• + 90 216 387 46 64
 • info@metpordekor.com
Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi

 • Mete Yılmaz

  Mete Yılmaz

  meteyilmaz@metpordekor.com

  Okunma Sayısı : 23 855

Enerji Kimlik Belgesi

  ENERJİ KİMLİK BELGESİ - EKB Nedir?

  Enerji Kimlik Belgesi 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.


  Enerji kimlik belgesi almadan önce binanızın yalıtımını yapmanız gerekir. Enerji Kimlik Belgesi değerlerinin D sınıfı veya üstü çıkması için TSE825 uygun kalınlık ve standartlarda bir uygulama yapmanız gerekir.

  enerji-kimlik-belgesi-nedir 

  ENERJİ KİMLİK BELGESİ - EKB NASIL ALINIR

  Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, bünyesinde Enerji Kimlik Belgesi uzmanı istihtam eden Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri tarafından düzenlenir.

  Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri, binanızı inceleyerek; yapım yılı, yönü, konumu vb. genel bilgileri, binanızın hangi malzemelerden inşaaedildiği, yalıtım durumu, çatı, dış cephe mantolama, döşeme ve pencere alanları vb. temel bilgileri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimlilikleri, sıcak su sistemi ile ilgili teknik bilgileri ve kullanılan aydınlatma elemanlarının tipi, sayısı vb. bilgileri toplar.

  Elde edilen bu bilgiler ışığında EKB uzmanı binanızın enerji performansına dair gerekli hesaplamaları yaparak Enerji Kimlik Belgesi’ni üretir ve ilgili idarelere onaylatır.

  enerji-kimlik-belgesi-ornegi-1Enerji Kimlik Belgesinin binanın tamamı için hazırlanması şarttır.

  Enerji Kimlik Belgesi’nin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu veyaenerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişine rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılır.

  enerji-kimlik-belgesi-nasil-alinirEnerji Kimlik Belgesi 10 yıl geçerlidir. Eğer ihtiyacın değişeceği bir uygulama yapılması durumunda belgenin 1 yıl içinde değişmesi gerekir. Bu nedenle binada yapılması gereken değişikliklerin Enerji Kimlik Belgesi almadan önce yapılması binanın menfaatinedir.

  Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır.

  enerji-kimlik-belgesi5 Aralık 2008 tarihli 27075 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binalarda Enerji Performansi Yönetmeliği, yeni ve 1.000 m2’den büyük mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almasını yasal olarak zorunlu kılmaktadir. Bir binaya Enerji Kimlik Belgesi verilebilmesi için öncelikle o binanın Bina Enerji Performansı (BEP) hesaplanmalıdır.

  EKB Nedir?EKB Nedir? EKB – Enerji Kimlik Belgesi

  5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının engellenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla asgari olarak binanın enerji gereksinimi ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı düzeyi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/ya da soğutma sistemlerinin verimi ile alakalı verileri sahibi olan belgedir.
  Daha yalın bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları bundan sonra binalar amacıyla de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A katagorisi en verimli seviyeyi belirtirken, G katagorisi en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.
  Yeni yapılacak ya da yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi katagorisi en düşük C katagorisinde olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C katagorisinden daha düşük civarda çıkan yeni yapılacak ya da yapılmakta olan binalar yasaen iskan ruhsatı alamamaktadır.
  Mevcut binalar amacıyla enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma düzeyi şartı yoktur. Mevcut binalar hali hazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A katagorisinden G katagorisina kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.
  ekbNe Saate Kadar EKB Alınmalı?“Enerji Kimlik Belgesi” programı amacıyla Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten evvelce yapı ruhsatı alan binalar sahip olunan bina olarak değerlendirilmektedir.
  Bu tarife istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binalar), yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması adımında Enerji Kimlik Belgesini alakalı idareye (belediye) sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi yasaen verilmemektedir.

  enerji-kimlik-nereden-alinirEnerji verimliliği yasası kapsamında, yapılar için mecburi tutulan enerji kimlik belgesi ile alakalı açıklamalara yer sunduğumuz yazımızdır. 2011 senesinde yasa olarak yürürlüğe girmesine karşın, bina sahiplerine Mayıs 2017’ye kadar program zamanı tanınmış enerji kimlik belgesi, opsiyonel bir belge değildir. Kanun uyarınca, 50metrekareden büyük seans kısmı olan, yani pratikte bütün yapıların enerji kimlik belgesi alması sorunludur. Hem de yalnızca bu belgenin alınmış olması yetmeyip, asgari standartlara ideal bir verimlilik altyapısının sağlanmış olması lüzumludir. Aksi takdirde yapı sahiplerine bir grup müeyyideler öngörülmüş ve zor olan tedbirler alınmıştır.

  enerji-kimlik-belgesi-ornegi 

  7 Adımda Enerji Kimlik Belgesi

  Enerji kimlik belgesi uyarınca yapının;
  Elektrik sarfiyatı

  Gaz sarfiyatı

  Su sarfiyatı

  Co2 salınım oranı

  Yenilenebilir enerji kullanım oranı

  Yapı teknolojisi

  Yalıtım teknolojisi


  Gibi detaylar değerlendirilir.
  Tahmin edebileceğiniz gibi bu unsurların puanlamayı en çok etkileyen kısmı, ısınmada sarf edilen enerjinin verimliliğidir. Bu sebeple enerji kimlik belgesi hazırlanırken, binanın sahip bulunduğu yalıtım standartları büyük dikkate sahiptir. Dış cephe mantolama veya farklı dış cephe kaplama yötemiyle yalıtımı yapılmış binaların enerji kimlik belgesi notu c ve üstünde çıkarken, yalıtımsız yapılarda bu rakam son derece düşük hem de cezayı gerektiren civarda çıkabilmektedir. Binanıza ısı yalıtımı yaptırmadan enerji kimlik belgesi notunuzun yüksek olmasını sağlayamazsınız.

  Binanızda kendi elektriğinizi kendiniz üretiyor olsanız ve bu bir artı puan olsa dahi, kayıp enerji oranınız şaşırtıcı civarda çıkacağından enerji kimlik belgesi notunuz da düşük çıkacaktır. Teoride ve pratikte, ilk evvelce ısı yalıtımı ve ısı yalıtımı programları total enerji sarfiyatını yarı yarıya, hem de çok daha yüksek oranlarda düşürür. Dolayısıyla enerji kimlik belgesi puanlamasında bu ölçüt birinci evvelceliğe sahip olmaktadır. Zaten yasaun en mühim hedefi da, yapıların mantolama programlarının yapılmasını teşvik etmek olmaktadır. Aynı senelerde elektrik enerjisi üretimi serbest duruma getirilmiş ve ev kullanıcılarının yenilenebilir enerji üretimi ile alakalı çalışmalara girişmeleri teşvik edilmeye başlanmıştır. Ulusal bir siyaset olan Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında, enerji kimlik belgesi devlet yönünden ciddi biçimde önemsenmektedir.

  Elbette enerjide dışa bağımlı bir ülke olan Türkiye koşullarında bu belki de en lüzumlu programlardan birisidir. Zira bütün ulusta enerji kimlik belgesi çıkarılması ve enerji kimlik belgesi puanlarının d ve üstünde çıkması halinde başta ısınma amacıyla harcanan enerjinin %40 oranında düşmesi manasına gelmektedir ki, bu cari açığımızı kapatıp, cari çok verebilmemizi mümkün kılabilecek bir rakama tekabül etmektedir. Bu durumda, mesul vatandaşlar olarak enerji kimlik belgesi çıkarmalı ve eksikliklerimiz kapsamında lüzumlu ısı yalıtımı planlamalerini yaptırmalıyız. Hem hane bütçemizin faydasına, hem de ulusumuzun faydasına olan bu prosedürü bir an evvelce gerçekleştirip, bir an evvelce tasarruf etmeye başlayabiliriz.
  Tarif edilen enerji kimlik belgesi, elektronik cihazların üstündeki kodlarla tanımlanır. A ve G arasında değerleri olan enerji kimlik belgesinin D noktası verimlilik eşiğidir. D ve üstündeki yapılar enerji kimlik belgesi kapsamında orta verimli, D nin altındaki değerler ise, yetersiz kabul edilir. G değerinin altı ise bulunmamakta olup, bu yapıların hiçbir standardından söz edilemez. Kanuna göre D değerinin altında enerji kimlik belgesi notu olan yapılar daha yüksek vergiler öder, kiraya verilemez ve satışı yapılamaz. Aynı şekilde G ve D değerleri arasındaki enerji kimlik belgesi puanlarının da bir grup müeyyideleri söz konusudur, kamu otoritesinin enerji kimlik belgesi uyarınca bu müeyyideleri de yakın vakitte duyurması beklenmektedir.
  Unutmayınız ki enerji kimlik belgesi bir külfet değil, evvelce sizlerin, sonra ülkenin menfaatlerini güvenliğini sağlamak maksadıyla tasarlanmış evrensel niteliklerde bir koruma tedbiridir. Siz de Metpor Yalıtım Sistemleri’a gelerek enerji kimlik belgesi ile alakalı çeşitli bilgi alabilir, sizin amacıyla bütün detayları çözümlememizi talep edebilirsiniz.

  EKB Nasıl Alınır? Enerji kimlik belgesi planlamak üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler ya da mimarlar ya da yapısında bu vasıflara haiz mühendis ya da mimar sahip olan tüzel şahıslar yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetki sahibi Kuruluş sayılır.

  Bünyesinde EKB Eksperi mühendis ya da mimar sahip olan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü yönünden yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketleri, sahip olunan binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetki sahibi Kuruluş sayılır.
  enerjikimlikbelgesi.com, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü yönünden yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketi olan BES Enerji Danışmanlık yapısındaki EKB Uzmanları ve SMM belgesine sahip mühendisler aracılığı ile hem sahip olunan hem yeni binalar amacıyla Enerji Kimlik Belgesi (EKB) planlama hizmetleri sunmaktadır.

  enerji-kimlik-belgesi-nedir

  Enerji Kimlik Belgesi İstatistikleri

  Binalarda enerji performansı enerji kimlik belgesi (EKB)’nde yer alan A, B, C, D, E, F, G harfleri ile derecelendirilir. A en iyi enerji performansını temsil ederken, G harfi ise en kötü enerji performansını temsil etmektedir. İstatistiklere baktığımızda Türkiye’de yer alan binaların %4’lük bir kısmı A enerji performansına sahip olduğunu görüyoruz. C ve D notu almış binaların sayısı en yüksek seviyede olduğunu da söyleyebiliriz.  Isı Yalıtım Kararı Nasıl Alınır?Isı Yalıtım FiyatlarıMantolama Sözleşmesi Örneği, Mantolama Karar Örneği,

  Isı Yalıtım Firması Nasıl Seçilir makalelerimizi inceleyebilirsiniz.

  Hızlı Erişim Linkleri

  Dış Cephe Mantolama Uygulaması Nasıl Yapılır?, Mantolama ÇeşitleriDış Cephe MantolamaEn İyi Mantolama MalzemeleriDış Cephe Mantolama FirmalarıMantolamanın Sağladığı YararlarDekoratif Mantolamaİçten MantolamaIsı Yalıtımı Nedir?Dış Cephe Mantolama Fiyatları 2019Dış Cephe Mantolama Malzeme Fiyatları 2019söve modellerisöve nedir?söve çeşitleridüz söve modellericam söve modelleriyuvarlak söve modelleridış cephe kaplamamantolamasöveiç cephe söve modelleristrafor duvar panelistrafor duvar kaplamaVilla Dış Cephe KaplamaDış Cephe Mantolama Fiyatları 2019, Dış Cephe Mantolama Malzeme FiyatlarıDış Cephe Mantolama İşçilik Fiyatları 2019Dış Cephe Mantolama Fiyat HesaplamaDış Cephe KaplamalarıDış Mantolama FirmalarıYalı Baskı Dış Cephe KaplamalarıFugalı Dış Cephe Kaplamaİstanbul Mantolama m2 FiyatlarıDış Cephe Mantolama ModelleriIsı YalıtımıBinalarda sı Yalıtımı Nedir?Dış Cephe Isı Yalıtım FiyatlarıDış Cephe Isı Yalıtım FirmalarıIsı Yalıtım Malzeme TavsiyesiIsı Yalıtım ÇeşitleriEn İyi Dış Cephe Mantolama FirmalarıIsı Yalıtımı Nasıl Yapılır?Isı Yalıtımın ÖnemiIsı Yalıtımın FaydalarıIsı Yalıtımı Yaptırmanın NedenleriIsı Yalıtımı Nerelere Yapılır?Dış Cephesöveduvar kaplamaduvar kaplamalarıduvar kaplama panelleriduvar kaplama straforduvar kaplama malzemeleristrafor duvar kaplamastrafor duvar kaplama koçtaşstrafor duvar kaplama fiyatlarıstrafor duvar kaplama nasıl yapılır?strafor duvar kaplama panelistrafor duvar paneliduvar dekorasyonutaş görünümlü duvar paneli • Enerji Kimlik Belgesi Kanunu
 • Isı Yalıtımı Zorunluluğu
 • Mantolama ve Enerji Verimliliği
 • Mantolama Yaptırmamanın Kanunen Cezaları
 • Mantolama Nedir?, Isı Yalıtımı Ne İşe Yarar?

 • Benzer Ürünler


  Hızlı Erişim Linkleri


  Mantolama Nedir?, İleri Seviye Mantolama Yöntemleri | Dış Cephe Kaplama Rehberi, Dış Cephe Mantolama 2019-2020 | Isı Yalıtım Malzemeleri ve En İyi İzolasyon Malzemeleri | Mantolama Nedir?, Binalarda Mantolama Nasıl Yapılır? | İç Cephe Mantolama, İçten Mantolama Teknikleri | Trendwall Duvar Panelleri | Dış Cephe Kaplama Modelleri 2019, Strafor Dış Cephe Kaplamaları 2020 | Mantolama Çeşitleri, Dış Cephe Mantolama Çeşitleri | Mantolama Fiyatları 2019, Dış Cephe Mantolama m2 Fiyatları 2020 | Mantolama Malzemeleri, Yapı İçin En İyi Mantolama Malzemeleri | 8 Adımda Resimli Anlatımla Mantolama Nasıl Yapılır? | İzolasyon Nedir?, Yalıtım Neden Yapılır? | Fugalı Mantolama m2 Fiyatları, Hazır Mantolama Fiyatları | Strafor Eps Isı Yalıtım Levhası Ölçüleri Nelerdir? | İç Cephe Mantolama, Strafor Duvar Paneli m2 Fiyatları | Yalı Baskı Nedir?, Yalı Baskı Dış Cephe Kaplama | Tuğla Desenli Strafor Duvar Paneli | Dekoratif Mantolama | Taş Görünümlü Strafor Duvar Paneli | 2019 Yılı En İyi Dış Cephe Kaplama Fiyatları | Ahşap Görünümlü Dış Cephe Kaplaması | Eps ve Xps Karşılaştırması, Polistiren Savaşları | Strafor Mantolama Malzeme Fiyatları | Harpuşta Nedir?, Parapet Sövesi Harpuşta Modelleri | Villalarda, Müstakil Evlerde Dış Cephe Mantolama ve Fiyatları | Ahşap Desenli Duvar Kaplaması | Strafor İç Cephe Duvar Kaplama Fiyatları | Villa Söve Modelleri, Villa Söve Çeşitleri | Duvar Paneli Nedir? | Duvar Kaplamaları ve Duvar Dekorasyon Fikirleri | İç Cephe Duvar Kaplama, İç Cephe Kaplama Panelleri | Duvar Taşı Dekorasyon Modelleri | Strafor Duvar Kaplama Paneli Uygulamaları Fiyatları | Dış Cephe Boyası Nedir? Özellikleri Nelerdir? | Mantolama İşleri, Dış Cephe Kaplama İşleri | Dış Cephe Isı Yalıtım Uygulaması Önerileri Nelerdir? | Bina Ölçüsü Nasıl Alınır?, Dış Cephe Ölçüsü Nasıl Alınır? | Villa Dış Cephe Kaplamaları | Fugalı Dış Cephe Kaplaması Fiyatları | Villa Mantolama Modelleri, Villa Dış Cephe Süslemeleri | Villa Dış Cephe Kaplama Fiyatları, Villa Kaplama m2 Fiyatları 2020 |
  logo

  Metpor Dekor farklı modeller ve seçeneklerle başta İstanbul olmak üzere tüm ülkemize hizmet vermektelerdir

  info@metpordekor.com
  Telefon: + 90 216 387 46 64
  FAX: + 90 216 517 84 33
  GSM: + 90 532 697 15 47
  Petrol İş Mahallesi Levent Sokak
  No : 13/1 Kartal / İstanbul.

  2005 - 2020 MT Web Team - Metpor Söve & Mantolama Ürünleri - Metpordekor.com

  Metpordekor.com Mobilde