facebook

?

Kat SilmesiMimarlıkta, bir yapının dış yüzünde çıkıntı yapacak biçimde düzenlenmiş yatay kuşaklara denir.

İç bükey girinti ve dış bükey çıkıntılardan oluşabileceği gibi, düz de bırakılabilir. Özellikle Batı mimarlığının hemen akrilik esaslı sıvanın uygulanmasıyla üretilir.

Kat aralarının belirginleştirilmesi binanın estetikgörünümünü arttıracağı gibi mimari olarak binayı  akrilik esaslı sıvanın uygulanmasıyla üretilir.

Kat aralarının belirginleştirilmesi binanın estetik görünümünü arttıracağı gibi mimari olarak binayı hareketlendirir.

METPORKat Silme Modelleri 30 ya Yakın Model barındırır.

İki Ayrı Başlıkta İncelenir.