye duyarlı bir yaklaşımın yanı sıra, uzun vadede maliyetleri azaltmak için de etkili bir çözümdür. Bu nedenle, mantolama uygulaması binaların enerji verimliliği açısından son derece önemlidir.

  Enerji verimliliği, tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden en aza indirilmesidir.
  Daha geniş bir biçimde dış cephe giydirme enerji verimliliği; gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıplarını önlemek, çeşitli atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi veya ileri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji talebini azaltması, daha verimli enerji kaynakları, gelişmiş endüstriyel süreçler, enerji geri kazanımları gibi etkinliği artırıcı önlemlerin bütünüdür.

  "Isı yalıtımı", dış etkilerin mekanlara olan sıcaklık tesirlerini istenilen civarda tutabilmek, ısıtma ve soğutma giderlerini en düşük düzeyde tutmak hedefiyle yapılarda uygulanan çalışmalar ve alınan lüzumlu önlemlerdir.

  Bilindiği gibi sıcaklık, sıcaklığın yüksek bulunduğu bölümden daha düşük olan bölümlere doğru geçiş yapar. Bu geçiş esnasında mekanların kaplamalarında sarfedilen malzemelerin kalınlıkları ve ısı geçirgenlikleri gibi faktörler etkilidir.

  Isı yalıtımı yapının enerji verimliliğini artırırken, yapıyı dış etkilere karşı koruma vazifesini de yerine getirerek yapıların hizmet ömürlerini uzatmakta, yenileme ya da tadilat gibi vakitle meydana çıkması muhtemel olan masrafları düşürür.

  Isı Yalıtımı Neden Yapılır? Faydaları Nelerdir?
  Gerekli koşulları yerine getiren nitelikte uygulanan ısı yalıtımları yalnızca enerji verimliliğini çoğaltmak ve ekonomik yönden tasarruuf sağlamakla kalmayıp, alçakta sıralanan üstünlükleri da sağlar;

  Isı yalıtımı ile yapıların duvar ve kaplama kalınlıkları düşerken aktif kullanım alanlarının yükselmesine imkân sağlar,
  Mekanların içlerindeki hava sıcaklıklarını birbirine yakın tutarak homojen bir bölge yaratır ve ani sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan rahatsızlıkların önüne geçer,
  Genel kanının aksine ısı yalıtımı yalnızca kışın soğuktan korunma amacıyla yapılmayıp, yazın yüksek sıcaklıklardan korunma vazifesini yapmaktadır,
  Mekanların iç yüzeylerinde meydana gelen yoğuşmanın (havada tespit edilen buhar halindeki suyun sıvı faza geçmesi) oluşmasını engeller,
  Yakıt ve enerji tasarrufu sağlaması, hava kirliliğinin yükselmesine engel olarak doğanın korunmasına yardımcı olur.

  Enerji tasarrufu yapmak için evinizin ısı yalıtımının iyileştirilmesi çok önemlidir. Bunun için:

  1. Pencereler ve kapıların yalıtımını kontrol edin. Eksik yerleri örtecek şekilde kapatıcı malzemeler kullanın.

  2. Duvar ve çatı yalıtımı yapın. Bu, evinizin sıcaklığını dışarıya kaçmasını önler ve enerji tasarrufu sağlar.

  3. Isı kaybı olan yerleri tespit edin ve bu yerlere izolasyon ekleyin. Örneğin, bacalar, çatı pencereleri veya bodrumlar gibi yerler.

  4. Isıtma sisteminizi düzenli olarak kontrol edin ve gerektiğinde onarın veya değiştirin.

  5. Isıtma sistemini etkin kullanın ve termostat ayarlarını düzenli olarak kontrol edin.

  1. Doğal güneş ışığını kullanın. Güneş ışığı doğru yönlendirildiğinde, evinizi doğal bir şekilde ısıtabilir.

  2. Elektrikli araçlarınızı düzenli olarak kontrol edin ve gerektiğinde onarın.

  3. Elektrikli araçlarınızı ve beyaz eşyalarınızı etkin bir şekilde kullanın ve gereksiz olarak kullanmaktan kaçının.

  4. Beyaz eşyalarınızı, özellikle buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi, düzenli olarak temizleyin ve filtrelerini değiştirin.

  5. Enerji verimli ampuller kullanın. LED ampuller enerji verimli olduğu için, daha az enerji harcar ve daha uzun süre dayanır.

  Bu adımlar, enerji tasarrufu yapmak için ısı yalıtımının yanı sıra diğer faktörleri de kapsar ve evinizin enerji verimliliğini arttırmanıza yardımcı olabilir.

  Enerji verimliliğinde en önemli faktör enerji tasarrufudur. Bunun için de mutlaka izolasyon tekniklerinden faydalanılmalıdır. Genellikle enerjinin az kullanılması, iki ampulden birinin söndürülmesi şeklinde algılanmakta olan enerji tasarrufu, aslında enerji atıklarının değerlendirilmesi ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının, kalite ve performansı düşürmeden en aza indirilmesidir. Enerji tasarrufu iki biçimde gerçekleştirilmektedir.

  Birincisi, doğrudan enerji tasarruf eden ev, araba ve diğer son teknolojileri kullanmak; alışkanlıkları ve günlük davranışları enerjiyi daha verimli kullanacak biçimde düzenlemek gibi somut önlemlerden oluşmaktadır. İkincisi ise, dolaylı enerji tasarrufu olup mevcut malların daha uzun süre kullanılmasını sağlayarak yeni malların üretimini azaltmak; enerji tüketimini minimize edecek biçimde yerleşim yerlerini düzenlemek, enerjiyi daha az tüketen teknolojiler kullanmak, ekonomide doğrudan materyal tüketiminin olmadığı etkinliklere geçiş yapmak gibi önlemlerdir.

  Neden Enerji Verimliliği?

  Enerji, hayatımızın her yönünü etkilemektedir: bize ışık, ısı, ulaşım ve diğer araçlar için yakıt sağlar. Ancak, bugün, enerji tedarikimizin güvenliği ve fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin, çevre üzerindeki etkisi konularını her zaman olduğundan daha fazla düşünmemiz gereken bir dönemdeyiz.
  Artık hepimiz enerjinin üretim ve tüketim şeklini değiştirmeye başlamadığımız takdirde geri dönüşü olmayan bir çevre kriziyle karşı karşıya olduğumuzu anlamış bulunmaktayız; bunun anlamı, gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarını çok daha fazla kullanmamız ve enerji verimliliğine daha fazla odaklanmamız gerektiğidir.
  Ancak, enerjinin akıllıca kullanılması konusunda mesajın yayılması için daha işin başındayız ve yapacak çok işimiz var. Hem tüketicilerin hem de sosyal alanda söz sahibi olan kişilerin, sürdürülebilir enerji üretimi ve kullanımı konusunda ikna edilmeleri gerekmektedir.
  Hedeflerimize varmak için birey, toplum, sanayi temsilcileri veya yetkili kamu kuruluşları olarak hepimizin bu çabaya katılması gerekmektedir. Enerjinin kapsamını değiştirme yolunda yapılacak olan en küçük katkı dahi önemsiz olmayacaktır.
  Fosil kaynaklar her geçen gün azalıyor,
  Artan talep nedeniyle fiyatlar tırmanıyor,
  Ekolojik denge alarm veriyor…
  Kişi başına enerji tüketimi yüksek ve enerji yoğunluğu düşük ülkeler arasında yer alan bir Türkiye için,
  kaynak güvenliği ve temiz çevre için
  kullandığımız enerjinin tamamını faydaya dönüştürelim!..

  Enerji Verimliğinin Önemi Nedir?

  Halen hızlı kalkınma aşamasında olan ülkemizde sanayileşme faaliyetleri, yeni teknolojilere yönelim, hayat standartlarının yükselmesi ve artan nüfus, her yıl daha fazla enerji tüketimine neden olmaktadır. 2003 yılı itibarı ile birincil enerji tüketimimiz 83.3 milyon ton petrol eşdeğerine ulaşmış ve toplam enerji arzımızın % 70’i ithalat yoluyla karşılanmıştır. Hızlı talep artışı nedeniyle, 2020 yılında toplam enerji arzının ancak %22’sinin yerli üretimle karşılanabileceği beklenmektedir. Enerji kaynakları açısından kısıtlı kaynaklara sahip ve dışa bağımlı konumda olan ülkemizde, enerji ihtiyacının yeterli, güvenilir ve ekonomik olarak sağlanması temel hedeftir. Enerjinin verimli kullanımı bu hedefin gerçekleştirilmesinde kullanılacak en önemli araçlardan birisidir. Dış cephe mantolama uygulaması bu açıdan çok önemlidir.
  Enerji Yoğunluğu kavramı gelişmişlik tanımlamasında en sağlıklı ve doğru parametre olup, birim enerjiden üretilen birim ekonomik değer arasındaki ilişkidir. Gayri safi yurtiçi hâsıla başına tüketilen birincil enerji miktarını temsil eden ve tüm dünyada enerji verimliliğinin takip ve karşılaştırılmasında yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Gelişmişlik, az enerji kullanarak çok ekonomik değer yaratabilmekle ölçümlenebilir.
  Enerjinin verimli kullanımının sağlanmasında en temel gösterge enerji yoğunluğunun düşürülmesidir. Ülkemizde kişi başına enerji tüketimi OECD ülkeleri ortalamasının yaklaşık 1/5 ‘i oranında, enerji yoğunluğu ise OECD ortalamasının iki katı kadardır.
  Bugüne kadar yürütülen çalışmalara rağmen enerji yoğunluğu, düşme eğilimine girmemiştir. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre gelişmiş ülkelerde enerji yoğunluğu 0.09-0.19 arasında iken, ülkemizde 0.38 olması ve azalma eğilimi göstermemesi bu konunun ciddi olarak ele alınması gereğini ortaya koymaktadır. Sadece bu rakam bile, Türkiye’nin enerji verimliliğinin artırılması konusunda yapılabilecek Ülkemizin AB uyum sürecindeki yükümlülükleri açısından bakıldığında bu konu ayrı bir önem arz etmektedir. 2003 yılında hazırlanan Katılım Ortaklığı Belgesi’nde, enerji verimliliği konusunda mevzuat uyumunun sağlanması ve enerji tasarrufuna yönelik uygulamaların geliştirilmesi kısa vadeli öncelikler arasında yer almıştır.
  Enerjinin verimli kullanılmasının sağlanması ve etkin bir enerji verimliliği programının uygulanması, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, enerji verimliliği konusunda bir bilinç oluşturulması ile uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması zorunluluk arz etmiştir. Bu bağlamda, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasal düzenlemeler ve yönetmeliklerin yürürlüğe girmesiyle birlikte aşağıda belirtilen önemli değişiklikler gözlenecektir:

  1. Binaların yıllık maksimum enerji tüketim miktarları (kWh/m2) belirlenecek.
  2. Yapı tesisatları düzenli olarak denetlenecek.
  3. Yapılarda ısı yalıtımı standartları yasaya göre değişecek.
  4. Her binanın bir enerji kimlik belgesi olacak.
  5. Binalarda enerji izleme yöntem ve sistemleri kullanılmaya başlanacak.
  6. Kanun kapsamına giren endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getiren enerji yöneticileri bulundurulacak.

  Tasarruf Potansiyeli

  Ülkemizde, enerjinin yoğun kullanıldığı sektörlerde %20 - 30 dolayında enerji tasarruf potansiyeli olduğu bilinmektedir. (Sanayi ≥ %20, Bina ve Hizmet ≥ %30, Ulaşım ≥ %20) % 15’lik elektrik tasarruf potansiyeli geri kazanıldığında 6,5 milyar TL’lik doğal gazlı santral yatırımı önlenebilir. Yılda 3,0 milyar USD’lık doğal gaz ithal edilmeyebilir.
  Binaların ve işletmelerin ısıtma ve soğutmasında % 35 ve ulaşımda % 15 tasarruf sağlandığında yılda 1,4 milyar USD’lık petrol ve doğal gaz ithal edilmeyebilir.
  Hedef
  Enerji Verimliliği Kanunu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen hedef, Türkiye’nin enerji yoğunluğunu 2020 yılına kadar %15 azaltmaktır. Bu hedef, aynı enerji ile daha fazla üretimin önünü açacak, enerji yatırım ihtiyaçlarımızı ve ithalat bağımlılığımızı azaltacak, ayrıca temiz çevrenin korunmasına önemli katkılarda bulunacaktır.
  Enerji Verimliliğini Arttırmaya Yönelik Çalışmalar; Birçok cihaz, ekipman, bina ve enerji hizmeti için mümkün en az enerji tüketimi, verimli olmayan ürünlerin piyasadan çekilmesi amacı ile performans derecelendirmesi ve etiketleme, daha fazla enerji verimliliği sağlayan ürünler için finans mekanizmaları oluşturulması ve tüketicinin en verimli ürünler hakkında bilgilendirilmesi önerilen öncelikler arasında yer alıyor.
  Ayrıca elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımındaki kayıplar ile ilgili olarak, yeni ve mevcut elektrik üretim kapasitesindeki verimliliği arttırmak ve iletim ve dağıtımdaki kayıpları azaltmak için yeni yollar üzerinde yoğunlaşmak öneriliyor. Binalarda ve Isıtma & Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği Evlerdeki enerji tüketiminin en büyük kısmı mekân ısıtılması için harcanmaktadır. Tipik bir evin toplam faturasının %45’i ısıtma-soğutma için ödenmektedir. Evlerin (veya ofislerin) ısıtılmasına harcanan enerjiden tasarruf etmek için iç ortam ısısının ortamda muhafaza edilmesi gereklidir. İç ortam ısısının içerde muhafaza edilebilmesi için, binanın cephe sistemleri ile çok iyi yalıtılmış olması gerekmektedir. Binalarda çatılardan %7, dış duvarlardan %40, döşemelerden %6 ve kapılardan %17 oranlarında ısı kayıpları olmaktadır. Binanın yalıtılması ile %50’ye varan oranlarda enerji tasarrufu yapmak mümkündür. Evlerde ısınmak veya soğumak amacıyla tüketilen enerjiyi etkin, verimli kullanabilmek için bir dizi bedava veya çok az bir maliyetle alınacak tedbirler şunlardır:

  1. Duvar ile radyatör arasına alüminyum folyo kaplı yalıtım levhası koyun. Bu panelleri strafor levha üstünü alüminyum folyo kaplayarak evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz.
  2. Radyatör sıcaklığını ayarlayan termostatik radyatör vanaları yılda %15-20 oranında enerji tasarrufu sağlar.
  3. Radyatörlerin önünü uzun perdelerle kapatmayın. Mobilya koymayın. Sıcak hava hareketine engel olmayın.
  4. Kışın kuzeye bakan pencere perdelerini ve varsa, panjurları kapalı tutun.
  5. Isı kayıpların önlemek için su ısıtıcınızı ve sıcak su borularını yalıtın.
  6. Kat kaloriferiniz ısıtılmayan bir mekânda bulunuyorsa, boru ve tankı yalıtarak ısı kayıplarını önleyin.
  7. Kalorifer kazanı veya kat kaloriferinizi yoğuşmalı, yüksek verimli olanlar ile değiştirin.
  8. Merkezi sistemle ısıtılan konutlarda sıcaklık fazla geldiğinde camları açmak yerine, termostatik vanalarla sıcaklığı düşürün.
  9. Ortam sıcaklığını 1 derece azaltarak enerji tüketimini %6 azaltabilirsiniz. Kışın ortam sıcaklığını gereğinden fazla yükseltmeyin. Oturma odaları 19 ile 21 oC ve yatak odalarını 16-18 oC arasında ısıtmak uygundur.
  10. Apartman giriş kapılarını kapalı tutun. Çift kapı veya otomatik kapama ısı korunumuna yardımcı olur.
  11. Güneşli kış günlerinde ısıtıcınızı kapatın, perdelerinizi açın. Güneş evinizi bedavaya ısıtacaktır.
  12. Kapı ve pencere boşlukların kontrol ederek sızıntıları önleyin. Bunun için pencere yalıtım bantları kullanın.
  13. Yalıtımlı camları kullanın. Standart camlardan daha pahalıdır ama konfor ve enerji tasarrufu sağlarlar. 12 mm çift cam kullanılması durumunda camlardan kaybedilecek ısı %50 oranında azalır. Low-e camlar kullanılması ısı kayıplarını daha da düşürecektir.
  14. Binanızı söve kaplama ile yalıtın.
  15. Bir enerji yöneticisinden yardım alın.
  16. Ev satın alırken enerji etkin bir ev olmasına dikkat edin. Başlangıçta daha fazla para ödersiniz. Ama ömür boyu hem para, hem enerji tasarrufu sağlamış olursunuz.Aydınlatma Sistemlerinde ve Elektrikli Cihazlarda Enerji Verimliliği Ülkemizde tüketilen toplam elektrik enerjisi içinde aydınlatmanın payı %20 civarındadır. Aydınlatmada verimliliğin sağlanması ile hem görsel, hem bütçesel rahatlama sağlanacaktır.
  17. Aydınlatmada enerji tasarrufu, görsel konfordan ödün vermeden, gerekli en az aydınlık şiddetlerinin sağlanması ile elde edilir. Bunun için öncelikle düşük verimli ışık kaynakları yerine yüksek verimli ışık kaynakları kullanılmalıdır. Örneğin klasik bir ampulü az enerji kullanan bir ampulle değiştirmek enerji tüketimini % 80 civarında azaltabilmektedir.
  Aydınlatmada enerji tasarrufu için evlerde alınabilecek önlemleri şöyle sıralayabiliriz:

  Öncelikle doğal günışığından faydalanın. Mobilyalarınızı günışığının içeri girişini kolaylaştıracak şekilde yerleştirin. Duvarlarınızı açık renge boyayın.
  Aydınlık seviyelerini düşürün. İhtiyaç olmadan ışıklarınızı yakmayın. Tavandan aydınlatma yerine, daha küçük ve çalışma mekânını aydınlatan tasarımları tercih edin.
  %80 daha verimli olan kompakt flüoresan lambaları kullanın. 100 W’lık bir akkor flamanlı lamba yerine 25 W’lık kompakt flüoresan lamba kullanılabilir.
  En çok kullanılan mekânlardaki ampulleri enerji verimli ampuller ile değiştirin.
  Tasarımın müsait olduğu mekânlar için tüp flüoresan lambaları tercih edin.
  Odadan çıkarken ışıkları kapatın.
  Lambalarınız temiz tutun; kirli, tozlu lambalar %25 daha fazla enerji tüketirler.Konutların ortalama elektrik faturalarında açık ara ile en önemli artış kalemini oluşturan büro ekipmanları da % 50’den fazla enerji tasarrufu potansiyeli oluşturan ürün grubu içerisinde yer almaktadır. Evlerde tüketilen enerjinin yaklaşık %10-15’i kullanılmadığı halde prizde takılı kalan cihazlar tarafından tüketilmektedir. 2000 yılında Avrupa Birliği üyesi 15 ülkede evlerde stand-by sebebiyle tüketilen enerjinin 94 milyar kWh olduğu saptanmıştır. Bu değer 12 adet büyük nükleer santral veya termik santral üretimine eşdeğerdir. Bir sonraki 10 yılda bu değerin ikiye katlanacağı öngörülmektedir.
  Evlerde, ofislerde kullanılan elektronik cihazların kullandığı enerjiyi en aza indirmek için alınacak önlemler şunlardır:
  En basit, en kolay yol cihazın fişini prizden çekin. Cep telefonun şarj cihazını fişten çekin, sadece telefonlarınızı şarj edeceğiniz zaman prize takın.
  Açma-kapama butonu bulunan çoklu priz kullanın. Böylece tek bir dokunuşla tüm cihazları kapatabilirsiniz.
  Yeni elektronik cihazlar satın alırken enerji verimli A sınıfı cihazları alın.
  Bilgisayar ve monitörünüzde enerji yönetim özelliklerini aktif kılın. Enerji tasarruflu kullanın.

  Dış cephe kaplaması yapan firmalar İstanbul ili için en iyi hizmeti alacağınız yeri arıyorsanız artık aramaktan vazgeçebilirsiniz. Zira aradığınızı buldunuz. Metpor Söve ve mantolama ürünleri dış cephe giydirme ile sizler için en nitelikli hizmetleri ve en iyi dış cephe kaplama malzemeleri kullanılarak sunulmaktadır.

  İstanbul, pek çok mantolama uygulaması yapan firmaların etkinlik gösterdiği dünyanın en büyük metropollerinden birisidir. Benzer şekilde ısı yalıtımı firmaları da "İstanbul" ilimizde oldukça çeşitlidir. Bu mantolama firmaları standart olarak hizmet veren yalıtım şirketlerinden daha gelişmiş firmalar olmalıdır. Dış cephe kaplama özel bir yapı alanıdır ve bu konu apayrı bir uzmanlık ister. İstanbul mantolama fiyatları da buna bağlı olarak bu mantolama firmalarının niteliklerine göre değişiklik göstermektedir. İstanbul mantolama fiyatları konuşulmadan önce, ısı yalıtımı neden önemlidir?, mantolamanın önemi nedir? sorularının cevaplarını aramalıyız.

  Mevcut yasalara göre yeni uygulanan binaların ısı yalıtımı yaptırması mecburidir. Bu amaçla dış cephe kaplama firmaları ile mantolama şirketleri ile irtibata geçmeniz ve yapınızı yönetmeliklere makul biçimde yalıtmanız gerekmektedir. Enerji performansı yönetmeliği kapsamında ısı yalıtımının enerji kimlik belgesi verilebilmesine izin vermesi gerekir. dış cephe kaplaması ile mantolama şartnamesinin de buna makul biçimde hazırlanıp kusursuz biçimde uygulanması gereklidir. Dış cephede mantolama uygulamasının yanında söve uygulamaları da tavsiye edilmektedir. Hem kendi ürettiğimiz ısı yalıtım malzemeleri ve mantolama malzemeleri ile uygulama yapıyor olmamız bizi "Türkiye'nin en büyük cephe firmaları" arasına sokuyor. • Enerji Kimlik Belgesi Nedir?, Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?
 • Mantolama Nedir? Binanızı Korumanın ve Enerji Tasarrufu Yapmanın Yolu
 • Enerji Kimlik Belgesi Kanunu
 • Dış Cephe Kaplama: Binanıza Estetik, Dayanıklılık ve Enerji Verimliliği Kazandırın
 • Mantolama & Dış Cephe Kaplama Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 2023 - 2024
  Mantolama ve Enerji Verimliliği

  Metpor Dekor

  Enerji Verimliliği Nedir?, Mantolama ve Enerji Verimliliği

  Mantolama, binaların enerji verimliliği açısından önemli bir yere sahiptir. Isı kaybının önlenmesi sayesinde ısıtma ve soğutma sistemlerinin daha az enerji tüketmesi sağlanır. Böylece, enerji tasarrufu sağlanırken aynı zamanda binalarda daha sağlıklı ve konforlu bir ortam yaratılır. Mantolama, çevreye duyarlı bir yaklaşımın yanı sıra, uzun vadede maliyetleri azaltmak için de etkili bir çözümdür. Bu nedenle, mantolama uygulaması binaların enerji verimliliği açısından son derece önemlidir.

  Enerji verimliliği, tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden en aza indirilmesidir.
  Daha geniş bir biçimde dış cephe giydirme enerji verimliliği; gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıplarını önlemek, çeşitli atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi veya ileri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji talebini azaltması, daha verimli enerji kaynakları, gelişmiş endüstriyel süreçler, enerji geri kazanımları gibi etkinliği artırıcı önlemlerin bütünüdür.

  "Isı yalıtımı", dış etkilerin mekanlara olan sıcaklık tesirlerini istenilen civarda tutabilmek, ısıtma ve soğutma giderlerini en düşük düzeyde tutmak hedefiyle yapılarda uygulanan çalışmalar ve alınan lüzumlu önlemlerdir.

  Bilindiği gibi sıcaklık, sıcaklığın yüksek bulunduğu bölümden daha düşük olan bölümlere doğru geçiş yapar. Bu geçiş esnasında mekanların kaplamalarında sarfedilen malzemelerin kalınlıkları ve ısı geçirgenlikleri gibi faktörler etkilidir.

  Isı yalıtımı yapının enerji verimliliğini artırırken, yapıyı dış etkilere karşı koruma vazifesini de yerine getirerek yapıların hizmet ömürlerini uzatmakta, yenileme ya da tadilat gibi vakitle meydana çıkması muhtemel olan masrafları düşürür.

  Isı Yalıtımı Neden Yapılır? Faydaları Nelerdir?
  Gerekli koşulları yerine getiren nitelikte uygulanan ısı yalıtımları yalnızca enerji verimliliğini çoğaltmak ve ekonomik yönden tasarruuf sağlamakla kalmayıp, alçakta sıralanan üstünlükleri da sağlar;

  Isı yalıtımı ile yapıların duvar ve kaplama kalınlıkları düşerken aktif kullanım alanlarının yükselmesine imkân sağlar,
  Mekanların içlerindeki hava sıcaklıklarını birbirine yakın tutarak homojen bir bölge yaratır ve ani sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan rahatsızlıkların önüne geçer,
  Genel kanının aksine ısı yalıtımı yalnızca kışın soğuktan korunma amacıyla yapılmayıp, yazın yüksek sıcaklıklardan korunma vazifesini yapmaktadır,
  Mekanların iç yüzeylerinde meydana gelen yoğuşmanın (havada tespit edilen buhar halindeki suyun sıvı faza geçmesi) oluşmasını engeller,
  Yakıt ve enerji tasarrufu sağlaması, hava kirliliğinin yükselmesine engel olarak doğanın korunmasına yardımcı olur.

  Enerji tasarrufu yapmak için evinizin ısı yalıtımının iyileştirilmesi çok önemlidir. Bunun için:

  1. Pencereler ve kapıların yalıtımını kontrol edin. Eksik yerleri örtecek şekilde kapatıcı malzemeler kullanın.

  2. Duvar ve çatı yalıtımı yapın. Bu, evinizin sıcaklığını dışarıya kaçmasını önler ve enerji tasarrufu sağlar.

  3. Isı kaybı olan yerleri tespit edin ve bu yerlere izolasyon ekleyin. Örneğin, bacalar, çatı pencereleri veya bodrumlar gibi yerler.

  4. Isıtma sisteminizi düzenli olarak kontrol edin ve gerektiğinde onarın veya değiştirin.

  5. Isıtma sistemini etkin kullanın ve termostat ayarlarını düzenli olarak kontrol edin.

  1. Doğal güneş ışığını kullanın. Güneş ışığı doğru yönlendirildiğinde, evinizi doğal bir şekilde ısıtabilir.

  2. Elektrikli araçlarınızı düzenli olarak kontrol edin ve gerektiğinde onarın.

  3. Elektrikli araçlarınızı ve beyaz eşyalarınızı etkin bir şekilde kullanın ve gereksiz olarak kullanmaktan kaçının.

  4. Beyaz eşyalarınızı, özellikle buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi, düzenli olarak temizleyin ve filtrelerini değiştirin.

  5. Enerji verimli ampuller kullanın. LED ampuller enerji verimli olduğu için, daha az enerji harcar ve daha uzun süre dayanır.

  Bu adımlar, enerji tasarrufu yapmak için ısı yalıtımının yanı sıra diğer faktörleri de kapsar ve evinizin enerji verimliliğini arttırmanıza yardımcı olabilir.

  Enerji verimliliğinde en önemli faktör enerji tasarrufudur. Bunun için de mutlaka izolasyon tekniklerinden faydalanılmalıdır. Genellikle enerjinin az kullanılması, iki ampulden birinin söndürülmesi şeklinde algılanmakta olan enerji tasarrufu, aslında enerji atıklarının değerlendirilmesi ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının, kalite ve performansı düşürmeden en aza indirilmesidir. Enerji tasarrufu iki biçimde gerçekleştirilmektedir.

  Birincisi, doğrudan enerji tasarruf eden ev, araba ve diğer son teknolojileri kullanmak; alışkanlıkları ve günlük davranışları enerjiyi daha verimli kullanacak biçimde düzenlemek gibi somut önlemlerden oluşmaktadır. İkincisi ise, dolaylı enerji tasarrufu olup mevcut malların daha uzun süre kullanılmasını sağlayarak yeni malların üretimini azaltmak; enerji tüketimini minimize edecek biçimde yerleşim yerlerini düzenlemek, enerjiyi daha az tüketen teknolojiler kullanmak, ekonomide doğrudan materyal tüketiminin olmadığı etkinliklere geçiş yapmak gibi önlemlerdir.

  Neden Enerji Verimliliği?

  Enerji, hayatımızın her yönünü etkilemektedir: bize ışık, ısı, ulaşım ve diğer araçlar için yakıt sağlar. Ancak, bugün, enerji tedarikimizin güvenliği ve fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin, çevre üzerindeki etkisi konularını her zaman olduğundan daha fazla düşünmemiz gereken bir dönemdeyiz.
  Artık hepimiz enerjinin üretim ve tüketim şeklini değiştirmeye başlamadığımız takdirde geri dönüşü olmayan bir çevre kriziyle karşı karşıya olduğumuzu anlamış bulunmaktayız; bunun anlamı, gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarını çok daha fazla kullanmamız ve enerji verimliliğine daha fazla odaklanmamız gerektiğidir.
  Ancak, enerjinin akıllıca kullanılması konusunda mesajın yayılması için daha işin başındayız ve yapacak çok işimiz var. Hem tüketicilerin hem de sosyal alanda söz sahibi olan kişilerin, sürdürülebilir enerji üretimi ve kullanımı konusunda ikna edilmeleri gerekmektedir.
  Hedeflerimize varmak için birey, toplum, sanayi temsilcileri veya yetkili kamu kuruluşları olarak hepimizin bu çabaya katılması gerekmektedir. Enerjinin kapsamını değiştirme yolunda yapılacak olan en küçük katkı dahi önemsiz olmayacaktır.
  Fosil kaynaklar her geçen gün azalıyor,
  Artan talep nedeniyle fiyatlar tırmanıyor,
  Ekolojik denge alarm veriyor…
  Kişi başına enerji tüketimi yüksek ve enerji yoğunluğu düşük ülkeler arasında yer alan bir Türkiye için,
  kaynak güvenliği ve temiz çevre için
  kullandığımız enerjinin tamamını faydaya dönüştürelim!..

  Enerji Verimliğinin Önemi Nedir?

  Halen hızlı kalkınma aşamasında olan ülkemizde sanayileşme faaliyetleri, yeni teknolojilere yönelim, hayat standartlarının yükselmesi ve artan nüfus, her yıl daha fazla enerji tüketimine neden olmaktadır. 2003 yılı itibarı ile birincil enerji tüketimimiz 83.3 milyon ton petrol eşdeğerine ulaşmış ve toplam enerji arzımızın % 70’i ithalat yoluyla karşılanmıştır. Hızlı talep artışı nedeniyle, 2020 yılında toplam enerji arzının ancak %22’sinin yerli üretimle karşılanabileceği beklenmektedir. Enerji kaynakları açısından kısıtlı kaynaklara sahip ve dışa bağımlı konumda olan ülkemizde, enerji ihtiyacının yeterli, güvenilir ve ekonomik olarak sağlanması temel hedeftir. Enerjinin verimli kullanımı bu hedefin gerçekleştirilmesinde kullanılacak en önemli araçlardan birisidir. Dış cephe mantolama uygulaması bu açıdan çok önemlidir.
  Enerji Yoğunluğu kavramı gelişmişlik tanımlamasında en sağlıklı ve doğru parametre olup, birim enerjiden üretilen birim ekonomik değer arasındaki ilişkidir. Gayri safi yurtiçi hâsıla başına tüketilen birincil enerji miktarını temsil eden ve tüm dünyada enerji verimliliğinin takip ve karşılaştırılmasında yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Gelişmişlik, az enerji kullanarak çok ekonomik değer yaratabilmekle ölçümlenebilir.
  Enerjinin verimli kullanımının sağlanmasında en temel gösterge enerji yoğunluğunun düşürülmesidir. Ülkemizde kişi başına enerji tüketimi OECD ülkeleri ortalamasının yaklaşık 1/5 ‘i oranında, enerji yoğunluğu ise OECD ortalamasının iki katı kadardır.
  Bugüne kadar yürütülen çalışmalara rağmen enerji yoğunluğu, düşme eğilimine girmemiştir. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre gelişmiş ülkelerde enerji yoğunluğu 0.09-0.19 arasında iken, ülkemizde 0.38 olması ve azalma eğilimi göstermemesi bu konunun ciddi olarak ele alınması gereğini ortaya koymaktadır. Sadece bu rakam bile, Türkiye’nin enerji verimliliğinin artırılması konusunda yapılabilecek Ülkemizin AB uyum sürecindeki yükümlülükleri açısından bakıldığında bu konu ayrı bir önem arz etmektedir. 2003 yılında hazırlanan Katılım Ortaklığı Belgesi’nde, enerji verimliliği konusunda mevzuat uyumunun sağlanması ve enerji tasarrufuna yönelik uygulamaların geliştirilmesi kısa vadeli öncelikler arasında yer almıştır.
  Enerjinin verimli kullanılmasının sağlanması ve etkin bir enerji verimliliği programının uygulanması, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, enerji verimliliği konusunda bir bilinç oluşturulması ile uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması zorunluluk arz etmiştir. Bu bağlamda, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasal düzenlemeler ve yönetmeliklerin yürürlüğe girmesiyle birlikte aşağıda belirtilen önemli değişiklikler gözlenecektir:

  1. Binaların yıllık maksimum enerji tüketim miktarları (kWh/m2) belirlenecek.
  2. Yapı tesisatları düzenli olarak denetlenecek.
  3. Yapılarda ısı yalıtımı standartları yasaya göre değişecek.
  4. Her binanın bir enerji kimlik belgesi olacak.
  5. Binalarda enerji izleme yöntem ve sistemleri kullanılmaya başlanacak.
  6. Kanun kapsamına giren endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getiren enerji yöneticileri bulundurulacak.

  Tasarruf Potansiyeli

  Ülkemizde, enerjinin yoğun kullanıldığı sektörlerde %20 - 30 dolayında enerji tasarruf potansiyeli olduğu bilinmektedir. (Sanayi ≥ %20, Bina ve Hizmet ≥ %30, Ulaşım ≥ %20) % 15’lik elektrik tasarruf potansiyeli geri kazanıldığında 6,5 milyar TL’lik doğal gazlı santral yatırımı önlenebilir. Yılda 3,0 milyar USD’lık doğal gaz ithal edilmeyebilir.
  Binaların ve işletmelerin ısıtma ve soğutmasında % 35 ve ulaşımda % 15 tasarruf sağlandığında yılda 1,4 milyar USD’lık petrol ve doğal gaz ithal edilmeyebilir.
  Hedef
  Enerji Verimliliği Kanunu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen hedef, Türkiye’nin enerji yoğunluğunu 2020 yılına kadar %15 azaltmaktır. Bu hedef, aynı enerji ile daha fazla üretimin önünü açacak, enerji yatırım ihtiyaçlarımızı ve ithalat bağımlılığımızı azaltacak, ayrıca temiz çevrenin korunmasına önemli katkılarda bulunacaktır.
  Enerji Verimliliğini Arttırmaya Yönelik Çalışmalar; Birçok cihaz, ekipman, bina ve enerji hizmeti için mümkün en az enerji tüketimi, verimli olmayan ürünlerin piyasadan çekilmesi amacı ile performans derecelendirmesi ve etiketleme, daha fazla enerji verimliliği sağlayan ürünler için finans mekanizmaları oluşturulması ve tüketicinin en verimli ürünler hakkında bilgilendirilmesi önerilen öncelikler arasında yer alıyor.
  Ayrıca elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımındaki kayıplar ile ilgili olarak, yeni ve mevcut elektrik üretim kapasitesindeki verimliliği arttırmak ve iletim ve dağıtımdaki kayıpları azaltmak için yeni yollar üzerinde yoğunlaşmak öneriliyor. Binalarda ve Isıtma & Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği Evlerdeki enerji tüketiminin en büyük kısmı mekân ısıtılması için harcanmaktadır. Tipik bir evin toplam faturasının %45’i ısıtma-soğutma için ödenmektedir. Evlerin (veya ofislerin) ısıtılmasına harcanan enerjiden tasarruf etmek için iç ortam ısısının ortamda muhafaza edilmesi gereklidir. İç ortam ısısının içerde muhafaza edilebilmesi için, binanın cephe sistemleri ile çok iyi yalıtılmış olması gerekmektedir. Binalarda çatılardan %7, dış duvarlardan %40, döşemelerden %6 ve kapılardan %17 oranlarında ısı kayıpları olmaktadır. Binanın yalıtılması ile %50’ye varan oranlarda enerji tasarrufu yapmak mümkündür. Evlerde ısınmak veya soğumak amacıyla tüketilen enerjiyi etkin, verimli kullanabilmek için bir dizi bedava veya çok az bir maliyetle alınacak tedbirler şunlardır:

  1. Duvar ile radyatör arasına alüminyum folyo kaplı yalıtım levhası koyun. Bu panelleri strafor levha üstünü alüminyum folyo kaplayarak evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz.
  2. Radyatör sıcaklığını ayarlayan termostatik radyatör vanaları yılda %15-20 oranında enerji tasarrufu sağlar.
  3. Radyatörlerin önünü uzun perdelerle kapatmayın. Mobilya koymayın. Sıcak hava hareketine engel olmayın.
  4. Kışın kuzeye bakan pencere perdelerini ve varsa, panjurları kapalı tutun.
  5. Isı kayıpların önlemek için su ısıtıcınızı ve sıcak su borularını yalıtın.
  6. Kat kaloriferiniz ısıtılmayan bir mekânda bulunuyorsa, boru ve tankı yalıtarak ısı kayıplarını önleyin.
  7. Kalorifer kazanı veya kat kaloriferinizi yoğuşmalı, yüksek verimli olanlar ile değiştirin.
  8. Merkezi sistemle ısıtılan konutlarda sıcaklık fazla geldiğinde camları açmak yerine, termostatik vanalarla sıcaklığı düşürün.
  9. Ortam sıcaklığını 1 derece azaltarak enerji tüketimini %6 azaltabilirsiniz. Kışın ortam sıcaklığını gereğinden fazla yükseltmeyin. Oturma odaları 19 ile 21 oC ve yatak odalarını 16-18 oC arasında ısıtmak uygundur.
  10. Apartman giriş kapılarını kapalı tutun. Çift kapı veya otomatik kapama ısı korunumuna yardımcı olur.
  11. Güneşli kış günlerinde ısıtıcınızı kapatın, perdelerinizi açın. Güneş evinizi bedavaya ısıtacaktır.
  12. Kapı ve pencere boşlukların kontrol ederek sızıntıları önleyin. Bunun için pencere yalıtım bantları kullanın.
  13. Yalıtımlı camları kullanın. Standart camlardan daha pahalıdır ama konfor ve enerji tasarrufu sağlarlar. 12 mm çift cam kullanılması durumunda camlardan kaybedilecek ısı %50 oranında azalır. Low-e camlar kullanılması ısı kayıplarını daha da düşürecektir.
  14. Binanızı söve kaplama ile yalıtın.
  15. Bir enerji yöneticisinden yardım alın.
  16. Ev satın alırken enerji etkin bir ev olmasına dikkat edin. Başlangıçta daha fazla para ödersiniz. Ama ömür boyu hem para, hem enerji tasarrufu sağlamış olursunuz.Aydınlatma Sistemlerinde ve Elektrikli Cihazlarda Enerji Verimliliği Ülkemizde tüketilen toplam elektrik enerjisi içinde aydınlatmanın payı %20 civarındadır. Aydınlatmada verimliliğin sağlanması ile hem görsel, hem bütçesel rahatlama sağlanacaktır.
  17. Aydınlatmada enerji tasarrufu, görsel konfordan ödün vermeden, gerekli en az aydınlık şiddetlerinin sağlanması ile elde edilir. Bunun için öncelikle düşük verimli ışık kaynakları yerine yüksek verimli ışık kaynakları kullanılmalıdır. Örneğin klasik bir ampulü az enerji kullanan bir ampulle değiştirmek enerji tüketimini % 80 civarında azaltabilmektedir.
  Aydınlatmada enerji tasarrufu için evlerde alınabilecek önlemleri şöyle sıralayabiliriz:

  Öncelikle doğal günışığından faydalanın. Mobilyalarınızı günışığının içeri girişini kolaylaştıracak şekilde yerleştirin. Duvarlarınızı açık renge boyayın.
  Aydınlık seviyelerini düşürün. İhtiyaç olmadan ışıklarınızı yakmayın. Tavandan aydınlatma yerine, daha küçük ve çalışma mekânını aydınlatan tasarımları tercih edin.
  %80 daha verimli olan kompakt flüoresan lambaları kullanın. 100 W’lık bir akkor flamanlı lamba yerine 25 W’lık kompakt flüoresan lamba kullanılabilir.
  En çok kullanılan mekânlardaki ampulleri enerji verimli ampuller ile değiştirin.
  Tasarımın müsait olduğu mekânlar için tüp flüoresan lambaları tercih edin.
  Odadan çıkarken ışıkları kapatın.
  Lambalarınız temiz tutun; kirli, tozlu lambalar %25 daha fazla enerji tüketirler.Konutların ortalama elektrik faturalarında açık ara ile en önemli artış kalemini oluşturan büro ekipmanları da % 50’den fazla enerji tasarrufu potansiyeli oluşturan ürün grubu içerisinde yer almaktadır. Evlerde tüketilen enerjinin yaklaşık %10-15’i kullanılmadığı halde prizde takılı kalan cihazlar tarafından tüketilmektedir. 2000 yılında Avrupa Birliği üyesi 15 ülkede evlerde stand-by sebebiyle tüketilen enerjinin 94 milyar kWh olduğu saptanmıştır. Bu değer 12 adet büyük nükleer santral veya termik santral üretimine eşdeğerdir. Bir sonraki 10 yılda bu değerin ikiye katlanacağı öngörülmektedir.
  Evlerde, ofislerde kullanılan elektronik cihazların kullandığı enerjiyi en aza indirmek için alınacak önlemler şunlardır:
  En basit, en kolay yol cihazın fişini prizden çekin. Cep telefonun şarj cihazını fişten çekin, sadece telefonlarınızı şarj edeceğiniz zaman prize takın.
  Açma-kapama butonu bulunan çoklu priz kullanın. Böylece tek bir dokunuşla tüm cihazları kapatabilirsiniz.
  Yeni elektronik cihazlar satın alırken enerji verimli A sınıfı cihazları alın.
  Bilgisayar ve monitörünüzde enerji yönetim özelliklerini aktif kılın. Enerji tasarruflu kullanın.

  Dış cephe kaplaması yapan firmalar İstanbul ili için en iyi hizmeti alacağınız yeri arıyorsanız artık aramaktan vazgeçebilirsiniz. Zira aradığınızı buldunuz. Metpor Söve ve mantolama ürünleri dış cephe giydirme ile sizler için en nitelikli hizmetleri ve en iyi dış cephe kaplama malzemeleri kullanılarak sunulmaktadır.

  İstanbul, pek çok mantolama uygulaması yapan firmaların etkinlik gösterdiği dünyanın en büyük metropollerinden birisidir. Benzer şekilde ısı yalıtımı firmaları da "İstanbul" ilimizde oldukça çeşitlidir. Bu mantolama firmaları standart olarak hizmet veren yalıtım şirketlerinden daha gelişmiş firmalar olmalıdır. Dış cephe kaplama özel bir yapı alanıdır ve bu konu apayrı bir uzmanlık ister. İstanbul mantolama fiyatları da buna bağlı olarak bu mantolama firmalarının niteliklerine göre değişiklik göstermektedir. İstanbul mantolama fiyatları konuşulmadan önce, ısı yalıtımı neden önemlidir?, mantolamanın önemi nedir? sorularının cevaplarını aramalıyız.

  Mevcut yasalara göre yeni uygulanan binaların ısı yalıtımı yaptırması mecburidir. Bu amaçla dış cephe kaplama firmaları ile mantolama şirketleri ile irtibata geçmeniz ve yapınızı yönetmeliklere makul biçimde yalıtmanız gerekmektedir. Enerji performansı yönetmeliği kapsamında ısı yalıtımının enerji kimlik belgesi verilebilmesine izin vermesi gerekir. dış cephe kaplaması ile mantolama şartnamesinin de buna makul biçimde hazırlanıp kusursuz biçimde uygulanması gereklidir. Dış cephede mantolama uygulamasının yanında söve uygulamaları da tavsiye edilmektedir. Hem kendi ürettiğimiz ısı yalıtım malzemeleri ve mantolama malzemeleri ile uygulama yapıyor olmamız bizi "Türkiye'nin en büyük cephe firmaları" arasına sokuyor.

  logo

  Metpor Dekor ile Hayallerinizdeki Binayı Gerçeğe Dönüştürün!

  Estetik, Kalite ve Mükemmellik Sinerjisiyle Buluşuyor!  Metpor Dekor, Dış Cephe Kaplama, Söve, Isı Yyalıtımı ve Mantolama Alanlarında Öncü, Estetik ve Kaliteli Çözümler Sunan Bir Firmadır. #DışCepheKaplama #Söve #IsıYalıtımı #Mantolama #MetporDekor #Estetik #Kalite #Profesyonellik #Mükemmellik. Binalarınız Hayal Gücünüzün Ötesine Geçsin!

  info@metpordekor.com
  Telefon: + 90 216 387 46 64
  FAX: + 90 216 517 84 33
  GSM: + 90 532 697 15 47
  Petrol İş Mahallesi, Kurtuluş Sokak No: 3/B 34862 Kartal/İstanbul

  2005 - 2023 MT Web Team | Metpor Söve & Mantolama Ürünleri - Metpordekor.com

  whatsapp