• + 90 216 387 46 64
 • info@metpordekor.com

Binalarda Yoğuşma Nedir?

Binalarda Yoğuşma Nedir?

 • Metpor

  Metpor

  info@metpordekor.com

  Okunma Sayısı : 2486

Binalarda Yoğuşma Nedir?

  Binalarda Yoğuşma, Kondenzasyon Nedir?

  Yapı elemanlarının iç kısımlarında meydana gelen ve başlangıçta gözle fark edilemeyen su birikimidir. Yapı içerisinde meydana gelen bu su birikimi detaylı fiziksel hadiseler neticesi dışarı atılabiliyorsa, yapı içerisinde rastgele bir tehlike söz hususu değildir. Aksi durumda, yapı elemanlarına zarar verir. Bu nedenle, yapı elemanı içerisinde su buharı yoğuşumunun belli bir limiti aşmaması gerekir. Dış cephe mantolama uygulaması binalarda yoğuşma yani kondenzasyonu engeller.


  SU BUHARI İLE İLGİLİ TANIMLAR
  İnsanın soluk alıp verilen hava, kuru hava ile su buharı şeklinde iki kısımdan oluşur. Havadaki nem seviyesi iklim şartlarına göre değişir. Havaya nem sunarak ya da havadan nem alarak bu miktar değiştirilebilir. Fakat nem seviyesi değişimi belli bir limiti aşamaz. Bu limit, havadaki su buharının doyma sınırıdır. Doyma sınırına ulaşmış havaya doymuş hava denir. Doymuş hava amacıylae daha çok su buharı verilemez.

  BAĞIL NEM
  Havadaki su buharının kısmi basıncının, aynı sıcaklıkta doymuş havada tespit edilen su buharının kısmi basıncına seviyesi, bağıl nem olarak tanımlanır.

  MUTLAK NEM
  Bağıl nem havada tespit edilen nem miktarının mutlak değerini göstermez. Nemli havanın birim hacmine karşı gelen nem miktarı, mutlak nem şeklinde tanımlanır.

  ÖZGÜL NEM
  Sıcaklığın ve havadaki su buharı seviyesinın değişmesi neticesi, nemli havanın kütlesi ve hacmi değişir. Halbuki iklimlendirme proseslerinde nem miktarının basitçe hesaplanabilmesi amacıyla, nem miktarının sabit bir değere bağlı olarak verilmesi gerekir. Hava içerisinde değişikliğe uğramayan tek büyüklük kuru hava kütlesidir. Su buharı kütlesinin kuru hava kütlesine seviyesi özgül nem olarak tanımlanır.

  YOĞUNLUK
  Nemli hava içerisinde buluna kuru hava ve su buharı kütlesinin nemli havanın hacmine seviyesi, nemli havanın yoğunluğunu verir.

  ÇİĞ NOKTASI SICAKLIĞI

  Havanın verilen bir nem seviyesi amacıyla doyma ısısı çiğ noktası ısısı olarak tanımlanır. Doymuş havadaki sıcaklık çiğ noktası ısısının altına düştüğü vakit yoğuşma ortaya gelir.

  TERLEME

  Havada tespit edilen su buharının yoğuşma ısısının altında bir düzeyle kontak hale geldiği vakit, havanın içerisindeki su buharı yoğuşur. Yoğuşmanın su durumuna dönüşmesi terleme olarak adlandırılır. Terleme çiğ noktası ısısı ile ilgilidir.

  BUHAR KESİCİLER

  Konstrüksiyon içerisinde sunulan su buharını keserek engel olan malzeme tabakalarıdır. Pratikte su buharını tamamıyla kesmek imkansızdır. Fakat olası olduğunca su buharının yayılmasını azalmak yeterlidir. Su buharını yapı elemanının sıcak bölgesinde kesmek gerekmektedir.

  SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAKTÖRÜ

  Aynı sıcaklık ve atmosferik basınç şartlarında aynı kalınlığa sahip bir hava tabakasına göre; malzemenin bir tabakasının direncinin ne kadar olduğunu gösteren boyutsuz bir miktartı sabitidir. Havanın difüzyon direnç etkeni 1‘dir.

  ÖZGÜL DİRENÇ

  Su buharı difüzyonuna karşı gösterilen direnç özgül direnç olarak tanımlanır.

  Metpor KISMİ DİFÜZYON DİRENCİ

  Malzeme kalınlığı olan S ile su buharı difüzyon direnç etkeninin çarpımıdır. “ r ” ile gösterilir. r=µ.S

  GEÇİRGENLİK

  Su buharı geçişine izin veren malzemelerin fiziksel özelliği ile malzemenin birim kalınlığının çarpımıdır.

  Geçirgenlik = Su buharı geçirme kararlılığı x Birim kalınlık

  BUHAR DİFFÜSYONU

  Bir konstrüksiyonda, konstrüksiyonun iki yüzü arasında buhar basıncı değişik ise yüksek buhar basıncına sahip yüzeyden, düşük buhar basıncına sahip yüzeye doğru buhar difüzyonu olur. Buhar difüzyonu nem miktarı çok olan hacimlerden, nem miktarı düşük olan hacimlere doğru moleküler transport şeklinde gerçekleşir.

  Faydalı Makaleler

  Mantolama Uygulaması Nasıl Yapılır?

  Mantolama Çeşitleri

  Mantolama

  Mantolama Malzemeleri Nelerdir?

  Mantolama Firmaları

  Mantolamanın Faydaları

  Dekoratif Mantolama

  İç Cephe Mantolama

  Isı Yalıtımı Nedir?
  logo

  Metpor Dekor farklı modeller ve seçeneklerle başta İstanbul olmak üzere tüm ülkemize hizmet vermektelerdir

  info@metpordekor.com
  Telefon: + 90 216 387 46 64
  FAX: + 90 216 517 84 33
  GSM: + 90 532 697 15 47
  Petrol İş Mahallesi Levent Sokak
  No : 13/1 Kartal / İstanbul.

  2005 - 2019 MT Web Team - Metpor Söve&Mantolama Ürünleri - Metpordekor.com

  Metpordekor.com Mobilde
  mailform