• + 90 216 387 46 64
 • info@metpordekor.com
 • SSS

Isı Yalıtımı (Mantolama) Yaptırmanın Önemi Nedir?

 • Ana Sayfa
 • Blog
 • Isı Yalıtımı (Mantolama) Yapmanın Önemi Nedir?

Isı Yalıtımı (Mantolama) Yapmanın Önemi Nedir?

 • Mete Yılmaz

  Mete Yılmaz

  meteyilmaz@metpordekor.com

  Okunma Sayısı : 11 735

Isı Yalıtımı (Mantolama) Yapmanın Önemi Nedir?

  Isı Yalıtımı, kışları daha çok ısınmak, yazın da daha çok serinlemek amacıyla oluşturulan, binaların dış cepheleri ile duvarları, pencere kenarları söve ve kapı gibi yerlere oluşturulan Dış Cephe Giydirme çalışmasıdır. Dış Cephe Mantolama Uygulamasının Önemi şöyledir;

  Isı Yalıtımının Önemi Nedir?, Isı Yalıtımının Faydaları Nelerdir?

  1. Isı yalıtımı gaz, kurum ve toz emisyonunu azaltarak ve çevre kirliliğini önler.
  2. Isı yalıtımı yardımıyla daha çok sıhhatli ve konforlu bir yaşantınız olur.
  3. Rutubetli alanlar ve küf oluşmalarını engel olarak yalıtımın yapıldığı yerde mikropların yaşaması engellenir.
  4. Isı Yalıtımı; Yönetmeliklere uygun ideal bir mantolama yardımıyla, ısınma ya da serinleme hedefiyle yaptığımız harcamalardan ortalama %50 tasarruf ederek yazın serin kalmaya kışın daha iyi ısınmaya imkân sağlar.
  5. Dış cephe kaplama yardımıyla yalıtım yapılan yerde dengeli oda sıcaklıkları olur. Bu sayede mekan daha konforlu ve sıhhatli duruma gelir. Yalıtımın olmadığı yerlerdeki gibi pencereye yakın mekanlar soğuk, iç taraflar daha sıcak olmaz. Böylece ısınmak amacıyla kullandığınız enerjiden tasarruf ettiğiniz gibi evinizde ya da odanızda bir ısı dengesi oluşmuş olur.
  6. Evlerdeki küflenmeyi bozulmaları ve duvarlarda ve tavanlarda ısı farklılıkları nedeniyle oluşacak kara lekelerin önüne geçer.

  Binalarda ısı yalıtımı, ısı kaybını önlemeyi hedefleyen akıllı, pratik ve kolay bir çözümdür. Bina mantolama nerelere yapılır? diye soracak olursak, yalıtılacak en süregelen alanlardan bazıları tavanları, boşluk duvarlarını, dış duvarları ve zeminleri kapsamalıdır. Eps Strafor ısı yalıtım levhalarının rahatça kesilebilir olmasından dolayı dış cephe kaplama modelleri için esnek tasarımlar yapılabilmesi imkanı sunmaktadır.

  Isı Yalıtımı (Mantolama) Kullanım Alanları;

  1. Binaların çatı alanı ve bina duvarlarında,
  2. Toprak temas eden zemin kattaki bina ve evlerde,
  3. Katları ayıran ya da katların arasında kalan kısımlarda,
  4. Tesisat boruları, tesisat sistemi ve havalandırma boşlukları ve kanallarında,
  5. Garaj, depo, kiler gibi ısıtılmayan bölümlere bakan kısım ve duvarlara yapılıp uygulanabilir.

  Dış Cephe Mantolama ve Faydaları

  Günümüzde, yapılarda enerji performansı kavramı, giderek çoğalan enerji maliyetleri ve bölgesel kısıtlar niçiniyle hiç olmadığı kadar ehemmiyet kazanmıştır. Bu kavram beraberinde, yapılardaki enerji kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması gereksinimi meydana çıkmış ve inşaat pazarında enerji korunumunu ve sürdürülebilirliği amaçlayan uygulamalar yayılmış ve gelişmiştir.

  Yapılarda ısı kayıplarının büyük bölümü dış cephe yüzeylerinde meydana gelmektedir. Bu amaçla binanın içeriden bulunduğu kadar dışarıdan da yalıtılması ve enerji kayıplarına karşı korunması büyük ehemmiyet taşımaktadır.

  Yapı çapında elde edilen enerji verimliliği, işletme giderlerini bina ömrü süresince aşağı çekerken bina kalitesini artırmakta ve aynı vakitte bina sakinlerine de konforlu bir hayat alanı sunmaktadır. Bu sebeple izolasyon düzeyinin artması, hayat alanlarımızın daha enerji verimli, sürdürülebilir ve işlevsel olmasını sağlar.

  Dış cephe kaplama malzemeleri, yapı dış duvarlarını çepeçevre sararak ısı köprülerinin oluşumunu engeller ve enerji kayıplarının önlenmesinde büyük rol oynar. Yapıların, maliyet üstünlüğü yönünden en ısı verimli şekilde oluşturulabilmesi fırsatı, dizayn ve inşaat adımında meydana çıkmaktadır.

  Söve kaplama, dış duvar malzemelerinin beş ana faktörü ile sonuçlanır

  Artık inşaat halindeki yüksek binalar, ısı yalıtımı rolünü oynayabilen ve dış duvarın koruyucu bir etkisi olan duvar yalıtım levhasının dışına kurulacak, tuğla beton ömrünün dış duvarını artırabilir. Ancak dış duvarı genişletmek için zamanın kullanılmasıyla ısı yalıtım malzemesi eskime fenomeni gibi görünecek, sonra da eskimeye neden olacak mı? Aşağıdaki küçük basit giriş dizisi yaklaşık beş alana bölünmüştür:

  1, Termal stres , sıcaklık farkından kaynaklanan termal genleşme ve büzülmedeki yapılandırılmamış yapı miktarını değiştirir, böylece her zaman kararsız bir durumda olur.

  Bu nedenle, ısıl gerilim, yüksek bir binaya sahip bir dış duvarın dış yalıtım katmanının ana yıkıcı güçlerinden biridir. Çok katlı veya yazlık yapı ile karşılaştırıldığında, daha uzun olan bina dış katmandan daha fazla güneş ışığına maruz kalır, termal stres daha büyük ve deformasyon daha büyüktür. Bu nedenle yalıtım yapısı tasarlanırken ısı yalıtım malzemesi seçimi esnek ekranlama prensibini karşılamalı, malzemenin deformasyon kapasitesinin iç katman malzemesinin deformasyon kapasitesinden büyük olması gerekmektedir.

  2, hava basıncı. Genel olarak, büyük bir basınç kaybı, negatif hava basıncı emişi, yüksek katlı bir bina yalıtım katmanından kaynaklanan pozitif basınç vardır, bunun için dış yalıtım katmanı, boşluğun gereksinimlerine göre hava basıncına ve hava basıncına önemli ölçüde dirençli olmalıdır. İzolasyon tabakası olmadan, hava basıncını önlemek için hava tabakasını ortadan kaldırır, özellikle hava tabakasının izolasyon tabakasının negatif basınç durumunda izolasyon tabakasının kaybı nedeniyle hacim genişlemesi.

  3, deprem kuvveti Deprem kuvveti, yüksek katlı bina yapısı ve ekstrüzyon, kesme veya deformasyon yalıtım tabakası ve daha fazla yalıtım tabakası, depremin büyüklüğü ne kadar büyük olursa, o kadar şiddetli olur. Bunun için, yüksek yapışma içeriğine sahip dış ısı yalıtımı, esnek gradyan prensibini karşılama gerekliliği öncülüğünde dispersiyon ve deprem stresini absorbe etmek, darbeyi önlemek için yalıtım tabakasının yüzeyindeki yükü azaltmaktır. Yalıtım altındaki geniş bir sismik kuvvet alanının kırılmasını, ayrılmasını veya düşmesini gerektirir.

  4, su veya su buharı yüksek katlı binalar, su veya su buharı hasarını önlemek için dış ısı yalıtım malzemesinin iyi hidrofobik, iyi buhar buharı geçirgenliğini kullanmalı, transfer sürecinde su veya su buharından kaçınmalıdır. Artan nem içeriğinde duvar yoğuşması veya yalıtım katmanı oluşur, yüksek katlı bina yalıtım katmanı yağmur erozyonunu ve donma önleyici eritme kapasitesini iyileştirmek için artırılır.

  5, Yangın çok katlı binalar , çok katlı binalardan daha yüksek yangın dereceleri gerektirir. Yüksek katlı binanın yalıtımı, yangına karşı üstün bir dirence sahip olmalı ve yangının yayılmasını ve şeker veya zehirli gazların salınmasını önleyebilmelidir, hacim çok düşük olamaz, azaltılamaz, aksi takdirde ev veya itfaiye ekipleri Kurtarma operasyonlarının zarar görmesi büyük zorluklara neden oldu.

  Dış Cephe Isı Yalıtımı Uygulamasının Yararları ve Avantajları

  Dış cephe mantolama düzeneğinin performans yönünden yapıya sağladığı yararlar;

  1. Isıl Konfor

  Isı yalıtımı yardımıyla hayat alanının her noktasında homojen bir sıcaklık sağlanarak ısıtma ve soğutma gereksinimleri azaltılır. Böylece hem konforlu hem de sıhhatli hayat alanları oluşturulur.

  2. Isı Kayıp ve Kazançlarının Azaltılması

  Dış cephe mantolaması yapılmamış yapıların cephelerinden aşırı derecede ısı kaçakları ya da kazançları meydana gelebilir ve şayet bu sorun ortadan kaldırılmazsa büyük miktarda enerji kullanımı ve dolaylı maliyetlerine sebep olur. Dış cephe mantolama sistemi, yapının dış etrafında hava sızdırmaz bir bariyer yaratarak hava kayıp / kazançlarına niçin olan bütün boşluk, kılcal çatlak vb. kısımları mühürler.

  3. Yoğuşmanın Önlenmesi

  Katmanlar arası yoğuşma, yapı içersinde tespit edilen sıcak ve nemli havanın, yapısal bölümlere sızıp soğuk bir yüzey ile karşılaşması ve bünyesindeki su buharı taşıma kapasitesinin düşmesi neticesi katman yüzeyinde yoğunlaşmasıdır.

  Yapı bünyesine dış cephe kaplama sistemi uygulanması, katmanlar arası yoğuşmanın oluşmasını engeller, zira yoğuşma noktası sıcaklığı, yalıtımlı yapının dış cephesine doğru kayar ve iç katmanlarda yoğuşma riski ortadan kalkar. Buhar geçirimli bir yalıtım malzemesinin kullanımı, su buharının geçirimine imkân tanıyarak yapının soluk almasını sağlayarak yoğuşma tehlikesini daha da azaltır.

  4. Isı Köprülerinin Ortadan Kaldırılması

  Dış cephe izolasyon sistemi, uygulandığı yapının dış etrafında sıksık bir katman meydana getirdiği için, sahip olunan yapılarda ısı köprüleri büyük oranda azaltılırken, yeni yapılarda nerdeyse tamamiyle ortadan kaldırılır. Bu sebeple, var olan ısı köprülerini (örnek. dış kiriş ve kolon birleşim noktalarını) yalıtım ile kaplamak, önemli oranda ısı kayıplarını engeller ve yoğuşma tehlikesini önler.

  5. Duvarlarda Rutubet Oluşumunun Önlenmesi

  Mevcut dış duvarlarda meydana gelen rutubetin büyük bir alanı nem penetrasyonu, nem artımı ya da yoğuşma (özellikle yüzey yoğuşması) kaynaklı meydana gelmektedir. Bu hal cephe duvarlarında küf ya da mantar oluşumuna sebep olur. Genellikle bina dış duvarlarında yapılacak dış cephe ısı yalıtım sistemi ile ısıl dengenin kurulması ve sahip olunan yapı bileşenlerinde yenileme çalışmaları (örnek.eksik ya da hasar görmüş sıvaların yenilenmesi, kötü haldeki harçların kazınması ve tekrardan uygulanması, vb.) yapı cephesinde uzun süreli koruma sağlar.

  6. Yangın Koruma Performansı

  Eps Strafor malzemeleri ile oluşturulan dış cephe yalıtım sistemi uygulamaları, yapısal yangın koruma gerekliliklerini en üst düzeyde karşılamaktadır. Taşyünü yalıtım levhası sarfedilen sistemler, EUROCLASS – Avrupa Harmonize Sınıflandırma Sistemi– normlarına göre en yüksek yanmazlık katagorisi B1 katagorisindadır. Mantolama nedir? yazımızdan da faydalanabilirsiniz.

  7. Gürültünün Önlenmesi

  Dış cephe ısı yalıtım sistemleri yapılarına göre, belli derecelere kadar hava oluşumlu gürültüye karşı yalıtım sağlayarak yapı içersindeki hayat niteliğini kaydad eğer şekilde artırmaktadır. • Binalarda Isı Yalıtımının Önemi Nedir?
 • Isı Yalıtımının Önemi Nedir?, Isı Yalıtımı Neden Önemlidir?
 • Isı Yalıtımı (Mantolama) Yapmanın Amacı Nedir?
 • Isı Yalıtımı Yapmanın Faydaları
 • 2021 Dış Cephe Kaplama, Strafor Dış Cephe Duvar Kaplama
 • Isı Yalıtımı Nedir?, Isı Yalıtımı Ne İşe Yarar?
 • Yalıtım (İzolasyon) Nedir?, Binalarda En İyi Yalıtım Yöntemleri

 • Hızlı Erişim Linkleri


  En İyi Mantolama Hangisi?, Dış Cephe Mantolama (Isı Yalıtımı) Nasıl Yapılır? | Mantolama Fiyatları 2021, Dış Cephe Mantolama m2 Fiyatları 2022 | 2021 Dış Cephe Kaplama, Strafor Dış Cephe Duvar Kaplama | Dış Cephe Kaplama Modelleri, Strafor Mantolama Modelleri | Dış Cephe Isı Yalıtım Malzemeleri ve Teknik Özellikleri | Strafor Eps Isı Yalıtım Levhası Ölçüleri Nelerdir? | İç Cephe Mantolama, İçten Mantolama Teknikleri | Trendwall Duvar Panelleri | 8 Adımda Resimli Anlatımla Mantolama Nasıl Yapılır? | Mantolama Çeşitleri, Dış Cephe Mantolama Çeşitleri | Mantolama Nedir?, Binalarda Mantolama Nasıl Yapılır? | İç Cephe Mantolama Fiyatları, Strafor Duvar Paneli m2 Fiyatları | Mantolama Malzemeleri Nelerdir? | Fugalı Mantolama m2 Fiyatları, Hazır Mantolama Fiyatları 2021 | Yalı Baskı Nedir?, Yalı Baskı Desenli Dış Cephe Kaplama | İzolasyon Nedir?, İzolasyon Yöntemleri | Ahşap Görünümlü Strafor Dış Cephe Kaplaması | Villa Söve Modelleri, Lüks Villa Dış Cephe Modelleri | Villa Kaplama, Müstakil Ev Dış Cephe Mantolama ve m2 Birim Fiyatları | Ahşap Desenli Duvar Kaplaması | Harpuşta Nedir?, Parapet Sövesi Harpuşta Modelleri | Taş Görünümlü Strafor Duvar Paneli | Strafor Dış Cephe Kaplama m2 Birim Fiyatları | Duvar Kaplamaları ve Duvar Dekorasyon Fikirleri | Tuğla Desenli Strafor Duvar Paneli | Eps ve Xps Karşılaştırması, Polistiren Savaşları | Strafor Mantolama Malzeme Fiyatları | Strafor İç Cephe Duvar Kaplama Fiyatları | Dış Cephe Boyası Nedir? Özellikleri Nelerdir? | Dekoratif Mantolama, Dekoratif Isı Yalıtımı | Duvar Paneli Nedir? | İç Cephe Duvar Kaplama, İç Cephe Kaplama Panelleri | Bina Ölçüsü Nasıl Alınır?, Dış Cephe Ölçüsü Nasıl Alınır? | Duvar Taşı Dekorasyon Modelleri | Strafor Duvar Kaplama Paneli Uygulamaları Fiyatları | Villa Dış Cephe Kaplama Fiyatları, Villa Kaplama m2 Fiyatları 2020 | Mantolama İşleri, Dış Cephe Kaplama İşleri | Fugalı Dış Cephe Kaplaması Fiyatları | Dış Cephe Isı Yalıtım Önerileri Nelerdir? | Villa Mantolama Modelleri, Villa Dış Cephe Süslemeleri | Villa Dış Cephe Kaplamaları, Villa Dış Cephe Giydirme | Mantolama Modelleri, Bina Mantolama Çeşitleri |
  logo

  Söve, Mantolama ve Dış Cephe Kaplama Malzemeleri Metpor'da! En İyi Mantolama, Söve Dış Cephe Kaplama ve Isı Yalıtım Malzemeleri Yeni Modelleri ve Fiyatları ile Başta İstanbul Olmak üzere, Tüm Türkiye'ye Hizmet Verir.

  info@metpordekor.com
  Telefon: + 90 216 387 46 64
  FAX: + 90 216 517 84 33
  GSM: + 90 532 697 15 47
  Petrol İş Mahallesi, Kurtuluş Sokak No: 3/B 34862 Kartal/İstanbul

  2005 - 2021 MT Web Team - Metpor Söve & Mantolama Ürünleri - Metpordekor.com

  Metpordekor.com Mobilde