facebook

Site Ve Apartman Yönetimleri Mantolama Isı Yalıtımı Kararını Nasıl Alır?

Tüm konularda olduğu gibi bina ve sitelerde, tüm site sakinlerini ilgilendiren, onarım işlemleri belirli bir yasal çerçeve şeklinde olmak zorundadır. Bina veya siteler mantolama uygulamasını yaptırabilmek için, sakinlerin katıldığı bir yönetim toplantısı yaparlar. Mantolama uygulamasının yapılmasına dair bir oylamanın da yapıldığı bu toplantı, yarıdan bir fazla çoğunluğun kararı doğrultusunda çıkacak sonuca göre mantolama uygulamasının yaptırılması kararı alınabilir.İlk yapılan yönetim toplantısı sırasında yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci bir toplantı ve toplantı çağrısı yapılabilir ve bu ikinci toplantıya katılan kişilerin bir fazla çoğunlukla alacağı karar çoğunluk katılımı sağlanmasa da geçerli olur. Mantolama için alınan karar sırasında, bina veya sitenin ısı yalıtımı dışında başka ihtiyaçları da varsa, bu ihtiyaçlar da alınan karara yazılmalıdır. Mantolama kararı alındıktan sonra, apartman veya site yönetimi, uygulamanın ne şekilde ve nereye yaptırılacağını belirlemek üzere bir komisyon seçer ve alınmış olan kararda, bu komisyon da belirtilir. İlk toplantıda alınan karar sırasında komisyon belirtilmemişse, ikinci bir toplantı ile yetkili bir komisyon seçimi yapılır.Oluşturulan bu yetkili komisyon, çeşitli firmalardan yapılarına uygun, teknik ve idari şartnamelerle birlikte teklifler alırlar. Teklif öncesi dönemde bir teknik şartnamenin oluşturulması önemli bir ayırıntıdır.


Mantolama Uygulaması Sırasında Kullanılacak Olan Malzeme


Düzgün oluşturulmuş bir teknik şartname de, mantolama uygulaması sırasında kullanılacak olan malzemenin kalınlığı, kullanılacak malzemelerin cinsi ve diğer teknik detaylar açık ve net olarak belirlendiğinde, her firmanın teklifleri bu şartlar doğrultusunda olacağından, seçim yapabilme çok daha kolay bir hale gelir. Hazırlanmış olan bu teknik şartname ile birlikte teklif veren firmaların fiyatların yanı sıra, işi yapabilirlik düzeylerini gösterir referans belge ve bilgileri de yönetime sunması gerekmektedir.Apartman ve site yönetimlerinin mantolama, ısı yalıtımı yaptırabilmeleri için, yasalara uygun şekilde hareket ederek, çoğunluğun sağlandığı bir karar almaları, karar sonrası seçilen bir komisyona firma seçimi konusunda yetki vermeleri, seçilen komisyonun bir teknik şartname üzerinden çeşitli firmalardan teklif ve referans bilgileri almaları, seçilen firma ve maliyetle ilgili karar verildikten sonra, bir bilgilendirme toplantısı ile sakinlere bilgi verilmelidir.