• + 90 216 387 46 64
 • info@metpordekor.com
 • SSS

Apartman ve Sitelerin Mantolama (İzolasyon) Kararı Nasıl Alınır?

 • Ana Sayfa
 • Blog
 • Isı Yalıtım (Mantolama) Kararı Nasıl Alınır?

Isı Yalıtım (Mantolama) Kararı Nasıl Alınır?

 • Mete Yılmaz

  Mete Yılmaz

  meteyilmaz@metpordekor.com

  Okunma Sayısı : 10 179

Isı Yalıtım (Mantolama) Kararı Nasıl Alınır?

  Isı Yalıtım Kararı Nasıl Alınır?

  Isı Yalıtım Kararı Nasıl Alınır? Apartman ve site idarelerinin ısı yalıtımı yaptırmak amacıyla genel kurullardan geçirmeleri gereken, mantolama kararı nasıl alınır? Nelere Dikkat edilmelidir? Isı Yalıtım Kararına İtiraz Etme

  Isı yalıtımı, son yönetmelikler de öneme alındığında kaçınılmaz bir uygulamadır. Genellikle 2011 yılından evvelce inşa edilmiş yapılarda, ısı yalıtımı ve enerji verimliliği yasası kapsamında uygulamaların mecburi olmamasından dolayı, konut stoğunun aşağı yukarı %90’ı ısı yalıtım kararı nasıl alınır? Sorusunun cevabını aramaktadır. Metpor Söve ve Mantolama Ürünleri olarak, binaların ve diğer sitelerin yalıtım sözleşmelerini gerçekleştirirken gelecekte hukuki bir açmazın içerisine girmemek amacıyla ısı yalıtım kararı nasıl alınır? Sorusunun yanıtlarının her şeyden evvelce bilinmesi ve yöneticilerin bu kapsamda uygulamalar yapmasını temin ediyoruz.

  Isı Yalıtım (Mantolama) Kararı Nasıl Alınır?

  Sorusunun mevzuat bakımından bir grup matbu koşul koşulları vardır. Uygun hukuki, metin kullanılmalı ve bütün maddeler titizlikte karara eklenmelidir. Bunun amacıyla koşulname detayları ve yetkilendirme gibi konuların da karar amacıylade yer alması gerekir, ki biz size bu konuta da danışmanlık yaparak problemsiz bir proses takip etmenizi sağlarız.
  Öncelikle ısı yalıtım kararı nasıl alınır? Sorusunun birinci cevabı, bu kararın bağlayıcı olabilmesi amacıyla bir idare kurulunun tesis edilmiş olması lüzumluliğidir. Eğer yasaen geçerli bir idare kurulunuz ve toplantıya diğernlık edebilecek seçilmiş bir bina ya da site yöneticiniz varsa, toplantı yeter miktarını toplamanız ısı yalıtım kararı nasıl alınır? Sorusuna usulden yanıt aramanız amacıyla yeterli esas koşul olacaktır.
  Kat Malikleri toplantısı ya da bir diğer söyleyişle apartman toplantısı yapılmalı ve kat maliklerinin toplantıda yer aldıklarına dair idare kurulu tutanağı ve imza föyü imzalatılmalıdır. Toplantının esas prensibi yoklamadır. Kat maliklerinin yeter miktarının toplantıda yer almaması ve doğru biçimde tutanağı imzalamaması halinde alacağınız ısı yalıtım kararı yasaen kusurlu sayılacaktır. Lakin aynı gündemle 15 gün içinde yeniden toplanacak kat malikleri toplantısında salt çoğunluk kararın alınması amacıyla yeterli olacaktır. Yani ikinci toplantıda yeter sayı aranmaz. Isı yalıtım kararı nasıl alınır? Sorusu her ne kadar birtakım zorlukları olsa da, yasa nazarında binaların mecburi ihtiyaçlarından kabul edildiği amacıyla kararın alınmasında birtakım biçim koşulları sağlandığı prosese geçerlidir. Hatta son yasa uyarınca dış cephe kaplama ve aynı yalıtıım ihtiyaçlarının karşılanması birer mecburilik bulunduğu amacıyla, bu kararın alınması da yasai bir yükümlülük durumuna gelmiştir.

  Yapılacak kat malikleri toplantısı ortak giderlerden sayılacak olan ısı yalıtım uygulamaları lüzumlu prosedürler amacıyla idari yetki verecek bir karara dönüştürülür.

  Isı Yalıtım Kararı (İzolasyon) Nasıl Alınır?

  Sorusunu yanıtlarken eksik bırakılan bir konu da, alıncak kararın kesinlikle noter onaylı karar defterine işlenmesi ve imzaya açılması mecburiluğudur. Herhangi bir kağıt üstünde yapılacak prosedürler geçerli ve meşru değildir.

  Isı Yalıtım Kararına İtiraz

  Kat maliklerinden karar aleyhinde oy kullananlar ve toplantıya katılmayan muhalifler, ısı yalıtım kararı nasıl alınır? Prensipleri uyarınca 1 ay amacıylade yapının bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliğine müracaat yapabilirler. Fakat Hukuki olarak sahip olunan kolay itibariyle bu davalarından netice alabilmeleri söz konusu değildir. Zira, Enerji Verimliliği Yasası uyarınca yapılacak Enerji Kimlik Belgesi tahsisinde rastgele bir kusur saptandıysa ve buna yönelik olarak ısı yalıtım kararı alındığı mahkemece belirleme edilirse, açılacak dava büyük olasılıkla düşecektir. Zira ısı yalıtım kararı nasıl alınır? Sorusuna doğru biçimde yasaa ideal olarak yanıt bulmuş ve usulen bir hata yapmamış kat malikleri ve idare yasa ideal bir rota üstünde prosedür yapmakta ve meşru yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Keyfi bir prosedür olmamasından dolayı dava büyük olasılıkla geçersiz sayılacaktır.

  Isı Yalıtımı (İzolasyon) Kararı Alınırken İzleni̇lecek Hukuki̇ Yollar

  1- HUKUKEN GEÇERLİ ATANMIŞ BİR YÖNETİCİNİZ VEYA YÖNETİM KURULUNUZ VAR MI ?

  Cevabınız Evet ise, 2. Soruya geçiniz.
  Cevabınız Hayır ise, Aşağıda bahsedilen esasları dikkate alarak KMK’ ya göre geçerli bir Yönetici veya Yönetim Kurulu atayınız.   

  KMK’ ya göre kat malikleri ana gayrimenkulün yönetimini kat maliklerinden veya dışardan seçecekleri bir Yöneticiye veya üç kişilik bir Yönetim Kuruluna verebilir.   

  Yönetici veya Yönetim Kurulu kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur ve kaide olarak vekilin tüm haklarına sahiptir. Bu sebeple kat malikleri adına borçlandırıcı veya kazandırıcı işlemlerde tasarruflarda bulunabilir.

  Ana gayrimenkulünüz sekiz veya daha fazla bağımsız bölümden oluşmakta ise, yönetici ataması yapmanız mecburidir.

  Herhangi bir Kat Malikinin istemi üzerine kat malikleri bir çağrı ile toplantıya çağrılır. Toplantıda Yönetici veya Yönetim Kurulu atanır.

  Yönetici veya Yönetim Kurulu kat maliklerinin hem sayı bakımından hem de arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. Oybirliği gerekmez yarıdan bir fazla oy ve arsa payı yeterlidir.

  Kat malikleri ana gayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahiptir.

  2- GEÇERLİ BİR KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI YAPTINIZ MI ?

  Cevabınız Evet ise, 3. Soruya geçiniz.
  Cevabınız Hayır ise, Aşağıda bahsedilen esasları dikkate alarak KMK’ ya göre geçerli bir Kat Malikleri Kurulu toplantısı yapınız.   

  Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması Yöneticinin görevleri arasındadır.

  Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda toplanır. Eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her yıl Ocak ayı içinde toplanır.

  Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda, bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda toplanır. Böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci yılın Ocak ayı içinde toplanır.   

  Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az on beş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir Çağrı Kâğıdı veya bir İadeli Taahhütlü Mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.

  Geçerli bir Çağrı için, kat maliklerinin isim bilgilerini ve daire numaralarını içerir bir Çağrı Kâğıdı hazırlanmalı ve kat maliklerinin, isim bilgilerinin olduğu kısmın yanına toplantıdan haberdar olduklarına dair imzaları alınmadır.

  Geçerli bir Çağrı için kendisine ulaşılamayan kat malikine, toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağının belirtildiği bir İadeli Taahhütlü Mektup gönderilmelidir. İadeli Taahhütlü Mektup kat malikinin Yönetime bildirmiş olduğu adrese yapılacaktır. Şayet kat maliki böyle bir adres bildirmemiş ise İadeli Taahhütlü Mektup dairedeki kiracıya gönderilecektir.

  Yargıtay İçtihatlarına göre mantolama işlemi sonrasında gerek görünüm gerekse ısı ve ses yalıtımı açısından önemi yadsınamaz bir fayda elde edilmektedir. Bu sebeple Mantolama işlemi önemli bir sebep olarak kabul edilir.

  İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, toplantı için yeterli sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.

  Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla, karar verir. 

  Toplantı yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç on beş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. Yani artık ikinci toplantının yapılabilmesi için sayı şartı aranmamaktadır ve sadece ikinci toplantıya katılanların yarısından bir fazlasıyla karar alınabilecektir.

  3- KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISINDA ISI YALITIM İŞİNE İLİŞKİN HUKUKEN GEÇERLİ BİR KARAR ALDINIZ MI ?

  Cevabınız Evet ise, 4. Soruya geçiniz.
  Cevabınız Hayır ise, Aşağıda bahsedilen esasları dikkate alarak KMK’ ya göre geçerli bir Mantolama Kararı / Isı Yalıtım Kararı alınız. 

  Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.

  Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle de kullanabilir. Bu halde aralarındaki vekalet ilişkisini kanıtlar yetki belgesi veya benzeri belgelerin bir nüshası Yönetici veya Yönetim Kurulunca teslim alınır.

  Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.

  Ana gayrimenkulde birden fazla dairesi olan kat maliki, her bir daire için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu dairelerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz, oy hesabı yapılırken kesirler göz önüne alınmaz.

  Örneğin otuz daireli bir binada on beş dairenin sahibi olan bir kat malikinin oy hakkı; on beş değil, maksimum miktar olan bütün oyların üçte biri yani on oy hakkıdır.

  Kat maliklerinden birinin isteği üzerine Mantolama, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

  “Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında mantolama işlemi “faydalı değişiklik” kapsamında değerlendirilmektedir. Bu sebeple oy birliği değil oy çoğunluğu yeterli olacaktır.”

  Kat malikleri kurulu toplantısında sözleşmeye, firma seçimine ve sözleşme imza yetkilisine ilişkin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar alınmalıdır.

  Kat malikleri kurulu kararları 1'den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda, bulunan bütün kat maliklerince imzalanır karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini de belirterek imza koyarlar.

  Bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler, kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler

  4- KMK TOPLANTISINDA ISI YALITIM İŞİNE İLİŞKİN ALINAN KARARA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILDI MI ?

  Cevabınız Evet ise, Aşağıda bahsedilen esasları dikkate alınız.
  Cevabınız Hayır ise, KMK’ ya göre Firmamızla Isı Yalıtım İşine ilişkin sözleşme imzalamaya hukuken yetkilisiniz.  

  Öncelikle Sulh Hukuk Mahkemesinden iptal kararı alınıncaya dek  tüm Kat Malikleri Kurulu kararları hukuken geçerlidir ve her türlü İcrai Kabiliyete haizdir.

  Yukarıda bahsedilen esaslara uygun Kat Malikleri Kurulu toplantısından mantolama İşine ilişkin karar almış iseniz dava açılmış olsa bile iptali söz konusu olmayacaktır. Bu konuyla ilgili her türlü hukuki destek ücretsiz tarafımızca verilecektir.

  Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir.

  5- KMK TOPLANTISINDA Dış Cephe Kaplama İŞİNE İLİŞKİN ALINAN KARARIN HUKUKİ SONUÇLARI NELEDİR ?

  Kat malikleri, ana gayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.

  Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü bir anlaşma olmadıkça ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

  Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

  Yönetici veya Yönetim Kurulu, Kat Malikleri Kurulu toplantısında alınmış olan karar doğrultusunda yapmış olduğu Mantolama Sözleşmesini tüm kat malikleri adına yapmaktadır ve tüm kat malikleri Yönetici veya Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

  Mantolama Sözleşmesi sonrası daire başına düşen tutarın ilgili daire sakinince ödenmemesi durumunda Yönetici veya Yönetim Kurulu tarafından, yönetim planına, Kat Mülkiyeti Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.

  Ayrıca gider veya avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

  Kat maliklerinden biri Kat Mülkiyeti Kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hâkimden isteyebilir.

  İlgili apartman sakinince Firmamızla yapılan Mantolama Sözleşmesi sonrası daire başına düşen tutarın ödenmemesi durumunda, Yöneticinin veya Yönetim Kurulunun ödenmeyen bedeller için Firma Avukatımıza bu bedellerin takibi ve tahsilinin sağlamasına yönelik bir vekâletname vermesi halinde işin takibi bir Hukukçu tarafından gerçekleştirilecek ve doğabilecek ihtilafların önüne geçilebilecektir. Isı Yalıtım Fiyatları, Mantolama Karar Örneği makalelerimizi inceleyebilirsiniz.
 • Dış Cephe Mantolama Kararı, Isı Yalıtım Kararı Nasıl Alınır?
 • Mantolama Karar Örneği
 • Dış Cephe Kaplama, Isı Yalıtımı Yaptırma Kararı Nasıl Alınır?
 • Mantolama (Isı Yalıtımı) Karar Örnekleri
 • Mantolama Kararı Alınırken, Kararı Isı Yalıtımı Firmasının Gücü Nasıl Etkiler?
 • Sıkça Sorulan Sorular
 • Dış Cephe Mantolama, Dış Cephe Isı Yalıtımı

 • Hızlı Erişim Linkleri


  En İyi Mantolama Hangisi?, Dış Cephe Mantolama (Isı Yalıtımı) Nasıl Yapılır? | 2021 Dış Cephe Kaplama, Strafor Dış Cephe Duvar Kaplama | Mantolama Fiyatları 2021, Dış Cephe Mantolama m2 Fiyatları 2021 | Dış Cephe Kaplama Modelleri, Strafor Mantolama Modelleri | Dış Cephe Isı Yalıtım Malzemeleri ve Teknik Özellikleri | Strafor Eps Isı Yalıtım Levhası Ölçüleri Nelerdir? | 8 Adımda Resimli Anlatımla Mantolama Nasıl Yapılır? | İç Cephe Mantolama, İçten Mantolama Teknikleri | Trendwall Duvar Panelleri | Mantolama Çeşitleri, Dış Cephe Mantolama Çeşitleri | Mantolama Nedir?, Binalarda Mantolama Nasıl Yapılır? | İç Cephe Mantolama Fiyatları, Strafor Duvar Paneli m2 Fiyatları | Mantolama Malzemeleri Nelerdir? | Fugalı Mantolama m2 Fiyatları, Hazır Mantolama Fiyatları 2021 | Yalı Baskı Nedir?, Yalı Baskı Desenli Dış Cephe Kaplama | İzolasyon Nedir?, İzolasyon Yöntemleri | Ahşap Görünümlü Strafor Dış Cephe Kaplaması | Villa Söve Modelleri, Lüks Villa Dış Cephe Modelleri | Ahşap Desenli Duvar Kaplaması | Villa Kaplama, Müstakil Ev Dış Cephe Mantolama ve m2 Birim Fiyatları | Harpuşta Nedir?, Parapet Sövesi Harpuşta Modelleri | Taş Görünümlü Strafor Duvar Paneli | Strafor Dış Cephe Kaplama m2 Birim Fiyatları | Duvar Kaplamaları ve Duvar Dekorasyon Fikirleri | Tuğla Desenli Strafor Duvar Paneli | Eps ve Xps Karşılaştırması, Polistiren Savaşları | Strafor Mantolama Malzeme Fiyatları | Strafor İç Cephe Duvar Kaplama Fiyatları | Dış Cephe Boyası Nedir? Özellikleri Nelerdir? | Dekoratif Mantolama, Dekoratif Isı Yalıtımı | Duvar Paneli Nedir? | İç Cephe Duvar Kaplama, İç Cephe Kaplama Panelleri | Bina Ölçüsü Nasıl Alınır?, Dış Cephe Ölçüsü Nasıl Alınır? | Duvar Taşı Dekorasyon Modelleri | Strafor Duvar Kaplama Paneli Uygulamaları Fiyatları | Villa Dış Cephe Kaplama Fiyatları, Villa Kaplama m2 Fiyatları 2020 | Mantolama İşleri, Dış Cephe Kaplama İşleri | Fugalı Dış Cephe Kaplaması Fiyatları | Dış Cephe Isı Yalıtım Önerileri Nelerdir? | Villa Mantolama Modelleri, Villa Dış Cephe Süslemeleri | Villa Dış Cephe Kaplamaları, Villa Dış Cephe Giydirme | Mantolama Modelleri, Bina Mantolama Çeşitleri |
  logo

  Söve, Mantolama ve Dış Cephe Kaplama Malzemeleri Metpor'da! En İyi Mantolama, Söve Dış Cephe Kaplama ve Isı Yalıtım Malzemeleri Yeni Modelleri ve Fiyatları ile Başta İstanbul Olmak üzere, Tüm Türkiye'ye Hizmet Verir.

  info@metpordekor.com
  Telefon: + 90 216 387 46 64
  FAX: + 90 216 517 84 33
  GSM: + 90 532 697 15 47
  Petrol İş Mahallesi, Kurtuluş Sokak No: 3/B 34862 Kartal/İstanbul

  2005 - 2021 MT Web Team - Metpor Söve & Mantolama Ürünleri - Metpordekor.com

  Metpordekor.com Mobilde