• + 90 216 387 46 64
 • info@metpordekor.com
 • SSS

Enerji Kimlik Belgesi - Mantolama

Enerji Kimlik Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

 • Mete Yılmaz

  Mete Yılmaz

  meteyilmaz@metpordekor.com

  Okunma Sayısı : 8 728

Enerji Kimlik Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

  Enerji̇ Ki̇mli̇k Belgesi̇ - Ekb Nedir?

  Enerji Kimlik Belgesi 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.


  Enerji kimlik belgesi almadan önce binanızın yalıtımını yapmanız gerekir. Enerji Kimlik Belgesi değerlerinin D sınıfı veya üstü çıkması için TSE 825 uygun kalınlık ve standartlarda bir uygulama yapmanız gerekir.

  enerji-kimlik-belgesi-nedir

  Enerji̇ Ki̇mli̇k Belgesi̇ Nasil Alınır?

  Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, bünyesinde Enerji Kimlik Belgesi uzmanı istihtam eden Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri tarafından düzenlenir.

  Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri, binanızı inceleyerek; yapım yılı, yönü, konumu vb. genel bilgileri, binanızın hangi malzemelerden inşaa edildiği, yalıtım durumu, çatı, dış cephe mantolama, döşeme ve pencere alanları vb. temel bilgileri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimlilikleri, sıcak su sistemi ile ilgili teknik bilgileri ve kullanılan malzemelerin tipi, sayısı vb. bilgileri toplar.

  Elde edilen bu bilgiler ışığında EKB uzmanı binanızın enerji performansına dair gerekli hesaplamaları yaparak Enerji Kimlik Belgesi’ni üretir ve ilgili idarelere onaylatır.

  enerji-kimlik-belgesi-ornegi-1Enerji Kimlik Belgesinin binanın tamamı için hazırlanması şarttır.

  Enerji Kimlik Belgesi’nin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişine rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılır.

  enerji-kimlik-belgesi-nasil-alinirEnerji Kimlik Belgesi 10 yıl geçerlidir. Eğer ihtiyacın değişeceği bir uygulama yapılması durumunda belgenin 1 yıl içinde değişmesi gerekir. Bu nedenle binada yapılması gereken değişikliklerin Enerji Kimlik Belgesi almadan önce yapılması binanın menfaatinedir.

  Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır.

  enerji-kimlik-belgesi5 Aralık 2008 tarihli 27075 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binalarda Enerji Performansi Yönetmeliği, yeni ve 1.000 m2’den büyük mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almasını yasal olarak zorunlu kılmaktadir. Bir binaya Enerji Kimlik Belgesi verilebilmesi için öncelikle o binanın Bina Enerji Performansı (BEP) hesaplanmalıdır.

  EKB Nedir? EKB – Enerji Kimlik Belgesi

  5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının engellenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla asgari olarak binanın enerji gereksinimi ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı düzeyi, izolasyon özellikleri ve ısıtma ve/ya da soğutma sistemlerinin verimi ile alakalı verileri sahibi olan belgedir.
  Daha yalın bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları bundan sonra binalar amacıyla de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A katagorisi en verimli seviyeyi belirtirken, G katagorisi en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye "Enerji Kimlik Belgesi" ya da kısaca EKB denilmektedir.
  Yeni yapılacak ya da yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi katagorisi en düşük C katagorisinde olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C katagorisinden daha düşük civarda çıkan yeni yapılacak ya da yapılmakta olan binalar yasaen iskan ruhsatı alamamaktadır.
  Mevcut binalar amacıyla enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma düzeyi şartı yoktur. Mevcut binalar hali hazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A katagorisinden G katagorisina kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.
  Ne Zamana Kadar EKB Alınmalı? "Enerji Kimlik Belgesi" programı amacıyla Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten evvelce yapı ruhsatı alan binalar sahip olunan bina olarak değerlendirilmektedir.
  Bu tarife istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binalar), yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması adımında Enerji Kimlik Belgesini alakalı idareye (belediye) sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi verilmemektedir.

  enerji-kimlik-nereden-alinirEnerji verimliliği yasası kapsamında, yapılar için mecburi tutulan enerji kimlik belgesi ile alakalı açıklamalara yer sunduğumuz yazımızdır. 2011 senesinde yasa olarak yürürlüğe girmesine karşın, bina sahiplerine Mayıs 2017’ye kadar program zamanı tanınmış enerji kimlik belgesi, opsiyonel bir belge değildir. Kanun uyarınca, 50 metrekareden büyük seans kısmı olan, yani pratikte bütün yapıların enerji kimlik belgesi alması zorunludur. Hem de yalnızca bu belgenin alınmış olması yetmeyip, asgari standartlara ideal bir verimlilik altyapısının sağlanmış olması lüzumludir. Aksi takdirde yapı sahiplerine bir grup müeyyideler öngörülmüş ve zor olan tedbirler alınmıştır.

  enerji-kimlik-belgesi-ornegi

  7 Adımda Enerji Kimlik Belgesi

  Enerji kimlik belgesi uyarınca yapının;

  1. Elektrik sarfiyatı
  2. Gaz sarfiyatı
  3. Su sarfiyatı
  4. Co2 salınım oranı
  5. Yenilenebilir enerji kullanım oranı
  6. Yapı teknolojisi
  7. Yalıtım teknolojisi

  Gibi detaylar değerlendirilir.
  Tahmin edebileceğiniz gibi bu unsurların puanlamayı en çok etkileyen kısmı, ısınmada sarf edilen enerjinin verimliliğidir. Bu sebeple enerji kimlik belgesi hazırlanırken, binanın sahip bulunduğu yalıtım standartları büyük dikkate sahiptir. Dış cephe kaplama veya farklı mantolama yöntemiyle yalıtımı yapılmış binaların enerji kimlik belgesi notu c ve üstünde çıkarken, yalıtımsız yapılarda bu rakam son derece düşük hem de cezayı gerektiren civarda çıkabilmektedir. Binanıza ısı yalıtımı yaptırmadan enerji kimlik belgesi notunuzun yüksek olmasını sağlayamazsınız.

  Binanızda kendi elektriğinizi kendiniz üretiyor olsanız ve bu bir artı puan olsa dahi, kayıp enerji oranınız şaşırtıcı civarda çıkacağından enerji kimlik belgesi notunuz da düşük çıkacaktır. Teoride ve pratikte, ilk evvelce ısı yalıtımı ve mantolama uygulamaları total enerji sarfiyatını yarı yarıya, hem de çok daha yüksek oranlarda düşürür. Dolayısıyla enerji kimlik belgesi puanlamasında bu ölçüt birinci evvelceliğe sahip olmaktadır. Zaten yasaun en mühim hedefi da, yapıların mantolama programlarının yapılmasını teşvik etmek olmaktadır. Aynı senelerde elektrik enerjisi üretimi serbest duruma getirilmiş ve ev kullanıcılarının yenilenebilir enerji üretimi ile alakalı çalışmalara girişmeleri teşvik edilmeye başlanmıştır. Ulusal bir siyaset olan Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında, enerji kimlik belgesi devlet yönünden ciddi biçimde önemsenmektedir.

  Elbette enerjide dışa bağımlı bir ülke olan Türkiye koşullarında bu belki de en lüzumlu programlardan birisidir. Zira bütün ulusta enerji kimlik belgesi çıkarılması ve enerji kimlik belgesi puanlarının d ve üstünde çıkması halinde başta ısınma amacıyla harcanan enerjinin %40 oranında düşmesi manasına gelmektedir ki, bu cari açığımızı kapatıp, cari çok verebilmemizi mümkün kılabilecek bir rakama tekabül etmektedir. Bu durumda, mesul vatandaşlar olarak enerji kimlik belgesi çıkarmalı ve eksikliklerimiz kapsamında lüzumlu ısı yalıtımı planlamalarını yaptırmalıyız. Hem hane bütçemizin faydasına, hem de ulusumuzun faydasına olan bu prosedürü bir an evvelce gerçekleştirip, bir an evvelce tasarruf etmeye başlayabiliriz.
  Tarif edilen enerji kimlik belgesi, elektronik cihazların üstündeki kodlarla tanımlanır. A ve G arasında değerleri olan enerji kimlik belgesinin D noktası verimlilik eşiğidir. D ve üstündeki yapılar enerji kimlik belgesi kapsamında orta verimli, D nin altındaki değerler ise, yetersiz kabul edilir. G değerinin altı ise bulunmamakta olup, bu yapıların hiçbir standardından söz edilemez. Kanuna göre D değerinin altında enerji kimlik belgesi notu olan yapılar daha yüksek vergiler öder, kiraya verilemez ve satışı yapılamaz. Aynı şekilde G ve D değerleri arasındaki enerji kimlik belgesi puanlarının da bir grup müeyyideleri söz konusudur, kamu otoritesinin enerji kimlik belgesi uyarınca bu müeyyideleri de yakın vakitte duyurması beklenmektedir.
  Unutmayınız ki enerji kimlik belgesi bir külfet değil, evvelce sizlerin, sonra ülkenin menfaatlerini güvenliğini sağlamak maksadıyla tasarlanmış evrensel niteliklerde bir koruma tedbiridir. Siz de Metpor Yalıtım Sistemleri kullanarak enerji kimlik belgesi ile alakalı çeşitli bilgi alabilir, sizin amacıyla bütün detayları çözümlememizi talep edebilirsiniz.

  EKB Nasıl Alınır?

  Enerji kimlik belgesi planlamak üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler ya da mimarlar ya da yapısında bu vasıflara haiz mühendis ya da mimar sahip olan tüzel şahıslar yeni yapılacak olan binalara enerji kimlik belgesi (EKB) vermeye Yetki sahibi Kuruluş sayılır.

  Bünyesinde EKB Eksperi mühendis ya da mimar sahip olan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü yönünden yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketleri, sahip olunan binalara enerji kimlik belgesi (EKB) vermeye Yetki sahibi Kuruluş sayılır.

  enerji-kimlik-belgesi-nedir

  Enerji Kimlik Belgesi İstatistikleri

  Binalarda enerji performansı enerji kimlik belgesi (EKB)’nde yer alan A, B, C, D, E, F, G harfleri ile derecelendirilir. A en iyi enerji performansını temsil ederken, G harfi ise en kötü enerji performansını temsil etmektedir. İstatistiklere baktığımızda Türkiye’de yer alan binaların %4’lük bir kısmı A enerji performansına sahip olduğunu görüyoruz. C ve D notu almış binaların sayısı en yüksek seviyede olduğunu da söyleyebiliriz.

  Eps Strafor ısı yalıtım levhalarının rahatça kesilebilir olmasından dolayı dış cephe kaplama modelleri için esnek tasarımlar yapılabilmesi imkanı sunmaktadır. 

  Dış cephe mantolama fiyatları 2019 yılında kombili yani bireysel ısıtmalı çok katlı binalarda hal son derece farklıdır. Hem üst katında hem de alt katında kombinin çalıştırılmadığı bir daire düşünün. Bu daire hem döşeme hem de tavandan ısı kayıbına uğrayacaktır. Bu amaçla yalnızca duvarlarınıza uygulatacağınız bir dış cephe ısı yalıtımı sizin amacıyla yeterli tasarrufu sağlamayacaktır. Yalnızca duvarlarınıza ısı yalıtımı yaptırarak %10 - 15 seviyesinda "enerji tasarrufu" sağlayabilecekken, dış cephe kaplama modelleri ile şayet döşemelerinize, kapılarınıza ve pencerelerinize de yalıtım yaparsanız bu miktar yükselecektir. Eğer söve ve kat silmesi uygulamalarıyla beraber yaparsanız ısı yalıtımınızın performansı hissedilir bir şekilde artış gösterecektir.

  Bina mantolama malzemelerinin taşınım yolu ile ısı aktarımını en aza indirmek için hücrelerin olası olduğunca küçük olması gerekmektedir.

  Yalıtım malzeme tavsiyesi edilecek ve binaların dış cephesinde yapılacak ısı yalıtımı amacıyla mantolama uygulamasında malzeme seçimi ve seçilen dış cephe kaplama kalınlığı mühim iki faktördür. Seçilecek ısı yalıtım levhalarının bünyesine muhakkak su emmemesi gerekmektedir. Metpor Söve ve Mantolama üretimi olan fugalı ısı yalıtım levhaları ve yalı baskı cephe kaplamaları su emme oranı sıfır malzemelerdir. Hem de buhar difüzyon direncinin yüksek olması, basınç ve vuruş dayanımı, sıcak tutuculuk ve ısı iletim kat sayısı föktürü de oldukça önemlidir. Bununla beraber ısı yalıtım malzeme fiyatları önde gelen öncelikler arasındadır. • Enerji Kimlik Belgesi Kanunu
 • Isı Yalıtımı Zorunluluğu
 • Mantolama Yaptırmamanın Kanunen Cezaları
 • Isı Yalıtım Raporu
 • Mantolama Nedir?, Isı Yalıtımı Ne İşe Yarar?

 • Hızlı Erişim Linkleri


  En İyi Mantolama Yöntemleri 2020 - 2021 | Dış Cephe Kaplama Nedir?, Dış Cephe Kaplama İmalatı | Dış Cephe Kaplama Modelleri 2019, Strafor Mantolama Modelleri 2020 | Isı Yalıtım Malzemeleri Rehberi 2021 | Mantolama Fiyatları 2021, Dış Cephe Mantolama m2 Fiyatları 2020 | Strafor Eps Isı Yalıtım Levhası Ölçüleri Nelerdir? | İç Cephe Mantolama, İçten Mantolama Teknikleri | Trendwall Duvar Panelleri | 8 Adımda Resimli Anlatımla Mantolama Nasıl Yapılır? | Mantolama Nedir?, Binalarda Mantolama Nasıl Yapılır? | Mantolama Çeşitleri, Dış Cephe Mantolama Çeşitleri | İç Cephe Mantolama Fiyatları, Strafor Duvar Paneli m2 Fiyatları | Mantolama Malzemeleri Nelerdir? | Fugalı Mantolama m2 Fiyatları, Hazır Mantolama Fiyatları | İzolasyon Nedir?, İzolasyon Yöntemleri | Yalı Baskı Nedir?, Yalı Baskı Desenli Dış Cephe Kaplama | Ahşap Görünümlü Dış Cephe Kaplaması | Ahşap Desenli Duvar Kaplaması | Villa Kaplama, Müstakil Ev Dış Cephe Mantolama ve m2 Birim Fiyatları | Villa Söve Modelleri, Villa Söve Çeşitleri | Taş Görünümlü Strafor Duvar Paneli | Strafor Dış Cephe Kaplama m2 Birim Fiyatları | Harpuşta Nedir?, Parapet Sövesi Harpuşta Modelleri | Duvar Kaplamaları ve Duvar Dekorasyon Fikirleri | Tuğla Desenli Strafor Duvar Paneli | Eps ve Xps Karşılaştırması, Polistiren Savaşları | Strafor Mantolama Malzeme Fiyatları | Strafor İç Cephe Duvar Kaplama Fiyatları | Dış Cephe Boyası Nedir? Özellikleri Nelerdir? | Dekoratif Mantolama, Dekoratif Isı Yalıtımı | Duvar Paneli Nedir? | İç Cephe Duvar Kaplama, İç Cephe Kaplama Panelleri | Duvar Taşı Dekorasyon Modelleri | Bina Ölçüsü Nasıl Alınır?, Dış Cephe Ölçüsü Nasıl Alınır? | Strafor Duvar Kaplama Paneli Uygulamaları Fiyatları | Mantolama İşleri, Dış Cephe Kaplama İşleri | Villa Dış Cephe Kaplama Fiyatları, Villa Kaplama m2 Fiyatları 2020 | Fugalı Dış Cephe Kaplaması Fiyatları | Dış Cephe Isı Yalıtım Önerileri Nelerdir? | Villa Mantolama Modelleri, Villa Dış Cephe Süslemeleri | Villa Dış Cephe Kaplamaları, Villa Dış Cephe Giydirme | Mantolama Modelleri, Bina Mantolama Çeşitleri |
  logo

  Söve & Mantolama Malzemeleri Türkiye'nin En Büyük Söve ve Mantolama Firması Metpor'da! Metpor Dış Cephe Kaplama ve En İyi Isı Yalıtımı Yöntemleri Başta İstanbul Olmak üzere, Tüm Türkiye'ye Hizmet Vermektedir.

  info@metpordekor.com
  Telefon: + 90 216 387 46 64
  FAX: + 90 216 517 84 33
  GSM: + 90 532 697 15 47
  Petrol İş Mahallesi, Kurtuluş Sokak No: 3/B 34862 Kartal/İstanbul

  2005 - 2021 MT Web Team - Metpor Söve & Mantolama Ürünleri - Metpordekor.com

  Metpordekor.com Mobilde