• info@metpordekor.com
 • SSS

Binalarda Mantolama (Isı Yalıtım) Karar Örneği

 • Ana Sayfa
 • Blog
 • Mantolama (Isı Yalıtımı) Karar Örnekleri, Bina Yalıtım ve İzolasyon Karar Örneği

Mantolama (Isı Yalıtımı) Karar Örnekleri, Bina Yalıtım ve İzolasyon Karar Örneği

 • Mete Yılmaz

  Mete Yılmaz

  meteyilmaz@metpordekor.com

  Okunma Sayısı : 19 205

Mantolama (Isı Yalıtımı) Karar Örnekleri, Bina Yalıtım ve İzolasyon Karar Örneği

  Mantolama (İzolasyon) Karar Örnekleri

  Mantolama (ısı yalıtımı) karar örnekleri, bina sahiplerinin ısınma ve soğutma maliyetlerini düşürmek için mantolama yaptırmakla ilgili aldıkları kararları kapsamaktadır. Isı yalıtımı, binaların enerji verimliliğini artırarak hem maliyetleri düşürmeye hem de çevresel etkiyi azaltmaya yardımcı olur.

  Mantolama karar örnekleri, bina sahiplerinin uygulamış oldukları çözümleri gösterir. Örneğin, bir bina sahibi, enerji verimliliğini artırmak için mantolama yaptırabilir veya yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapabilir. Bunun yanı sıra, bazı bina sahipleri, binalarının enerji performansını artırmak için çeşitli ekipmanları veya teknolojileri yükselterek enerji tasarrufu sağlamaya çalışırlar.

  Mantolama (ısı yalıtımı) karar örnekleri, bina sahiplerine ısı yalıtımı hakkında fikir verir ve binalarının enerji verimliliğini artırarak maliyetleri düşürmelerine yardımcı olur. Bina sahipleri, uzmanlardan yardım alarak, binanın özelliklerine en uygun ısı yalıtımı çözümlerini seçebilirler.

  Mantolama kararı almak, birçok farklı faktörü göz önünde bulundurmayı gerektirir. Örneğin, binanın yaşı, ısıl konfor düzeyi, enerji faturası, bütçe ve bölgesel iklim koşulları, alınacak kararın doğruluğunu etkileyen faktörlerdir. Mantolama karar örneği aşağıdaki gibidir:

  1. Bina yaşı: Bina 10 yıldan eskiyse, mantolama yaptırılması uygun bir karar olabilir.

  2. Isıl konfor düzeyi: Kış aylarında bina içindeki sıcaklık düşükse, yaz aylarında da bina içindeki sıcaklık yüksekse, mantolama yaptırılması uygun bir karar olabilir.

  3. Enerji faturası: Enerji faturası yüksekse ve ısınma için yüksek bir bütçe ayrılıyorsa, mantolama yaptırılması enerji tasarrufu sağlayacağı için uygun bir karar olabilir.

  4. Bütçe: Mantolama maliyeti, bütçenize uygunsa, bu kararı almak daha uygun olabilir.

  5. Bölgesel iklim koşulları: Bölgedeki hava koşulları çok soğuk veya çok sıcaksa, mantolama yaptırmak enerji tasarrufu sağlayarak ısıl konforu arttıracaktır.

  Yukarıdaki faktörlere dikkat edilerek alınan karar doğrultusunda, doğru malzeme ve uygulama yöntemi seçilerek mantolama işlemi yapılabilir. Ayrıca, mantolama yaptırmadan önce bir uzman ile görüşerek bina özellikleri hakkında detaylı bilgi alınması faydalı olabilir.

  Apartman ve site gibi toplu konut yapılarında ısı yalıtım gereksinimi gereken binalar için ısı yalıtımı kararı alınırken kat maliklerinin arsa payı oranında oy çokluğu ile ısı yalıtımı karar örneği imzalar alınarak hazırlanması gerekir. Kat maliklerinin katılması ile yöneticinin olduğu dairede ya da tespit edilen yerde kat malikleri kurul toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karar verilebilir.

  Sözleşmenin maddelerine özel olarak istenilen şartların da eklenebileceği örneklerde yüklenici firma ile iş verenin karşılıklı imzalarının bulunması gerekecektir. Yaşanılan bina amacıyla ısı tasarrufu sağlayacak ve yapının kullanım ömrünü uzatacak ısı yalıtımı kararı kabul edilmesiyle gereken prosedürlerinin başlamasını sağlayacaktır.

  Mantolama karar örneği toplantı dahilinde kat malikleri kurul yoklaması yapıldığı hazır olduğu ve gündemin görüşüldüğü toplantı divan başkanlığı ve katipliğe seçilen bireylerin oy birliği ile kat maliklerinin kabulünde seçildiği vurgulanması gerekir. Bu sayede ısı yalıtımı kararı alınmış olacak ve yönetici pozisyonundaki şahıs gereken mantolama fiyatları ve mantolama firma incelemeleri yapması ardından ısı yalıtımı kararı örneği de çıkartarak sözleşmeye dayalı bir prosedür başlatılmış olacak.

  Bina Yalıtım ve İzolasyon Karar Örneği

  Alınmış olan karara istinaden kat maliklerinin oy çokluğu ile mantolama prosedürünü yaptıracağı ve verilebilecek firmayla görüşeceği ikinci bir toplantı da yapılması kat maliklerinin bilgilenmesi yönünden yapılması gerekecektir.
  Mantolama karar örneği için bütün kat maliklerinin ve apartman ya da siteler için yetki sahibi kılacakları bireyin imzasının bulunması gereken kararda oy çokluğu ve oy birliği ile kararın verilerek gündemin kapatıldığının vurgulanması ehemmiyet arz edecektir.

  Mantolama Karar Örneği Apartman ve site gibi toplu konut yapılarında izolasyon ihtiyacı gereken binalar için mantolama kararı alınırken kat maliklerinin arsa payı oranında oy çokluğu ile mantolama karar örneği imzalar alınarak hazırlanması gerekir. Kat maliklerinin katılımı ile yöneticinin bulunduğu dairede veya belirlenen yerde kat malikleri kurul toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karar verilebilir.

  Mantolama Karar örneği  alınan kararın tarihi ve site adının kesinlikle vurgulanması gerekir. Alınan mantolama kararı ile yapımına yüklenici firma yönünden başlanacak olan ısı yalıtımı iş bitiminde yapının daha uzun yaşamlı tüketimine ve ısı tasarrufuna imkân tanıyabilecek.

  Hem de kararda yüklenici firmanın da vurgulanması gerekir. Bu sayede karara itiraz eden hiçbir kat maliki oy çokluğu ile alınmış karar da aksi bir hak sahibi olarak hukuki yollara müracaat yapamayacak.

  GÜNDEM

  Yoklama, açılış ve divan başkanlık heyetinin seçimi
  Yeni dönemde görev alacak yöneticinin/yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin seçimi
  Binamızda yaptırılması planlanan dış cephe mantolama ve ek işler için firmaların tekliflerinin ve sözleşme önerilerinin değerlendirilmesi ve mantolama işini yapacak olan firmanın seçimi
  Dilek ve temenniler
  Kapanış

  KARARLAR

  1) Kat malikleri kurulu yoklaması yapıldı ve gerekli ekseriyetin hazır bulunduğu tespit edilerek gündemin görüşülmesi içim Toplantı Divan başkanlığına ………………… , katipliğe ……………………….  maliklerin kabulü ile oy birliği/oy çokluğu ile seçildi.

  2) Kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından tamamının / yarısından fazlasının toplantıda hazır bulunduğu ve toplantı yeter sayısının sağlandığı görüldü.

  3) Divan Başkanı tarafından yönetici adayı olarak profesyonel bilgi birikimi bulunan ……………………….. önerildi. Denetici olarak …………………… önerildi. Konu oylamaya sunuldu. Yönetici ……………………………..’in ve denetici ………………… olarak seçilmesine oy çokluğu/oy birliği ile karar verildi. 

  4) Apartmanımıza/Sitemize ve ek işleri için verilen teklifler değerlendirildi. Metpor Söve ve Mantolama Ürünleri firmasının teklifi ve işin yapımı için firmayla imzalanacak olan sözleşmedeki bütün maddeler tam ve eksiksiz olarak oy çokluğu/oy birliği ile kabul edildi ve işin Metpor Söve ve Mantolama Ürünleri’ne verilmesine karar verildi.

  5) Yönetici …….……… ve veya denetici …………. tüm resmi ve özel kurumlarda binayı münferiden veya ayrı ayrı temsil etmesine oy çokluğu/oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetici ……………. Apartmanı yaptırılacak olan dış cephe kaplama ve ek işleri ile ilgili doğabilecek firma alacakları hususunda ödeme yapmayan daire sakinlerine karşı işi yapacak firmanın avukatı …………..…. ‘e alacakların tahsilini sağlayabilmesi için ……………… Apartmanı / Sitesi adına vekalet vermesi konusunda tam yetki verilmiştir.

  Kararlar oy çokluğu/oy birliği ile imza altına alınarak toplantı kapatıldı.                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                          Tarih: …../……/……

  Genel Kurul Divan Başkanı                                                                     Yazman Üye


  Yaz - kış iklimlendirme maliyetlerinizi en alt civara düşürmek istemez misiniz? Üstelik bundan sonra yapıların enerji harcama seviyelerini denetim altına almaları bir alternatif de değil. Yeni yasa uyarınca, bütün yapılar enerji kimlik belgesi alabilmek mecburiyetinde ki, bu belgeyi alabilmek amacıyla kanunda tespit edilen standartlara makul biçimde dış cephe kaplaması ile mantolama yaptırmanız gerekiyor. Bu durumdan haberdarsanız, mantolama yapan firmalar incelemesine girişmiş olmalısınız ki, bu tetkik sizi bize ulaştırmış durumda. Öncelik ile doğru yerde olduğunuzdan emin olunuz.
  Metpor Söve & Mantolama, ısı yalıtımı programlarında uzman olan dış cephe kaplama firmasıdır ve uzun vakittir sektörde çok sayıda yapıya program gerçekleştirmiştir. Biz sizin için binalarda ısı yalıtımı yani dış cephe kaplama yapan firmalar amacıyla da olmaktan öte, ısı yalıtımı konusu ile ilgili en iyiye erişmenizi gerçekleştiren dış cephe kaplama firmaları arasında dış cephe kaplama malzemesi üreten firma olma özelliğimiz ile en ön sırada ilerlemekteyiz. • Mantolama Karar Örneği: Enerji Tasarrufu İçin Binanızı Yalıtın
 • Binalarda Mantolama Sözleşmesi Örneği
 • Isı Yalıtım (Mantolama) Kararı Nasıl Alınır?
 • Mantolama & Dış Cephe Kaplama Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 2023 - 2024
 • Dış Cephe Kaplama Örnekleri: Estetik ve Yalıtımlı Seçenekler
  Mantolama (Isı Yalıtımı) Karar Örnekleri, Bina Yalıtım ve İzolasyon Karar Örneği

  Metpor Dekor

  Mantolama (İzolasyon) Karar Örnekleri

  Mantolama (ısı yalıtımı) karar örnekleri, bina sahiplerinin ısınma ve soğutma maliyetlerini düşürmek için mantolama yaptırmakla ilgili aldıkları kararları kapsamaktadır. Isı yalıtımı, binaların enerji verimliliğini artırarak hem maliyetleri düşürmeye hem de çevresel etkiyi azaltmaya yardımcı olur.

  Mantolama karar örnekleri, bina sahiplerinin uygulamış oldukları çözümleri gösterir. Örneğin, bir bina sahibi, enerji verimliliğini artırmak için mantolama yaptırabilir veya yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapabilir. Bunun yanı sıra, bazı bina sahipleri, binalarının enerji performansını artırmak için çeşitli ekipmanları veya teknolojileri yükselterek enerji tasarrufu sağlamaya çalışırlar.

  Mantolama (ısı yalıtımı) karar örnekleri, bina sahiplerine ısı yalıtımı hakkında fikir verir ve binalarının enerji verimliliğini artırarak maliyetleri düşürmelerine yardımcı olur. Bina sahipleri, uzmanlardan yardım alarak, binanın özelliklerine en uygun ısı yalıtımı çözümlerini seçebilirler.

  Mantolama kararı almak, birçok farklı faktörü göz önünde bulundurmayı gerektirir. Örneğin, binanın yaşı, ısıl konfor düzeyi, enerji faturası, bütçe ve bölgesel iklim koşulları, alınacak kararın doğruluğunu etkileyen faktörlerdir. Mantolama karar örneği aşağıdaki gibidir:

  1. Bina yaşı: Bina 10 yıldan eskiyse, mantolama yaptırılması uygun bir karar olabilir.

  2. Isıl konfor düzeyi: Kış aylarında bina içindeki sıcaklık düşükse, yaz aylarında da bina içindeki sıcaklık yüksekse, mantolama yaptırılması uygun bir karar olabilir.

  3. Enerji faturası: Enerji faturası yüksekse ve ısınma için yüksek bir bütçe ayrılıyorsa, mantolama yaptırılması enerji tasarrufu sağlayacağı için uygun bir karar olabilir.

  4. Bütçe: Mantolama maliyeti, bütçenize uygunsa, bu kararı almak daha uygun olabilir.

  5. Bölgesel iklim koşulları: Bölgedeki hava koşulları çok soğuk veya çok sıcaksa, mantolama yaptırmak enerji tasarrufu sağlayarak ısıl konforu arttıracaktır.

  Yukarıdaki faktörlere dikkat edilerek alınan karar doğrultusunda, doğru malzeme ve uygulama yöntemi seçilerek mantolama işlemi yapılabilir. Ayrıca, mantolama yaptırmadan önce bir uzman ile görüşerek bina özellikleri hakkında detaylı bilgi alınması faydalı olabilir.

  Apartman ve site gibi toplu konut yapılarında ısı yalıtım gereksinimi gereken binalar için ısı yalıtımı kararı alınırken kat maliklerinin arsa payı oranında oy çokluğu ile ısı yalıtımı karar örneği imzalar alınarak hazırlanması gerekir. Kat maliklerinin katılması ile yöneticinin olduğu dairede ya da tespit edilen yerde kat malikleri kurul toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karar verilebilir.

  Sözleşmenin maddelerine özel olarak istenilen şartların da eklenebileceği örneklerde yüklenici firma ile iş verenin karşılıklı imzalarının bulunması gerekecektir. Yaşanılan bina amacıyla ısı tasarrufu sağlayacak ve yapının kullanım ömrünü uzatacak ısı yalıtımı kararı kabul edilmesiyle gereken prosedürlerinin başlamasını sağlayacaktır.

  Mantolama karar örneği toplantı dahilinde kat malikleri kurul yoklaması yapıldığı hazır olduğu ve gündemin görüşüldüğü toplantı divan başkanlığı ve katipliğe seçilen bireylerin oy birliği ile kat maliklerinin kabulünde seçildiği vurgulanması gerekir. Bu sayede ısı yalıtımı kararı alınmış olacak ve yönetici pozisyonundaki şahıs gereken mantolama fiyatları ve mantolama firma incelemeleri yapması ardından ısı yalıtımı kararı örneği de çıkartarak sözleşmeye dayalı bir prosedür başlatılmış olacak.

  Bina Yalıtım ve İzolasyon Karar Örneği

  Alınmış olan karara istinaden kat maliklerinin oy çokluğu ile mantolama prosedürünü yaptıracağı ve verilebilecek firmayla görüşeceği ikinci bir toplantı da yapılması kat maliklerinin bilgilenmesi yönünden yapılması gerekecektir.
  Mantolama karar örneği için bütün kat maliklerinin ve apartman ya da siteler için yetki sahibi kılacakları bireyin imzasının bulunması gereken kararda oy çokluğu ve oy birliği ile kararın verilerek gündemin kapatıldığının vurgulanması ehemmiyet arz edecektir.

  Mantolama Karar Örneği Apartman ve site gibi toplu konut yapılarında izolasyon ihtiyacı gereken binalar için mantolama kararı alınırken kat maliklerinin arsa payı oranında oy çokluğu ile mantolama karar örneği imzalar alınarak hazırlanması gerekir. Kat maliklerinin katılımı ile yöneticinin bulunduğu dairede veya belirlenen yerde kat malikleri kurul toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karar verilebilir.

  Mantolama Karar örneği  alınan kararın tarihi ve site adının kesinlikle vurgulanması gerekir. Alınan mantolama kararı ile yapımına yüklenici firma yönünden başlanacak olan ısı yalıtımı iş bitiminde yapının daha uzun yaşamlı tüketimine ve ısı tasarrufuna imkân tanıyabilecek.

  Hem de kararda yüklenici firmanın da vurgulanması gerekir. Bu sayede karara itiraz eden hiçbir kat maliki oy çokluğu ile alınmış karar da aksi bir hak sahibi olarak hukuki yollara müracaat yapamayacak.

  GÜNDEM

  Yoklama, açılış ve divan başkanlık heyetinin seçimi
  Yeni dönemde görev alacak yöneticinin/yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin seçimi
  Binamızda yaptırılması planlanan dış cephe mantolama ve ek işler için firmaların tekliflerinin ve sözleşme önerilerinin değerlendirilmesi ve mantolama işini yapacak olan firmanın seçimi
  Dilek ve temenniler
  Kapanış

  KARARLAR

  1) Kat malikleri kurulu yoklaması yapıldı ve gerekli ekseriyetin hazır bulunduğu tespit edilerek gündemin görüşülmesi içim Toplantı Divan başkanlığına ………………… , katipliğe ……………………….  maliklerin kabulü ile oy birliği/oy çokluğu ile seçildi.

  2) Kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından tamamının / yarısından fazlasının toplantıda hazır bulunduğu ve toplantı yeter sayısının sağlandığı görüldü.

  3) Divan Başkanı tarafından yönetici adayı olarak profesyonel bilgi birikimi bulunan ……………………….. önerildi. Denetici olarak …………………… önerildi. Konu oylamaya sunuldu. Yönetici ……………………………..’in ve denetici ………………… olarak seçilmesine oy çokluğu/oy birliği ile karar verildi. 

  4) Apartmanımıza/Sitemize ve ek işleri için verilen teklifler değerlendirildi. Metpor Söve ve Mantolama Ürünleri firmasının teklifi ve işin yapımı için firmayla imzalanacak olan sözleşmedeki bütün maddeler tam ve eksiksiz olarak oy çokluğu/oy birliği ile kabul edildi ve işin Metpor Söve ve Mantolama Ürünleri’ne verilmesine karar verildi.

  5) Yönetici …….……… ve veya denetici …………. tüm resmi ve özel kurumlarda binayı münferiden veya ayrı ayrı temsil etmesine oy çokluğu/oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetici ……………. Apartmanı yaptırılacak olan dış cephe kaplama ve ek işleri ile ilgili doğabilecek firma alacakları hususunda ödeme yapmayan daire sakinlerine karşı işi yapacak firmanın avukatı …………..…. ‘e alacakların tahsilini sağlayabilmesi için ……………… Apartmanı / Sitesi adına vekalet vermesi konusunda tam yetki verilmiştir.

  Kararlar oy çokluğu/oy birliği ile imza altına alınarak toplantı kapatıldı.                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                          Tarih: …../……/……

  Genel Kurul Divan Başkanı                                                                     Yazman Üye


  Yaz - kış iklimlendirme maliyetlerinizi en alt civara düşürmek istemez misiniz? Üstelik bundan sonra yapıların enerji harcama seviyelerini denetim altına almaları bir alternatif de değil. Yeni yasa uyarınca, bütün yapılar enerji kimlik belgesi alabilmek mecburiyetinde ki, bu belgeyi alabilmek amacıyla kanunda tespit edilen standartlara makul biçimde dış cephe kaplaması ile mantolama yaptırmanız gerekiyor. Bu durumdan haberdarsanız, mantolama yapan firmalar incelemesine girişmiş olmalısınız ki, bu tetkik sizi bize ulaştırmış durumda. Öncelik ile doğru yerde olduğunuzdan emin olunuz.
  Metpor Söve & Mantolama, ısı yalıtımı programlarında uzman olan dış cephe kaplama firmasıdır ve uzun vakittir sektörde çok sayıda yapıya program gerçekleştirmiştir. Biz sizin için binalarda ısı yalıtımı yani dış cephe kaplama yapan firmalar amacıyla da olmaktan öte, ısı yalıtımı konusu ile ilgili en iyiye erişmenizi gerçekleştiren dış cephe kaplama firmaları arasında dış cephe kaplama malzemesi üreten firma olma özelliğimiz ile en ön sırada ilerlemekteyiz.

  logo

  Metpor Dekor ile Hayallerinizdeki Binaya Kavuşun!

  Estetik, Kalite ve Profesyonellik Bir Arada! Dış Cephe Kaplama • Söve • Isı Yalıtımı • Mantolama Üretimi. Binalarınıza Özgün Kimliğinizi Kazandırın! Detaylarda Profesyonellik!

  info@metpordekor.com
  Telefon: + 90 216 387 46 64
  FAX: + 90 216 517 84 33
  GSM: + 90 532 697 15 47
  Petrol İş Mahallesi, Kurtuluş Sokak No: 3/B 34862 Kartal/İstanbul

  2005 - 2023 MT Web Team | Metpor Söve & Mantolama Ürünleri - Metpordekor.com

  Metpordekor.com Mobilde
  whatsapp