• info@metpordekor.com
 • SSS

Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki

 • Ana Sayfa
 • Blog
 • Isı ve Sıcaklık Nedir?, Isı ve Sıcaklığın Özellikleri Nelerdir?

Isı ve Sıcaklık Nedir?, Isı ve Sıcaklığın Özellikleri Nelerdir?

 • Metpor

  Metpor

  info@metpordekor.com

  Okunma Sayısı : 22 932

Isı ve Sıcaklık Nedir?, Isı ve Sıcaklığın Özellikleri Nelerdir?

  Isı ve Sıcaklık Nedir? Isı ve Sıcaklığın Özellikleri Nedir?

  Isı ve sıcaklık, fiziksel terimlerdir ve birebir ilişkilidirler. Isı, bir nesnenin sıcaklığındaki değişimi ifade ederken sıcaklık, bir nesnenin içinde bulunduğu enerji durumunu ifade eder. Bu makalede, ısı ve sıcaklığın ne olduğu, özellikleri ve arasındaki ilişki hakkında daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

  Isı Nedir?

  Isı, bir nesnenin sıcaklığındaki değişimi ifade eden bir enerji formudur. Isı, nesneler arasındaki sıcaklık farkından kaynaklanan enerjinin transferi yoluyla hareket eder. Isı, genellikle sıcak bir nesneden soğuk bir nesneye doğru akar ve bu akış sırasında sıcak nesnenin sıcaklığı düşerken soğuk nesnenin sıcaklığı artar. Isı, kısaca "enerjinin akışı" olarak tanımlanabilir.

  Sıcaklık Nedir?

  Sıcaklık, bir nesnenin içinde bulunduğu enerji durumunu ifade eder. Daha açık bir ifadeyle, sıcaklık, bir nesnenin içindeki moleküllerin kinetik enerjisini ifade eder. Moleküllerin kinetik enerjisi arttıkça sıcaklık da artar. Bu nedenle, bir nesnenin sıcaklığı, içindeki moleküllerin hareketiyle ilgilidir. Sıcaklık, genellikle Celcius (C), Fahrenheit (F) veya Kelvin (K) birimleriyle ölçülür.

  Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki

  Isı ve sıcaklık arasında doğrudan bir ilişki vardır. Isı, nesneler arasındaki sıcaklık farkından kaynaklanan enerjinin transferi yoluyla hareket eder. Bu enerji transferi sırasında, nesnenin sıcaklığındaki değişim oluşur. Örneğin, bir nesnenin sıcaklığı artarsa, içindeki moleküllerin kinetik enerjisi de artar. Aynı şekilde, bir nesnenin sıcaklığı azalırsa, içindeki moleküllerin kinetik enerjisi de azalır.

  Isı ve Sıcaklığın Özellikleri

  1. Isı ve sıcaklık ölçülebilir: Hem ısı hem de sıcaklık, ölçülebilir fiziksel özelliklerdir. Isı, genellikle kalorimetreler gibi özel araçlar kullanılarak ölçülürken sıcaklık, termometreler gibi özel araçlar kullanılarak ölçülür.

  2. Isı ve sıcaklık arasında doğrudan bir ilişki vardır: Isı ve sıcaklık arasında doğrudan bir ilişki vardır. Isı transferi, sıcak ve soğuk nesneler arasındaki sıcaklık farkından kaynaklanır.

  3. Isı ve sıcaklık, enerji formlarıdır: Isı ve sıcaklık, enerji formlarıdır. Isı, bir nesnenin içinde bulunan enerjiyi ifade ederken, sıcaklık, bir nesnenin içinde bulunduğu enerji durumunu ifade eder.

  4. Isı, ısı yalıtımı yoluyla kontrol edilebilir: Isı transferi, nesneler arasındaki sıcaklık farkından kaynaklanır. Isı transferi kontrol edilebilir ve engellenebilir. Isı yalıtımı, bir nesnenin ısısının korunmasını veya dış etkilere karşı korunmasını sağlar.

  5. Sıcaklık, termodinamik sistemlerde önemli bir rol oynar: Termodinamik sistemlerde, sıcaklık, enerji transferi ve dönüşümü için önemli bir değişkendir. Sıcaklık, bir termodinamik sistemin termal dengesini belirler.


   Sonuç olarak, ısı ve sıcaklık, fiziksel terimlerdir ve birbirleriyle yakından ilişkilidirler. Isı, bir nesnenin sıcaklığındaki değişimi ifade ederken sıcaklık, bir nesnenin içinde bulunduğu enerji durumunu ifade eder. Isı ve sıcaklık, ölçülebilir, enerji formlarıdır ve sıcak ve soğuk nesneler arasındaki sıcaklık farkından kaynaklanan enerjinin transferi yoluyla hareket ederler.

  Sıcaklık: Bir maddeyi oluşturan taneciklerden birinin ortalama hareket(kinetik) enerjisini ifade den bir değerdir. Sıcaklık, enerji değildir. Termometre ile ölçülür. Isı: Sıcaklıkları farklı iki madde arasında alınıp verilen enerjinin adıdır.

  Isı, sıcaklıkları değişik maddeler arasında alınıp verdiği enerjinin adıdır. Maddenin, katı, sıvı ya da gaz fazında oluşundan bağımsız bir biçimde ısı, enerjisi yüksek olan maddeden daha düşük olan maddeye doğru hareket eder. Buna ısı alışverişi denir. Isı enerjisinin birimi joule ( j ) ya da kalori (cal)'dir. Kalori, atmosfer basıncında 1 gram suyun ısısını 1°C çoğaltmak amacıyla lüzumlu olan enerji miktarıdır ve 1 kalori 4,18 joule eşittir. Sıcaklık ise hissedilebilir bir büyüklük olarak suyun donma derecesi olan sıfır dereceyi referans alır ve maddenin ısısı termometrenin üstündeki sıcaklık ölçeğinden okunur. Bir cismin ısısı moleküllerinin titreşim hızına bağlıdır. Molekülleri ne kadar süratli titreşirse cisim o kadar sıcak, ne kadar yavaş titreşirse cisim o kadar soğuk olur. Sıcaklığın yüksek bulunduğu taraftan düşük bulunduğu tarafa doğru geçme eğilimi gösteren ısı, bu geçiş esnasında, mekânlar arasındaki malzemelerin ısı iletkenlik katsayılarına ve kalınlıklarına bağlı olarak bir dirençle karşılaşır. En genel anlamda ısı yalıtım uygulamaları yani mantolama, ısı geçişini azaltan bir dirençtir. Isı geçişi iletim, tasınım ve ısınım yolu ile 3 şekilde ortaya gelmektedir.

  Alanında profesyonel bu ekip sizler için "en iyi mantolama markası" için dış cephe kaplama malzemeleri hakkında gerekli bilgileri vereceklerdir.

  Firmamızın sizlere sunacağı hizmet sınıfının en nitelikli olmasının yanı sıra değindiğimiz gibi lüzumsiniminızın tam karşılığı olan gereçlerle üretilecek ve optimum yalıtım fiyatları sizler amacıyla oluşturulacaktır.

  Dış cephe uygulamaları yapan mantolama firmaları uyguladığı bu işlemlerde kullanılan "mantolama malzemeleri" de değişkenlik gösterir.

  İLETİM
  Isının iletim yolu ile yayılması katılarda olur. Herhangi bir katı cismin ısı enerjisini alan molekülü kazandığı bu enerjinin bir bölümünü bağlı bulunduğu moleküllere aktarır. Isı aktarılan moleküllerin de bağlı oldukları diğer moleküllere bu enerjiyi transferlarıyla ısı taşınım devam eder. Bu tip ısı iletiminin bir diğer adı da "Kondüksiyon" dur. Isı iletimi katı maddeler bilhassa malzemeler için ayırt edici bir özelliktir.

  TAŞINIM
  Taşınım; hareket sıvı ve gaz hâlindeki hareket edebilen moleküllerin ısı enerjisini transfer biçimidir. ısınan maddelerin hacmi artar ve yoğunluğu azalır. Yoğunluk değişiklıkları gaz ya da sıvı kütle içerisinde moleküllerin yer değiştirmesine namacıyla olur. Moleküllerin bu hareketi ile ısı enerjisi koordinat değiştirir, bir yerden diğerine taşınır. Bu ısı taşınımı enerjinin yüksek bulunduğu bölgeden düşük bulunduğu bölgeye doğrudur ve ister sıvı ister gaz hâlinde olsun maddenin taşınım özelliğini gösterir. Bir ısıtıcıya ilişki eden hava moleküllerinin yükselerek hareket etmesi ve daha yüksek koordinatdaki soğuk hava molekülleriyle yer değiştirmesi, soğuk hava moleküllerinin ısıtıcı yüzeyine çarparak ısı enerjisini alması ve yukarı doğru hareket etmesi taşınım yolu ile enerji aktarımına numune olarak verilebilir. Aynı şekilde ısıtılmakta olan bir kap içerisindeki sıvı molekülleri de ısındıkça yoğunlukları azalmakta, yukarı doğru hareket etmekte ve daha yüksek yoğunluğa sahip moleküllerle yer değiştirmektedir.

  IŞINIM
  Enerjinin elekt Romanyetik dalgalar ya da parçacıklar şeklinde yayılımına ya da iletimine ışınım ya da termal radyasyon denir. Isı enerjisini depolamış cisimler ultraviyole, infrared, mikrodalgalar ve radyo dalgaları gibi çoğu elekt Romanyetik dalgalar yayarak ısıl ışıma yaparlar. Madde enerji yayarak taşı-makta bulunduğu ısı enerjisini bir diğer maddeye aktarabilmektedir.

  O Kelvin ya da -273°C nin üstünde sıcaklığa sahip her cisim ışıma ile enerji yaymaktadır. Işıma esnasında ısı transferi için katı-sıvı ya da gaz gibi rastgele bir diğer maddeye gereksinim yoktur. Boşlukta dahi ışıma ile transfer işlemi olası olabilmektedir. Güneş ışınlarının yeryüzündeki etkileri ya da rastgele bir ışık kaynağının yaydığı ısı enerjisi bu hale numune olabilir.

  Birbirinden değişik kalınlık ve yoğunlukları değişen ısı yalıtım malzemeleri ile yapılarınızda konforu sağlamanız olası olacaktır. Yapılara mantolama işlemlerini yanı sıra sonradan da programı uygulanabilecek olan ısı yalıtımı yapmanın püf noktası, ihtiyaçlara en iyi mantolama malzemeleri kullanılarak, ısı yalıtımı programlarını yaptırabilirsiniz. Ses yalıtımı amacıyla tercih edilen malzemeler yapılara sonradan uygulanması ile "ısı yalıtımı" uygulamasına imkân tanımaktadır. Mantolama nedir? yazımızdan da faydalanabilirsiniz.

  Dış cephe kaplama malzemeleri ile şilte, levha (plaka), boru ve dökme şeklinde üretilebilen "taşyünü mantolama", ses yalıtımı, akustik planlama ve yangın yalıtımı amaçlı kullanılan "mantolama çeşitleri" ve farklı amaçlarda kullanılabilen izolasyon malzemelerindendir. Taşyünü mantolama malzemeleri iyi yalıtkanlar olup, bir miktar daha pahalı yalıtım malzemeleridirTaşyünü mantolama plakaları biraz ağırdır. Bu nedenle yapıya ek yük getirme durumu da söz konusu olup, Eps strafor mantolama malzemelerine göre de taş yünü mantolama levhalarının m2 fiyatları çok daha pahalıdır. • Oda İklimi Nedir?, Oda İklimi Düzenlemesi İçin Tavsiyeler Nelerdir?
 • Mantolama Nedir? Binanızı Korumanın ve Enerji Tasarrufu Yapmanın Yolu
 • Sıcaklık ve Buhar İlişkisi, Mutlak ve Bağıl Nem, Buhar Basıncı
 • Isı Yalıtım Malzemeleri: 2024'ün Yeni Trendi Eps Strafor Mantolama Malzemeleri
 • Binalarda Yoğuşma, Kondenzasyon Etkileri Nelerdir?
  Isı ve Sıcaklık Nedir?, Isı ve Sıcaklığın Özellikleri Nelerdir?

  Metpor Dekor

  Isı ve Sıcaklık Nedir? Isı ve Sıcaklığın Özellikleri Nedir?

  Isı ve sıcaklık, fiziksel terimlerdir ve birebir ilişkilidirler. Isı, bir nesnenin sıcaklığındaki değişimi ifade ederken sıcaklık, bir nesnenin içinde bulunduğu enerji durumunu ifade eder. Bu makalede, ısı ve sıcaklığın ne olduğu, özellikleri ve arasındaki ilişki hakkında daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

  Isı Nedir?

  Isı, bir nesnenin sıcaklığındaki değişimi ifade eden bir enerji formudur. Isı, nesneler arasındaki sıcaklık farkından kaynaklanan enerjinin transferi yoluyla hareket eder. Isı, genellikle sıcak bir nesneden soğuk bir nesneye doğru akar ve bu akış sırasında sıcak nesnenin sıcaklığı düşerken soğuk nesnenin sıcaklığı artar. Isı, kısaca "enerjinin akışı" olarak tanımlanabilir.

  Sıcaklık Nedir?

  Sıcaklık, bir nesnenin içinde bulunduğu enerji durumunu ifade eder. Daha açık bir ifadeyle, sıcaklık, bir nesnenin içindeki moleküllerin kinetik enerjisini ifade eder. Moleküllerin kinetik enerjisi arttıkça sıcaklık da artar. Bu nedenle, bir nesnenin sıcaklığı, içindeki moleküllerin hareketiyle ilgilidir. Sıcaklık, genellikle Celcius (C), Fahrenheit (F) veya Kelvin (K) birimleriyle ölçülür.

  Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki

  Isı ve sıcaklık arasında doğrudan bir ilişki vardır. Isı, nesneler arasındaki sıcaklık farkından kaynaklanan enerjinin transferi yoluyla hareket eder. Bu enerji transferi sırasında, nesnenin sıcaklığındaki değişim oluşur. Örneğin, bir nesnenin sıcaklığı artarsa, içindeki moleküllerin kinetik enerjisi de artar. Aynı şekilde, bir nesnenin sıcaklığı azalırsa, içindeki moleküllerin kinetik enerjisi de azalır.

  Isı ve Sıcaklığın Özellikleri

  1. Isı ve sıcaklık ölçülebilir: Hem ısı hem de sıcaklık, ölçülebilir fiziksel özelliklerdir. Isı, genellikle kalorimetreler gibi özel araçlar kullanılarak ölçülürken sıcaklık, termometreler gibi özel araçlar kullanılarak ölçülür.

  2. Isı ve sıcaklık arasında doğrudan bir ilişki vardır: Isı ve sıcaklık arasında doğrudan bir ilişki vardır. Isı transferi, sıcak ve soğuk nesneler arasındaki sıcaklık farkından kaynaklanır.

  3. Isı ve sıcaklık, enerji formlarıdır: Isı ve sıcaklık, enerji formlarıdır. Isı, bir nesnenin içinde bulunan enerjiyi ifade ederken, sıcaklık, bir nesnenin içinde bulunduğu enerji durumunu ifade eder.

  4. Isı, ısı yalıtımı yoluyla kontrol edilebilir: Isı transferi, nesneler arasındaki sıcaklık farkından kaynaklanır. Isı transferi kontrol edilebilir ve engellenebilir. Isı yalıtımı, bir nesnenin ısısının korunmasını veya dış etkilere karşı korunmasını sağlar.

  5. Sıcaklık, termodinamik sistemlerde önemli bir rol oynar: Termodinamik sistemlerde, sıcaklık, enerji transferi ve dönüşümü için önemli bir değişkendir. Sıcaklık, bir termodinamik sistemin termal dengesini belirler.


   Sonuç olarak, ısı ve sıcaklık, fiziksel terimlerdir ve birbirleriyle yakından ilişkilidirler. Isı, bir nesnenin sıcaklığındaki değişimi ifade ederken sıcaklık, bir nesnenin içinde bulunduğu enerji durumunu ifade eder. Isı ve sıcaklık, ölçülebilir, enerji formlarıdır ve sıcak ve soğuk nesneler arasındaki sıcaklık farkından kaynaklanan enerjinin transferi yoluyla hareket ederler.

  Sıcaklık: Bir maddeyi oluşturan taneciklerden birinin ortalama hareket(kinetik) enerjisini ifade den bir değerdir. Sıcaklık, enerji değildir. Termometre ile ölçülür. Isı: Sıcaklıkları farklı iki madde arasında alınıp verilen enerjinin adıdır.

  Isı, sıcaklıkları değişik maddeler arasında alınıp verdiği enerjinin adıdır. Maddenin, katı, sıvı ya da gaz fazında oluşundan bağımsız bir biçimde ısı, enerjisi yüksek olan maddeden daha düşük olan maddeye doğru hareket eder. Buna ısı alışverişi denir. Isı enerjisinin birimi joule ( j ) ya da kalori (cal)'dir. Kalori, atmosfer basıncında 1 gram suyun ısısını 1°C çoğaltmak amacıyla lüzumlu olan enerji miktarıdır ve 1 kalori 4,18 joule eşittir. Sıcaklık ise hissedilebilir bir büyüklük olarak suyun donma derecesi olan sıfır dereceyi referans alır ve maddenin ısısı termometrenin üstündeki sıcaklık ölçeğinden okunur. Bir cismin ısısı moleküllerinin titreşim hızına bağlıdır. Molekülleri ne kadar süratli titreşirse cisim o kadar sıcak, ne kadar yavaş titreşirse cisim o kadar soğuk olur. Sıcaklığın yüksek bulunduğu taraftan düşük bulunduğu tarafa doğru geçme eğilimi gösteren ısı, bu geçiş esnasında, mekânlar arasındaki malzemelerin ısı iletkenlik katsayılarına ve kalınlıklarına bağlı olarak bir dirençle karşılaşır. En genel anlamda ısı yalıtım uygulamaları yani mantolama, ısı geçişini azaltan bir dirençtir. Isı geçişi iletim, tasınım ve ısınım yolu ile 3 şekilde ortaya gelmektedir.

  Alanında profesyonel bu ekip sizler için "en iyi mantolama markası" için dış cephe kaplama malzemeleri hakkında gerekli bilgileri vereceklerdir.

  Firmamızın sizlere sunacağı hizmet sınıfının en nitelikli olmasının yanı sıra değindiğimiz gibi lüzumsiniminızın tam karşılığı olan gereçlerle üretilecek ve optimum yalıtım fiyatları sizler amacıyla oluşturulacaktır.

  Dış cephe uygulamaları yapan mantolama firmaları uyguladığı bu işlemlerde kullanılan "mantolama malzemeleri" de değişkenlik gösterir.

  İLETİM
  Isının iletim yolu ile yayılması katılarda olur. Herhangi bir katı cismin ısı enerjisini alan molekülü kazandığı bu enerjinin bir bölümünü bağlı bulunduğu moleküllere aktarır. Isı aktarılan moleküllerin de bağlı oldukları diğer moleküllere bu enerjiyi transferlarıyla ısı taşınım devam eder. Bu tip ısı iletiminin bir diğer adı da "Kondüksiyon" dur. Isı iletimi katı maddeler bilhassa malzemeler için ayırt edici bir özelliktir.

  TAŞINIM
  Taşınım; hareket sıvı ve gaz hâlindeki hareket edebilen moleküllerin ısı enerjisini transfer biçimidir. ısınan maddelerin hacmi artar ve yoğunluğu azalır. Yoğunluk değişiklıkları gaz ya da sıvı kütle içerisinde moleküllerin yer değiştirmesine namacıyla olur. Moleküllerin bu hareketi ile ısı enerjisi koordinat değiştirir, bir yerden diğerine taşınır. Bu ısı taşınımı enerjinin yüksek bulunduğu bölgeden düşük bulunduğu bölgeye doğrudur ve ister sıvı ister gaz hâlinde olsun maddenin taşınım özelliğini gösterir. Bir ısıtıcıya ilişki eden hava moleküllerinin yükselerek hareket etmesi ve daha yüksek koordinatdaki soğuk hava molekülleriyle yer değiştirmesi, soğuk hava moleküllerinin ısıtıcı yüzeyine çarparak ısı enerjisini alması ve yukarı doğru hareket etmesi taşınım yolu ile enerji aktarımına numune olarak verilebilir. Aynı şekilde ısıtılmakta olan bir kap içerisindeki sıvı molekülleri de ısındıkça yoğunlukları azalmakta, yukarı doğru hareket etmekte ve daha yüksek yoğunluğa sahip moleküllerle yer değiştirmektedir.

  IŞINIM
  Enerjinin elekt Romanyetik dalgalar ya da parçacıklar şeklinde yayılımına ya da iletimine ışınım ya da termal radyasyon denir. Isı enerjisini depolamış cisimler ultraviyole, infrared, mikrodalgalar ve radyo dalgaları gibi çoğu elekt Romanyetik dalgalar yayarak ısıl ışıma yaparlar. Madde enerji yayarak taşı-makta bulunduğu ısı enerjisini bir diğer maddeye aktarabilmektedir.

  O Kelvin ya da -273°C nin üstünde sıcaklığa sahip her cisim ışıma ile enerji yaymaktadır. Işıma esnasında ısı transferi için katı-sıvı ya da gaz gibi rastgele bir diğer maddeye gereksinim yoktur. Boşlukta dahi ışıma ile transfer işlemi olası olabilmektedir. Güneş ışınlarının yeryüzündeki etkileri ya da rastgele bir ışık kaynağının yaydığı ısı enerjisi bu hale numune olabilir.

  Birbirinden değişik kalınlık ve yoğunlukları değişen ısı yalıtım malzemeleri ile yapılarınızda konforu sağlamanız olası olacaktır. Yapılara mantolama işlemlerini yanı sıra sonradan da programı uygulanabilecek olan ısı yalıtımı yapmanın püf noktası, ihtiyaçlara en iyi mantolama malzemeleri kullanılarak, ısı yalıtımı programlarını yaptırabilirsiniz. Ses yalıtımı amacıyla tercih edilen malzemeler yapılara sonradan uygulanması ile "ısı yalıtımı" uygulamasına imkân tanımaktadır. Mantolama nedir? yazımızdan da faydalanabilirsiniz.

  Dış cephe kaplama malzemeleri ile şilte, levha (plaka), boru ve dökme şeklinde üretilebilen "taşyünü mantolama", ses yalıtımı, akustik planlama ve yangın yalıtımı amaçlı kullanılan "mantolama çeşitleri" ve farklı amaçlarda kullanılabilen izolasyon malzemelerindendir. Taşyünü mantolama malzemeleri iyi yalıtkanlar olup, bir miktar daha pahalı yalıtım malzemeleridirTaşyünü mantolama plakaları biraz ağırdır. Bu nedenle yapıya ek yük getirme durumu da söz konusu olup, Eps strafor mantolama malzemelerine göre de taş yünü mantolama levhalarının m2 fiyatları çok daha pahalıdır.

  logo

  Metpor Dekor ile Hayallerinizdeki Binaya Kavuşun!

  Estetik, Kalite ve Profesyonellik Bir Arada! Dış Cephe Kaplama • Söve • Isı Yalıtımı • Mantolama Üretimi. Binalarınıza Özgün Kimliğinizi Kazandırın! Detaylarda Profesyonellik!

  info@metpordekor.com
  Telefon: + 90 216 387 46 64
  FAX: + 90 216 517 84 33
  GSM: + 90 532 697 15 47
  Petrol İş Mahallesi, Kurtuluş Sokak No: 3/B 34862 Kartal/İstanbul

  2005 - 2023 MT Web Team | Metpor Söve & Mantolama Ürünleri - Metpordekor.com

  Metpordekor.com Mobilde
  whatsapp