• + 90 216 387 46 64
 • info@metpordekor.com

Isı Yalıtımında Doğrular ve Yanlışlar Nelerdir?

 • Ana Sayfa
 • Blog
 • Isı Yalıtımında Doğrular ve Yanlışlar Nelerdir?

Isı Yalıtımında Doğrular ve Yanlışlar Nelerdir?

 • Metpor

  Metpor

  info@metpordekor.com

  Okunma Sayısı : 2485

Isı Yalıtımında Doğrular ve Yanlışlar Nelerdir?

  Isı Yalıtımında Doğrular ve Yanlışlar Nelerdir?

  Yanlış : Isı yalıtımında yalnızca kalınlık arttıkça tasarrufta aynı oranda artar.
  Doğru : Binalarda tek ısı kaybı olan yerler duvarlar değildir. Camlar, çatı ve bodrum gibi diğer ısı kayıpları engellenmezse tasarruf kalınlıkla aynı oranda artmaz.

  Yanlış : Renevasyon işlerinde çevre şartlarından kirlenmiş yüzeylerde, başka işlem yapılmadan doğrudan çimento esaslı ürün ile yapıştırma yapılabilir.
  Doğru : Bu tür yüzeylere uygulama öncesi su jeti ile zayıf yüzeyler, yüzeyden uzaklaştırılmalı ve sonrasında uygulama yapılmalıdır.

  Yanlış : Isı yalıtım malzemesi kullanmadan, sıva veya boyalarla ısı yalıtımı yapılabilir.
  Doğru : Isı  yalıtımı ısı iletim katsayısı düşük, belirli bir kalınlığı olan malzemeler ile yapılır. Bu şekilde belirli bir ısı direnç sağlanır.

  Yanlış : Renevasyonlarda teknik inceleme yapılmadan imalat yapılabilir.
  Doğru : İleride sıkıntı yaşanmaması için, uygulamaya başlanmadan evvel çatı, zemin vb. noktalarda teknik inceleme yapılarak sorunlar tespit edilmeli ve gerekli onarımlar yapılmalıdır.

  Yanlış : Binaların iç yüzeyindeki yoğuşma (kararma, küflenme veya mantarlaşma) sorunu su yalıtım malzemeleri ile çözülebilir.
  Doğru : Yoğuşma bir ısı yalıtım problemidir ve yalnızca bina dışından uygulanacak yeterli kalınlıkta ısı yalıtım malzemeleri ile çözülmektedir. 

  Yanlış : Mantolama binalarda dekoratif amaçlı yapılmaktadır.
  Doğru : Dış cephe mantolama, ısı yalıtımı amacı ile yapılmaktadır. Binaların yenilenmesi sebebiyle güzelleşmesine de katkı sağlamaktadır.

  Yanlış : Dış cephe kaplamada aynı iklim bölgesindeki her bina için aynı kalınlıkta ısı yalıtım levhası kullanılır.
  Doğru : Kullanılacak ısı yalıtım levhası kalınlığı, binanın bulunduğu iklim bölgesine, bina dış cephe malzemeleri ve TS 825’in belirlediği diğer kriterlere ve Bina Enerji Kimliği Sınıfı ihtiyacı dikkate alınarak hesaplanmalıdır.

  Yanlış : Dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında önemli olan tek şey işçilik kalitesidir, malzemelerin hepsi aynı özelliktedir. 
  Doğru : Dış cephe ısı yalıtımı uygulamasının ömrü, doğru uygulama yapılması ile orantılı olmakla birlikte, kullanılacak sistem ürünlerinin birbiriyle uyumu, ürünlerin ve sistemin kalite standartlarına uygunluğu ile doğru orantılıdır.

  Yanlış : Renevasyon işlerinde cephedeki yağmur iniş boruları, klimalar, demir doğramalar sökülmeden işlem yapılabilir. 
  Doğru : Uygulamanın sağlıklı olması ve daha sonra müdahale edilmesine bu birimler sökülüp mantolama yüzeyine taşınmalıdır.

  Yanlış : Binalarda ısı yalıtımı yaptırmanın maliyeti oldukça yüksektir. 
  Doğru : Isı yalıtım sistemi ekonomiktir. Isıtma ve soğutma giderlerinde, bina bakım onarım masraflarında sağladığı tasarruf ile kendisini 2-4 yıl arasında amorti etmektedir.

  Yanlış : Her koşulda üçlü yalıtım camları daha iyi ısı yalıtımı sağlar.
  Doğru : Düz camlarda oluşturulmuş üçlü yalıtım camlarının, ikili yalıtım camlarından daha iyi ısı yalıtım sağlaması için bazı şartlar gerekmektedir. Bu nedenle ikili ya da üçlü yalıtım camlarında kullanılan camların özelliği, bu iki kullanımın birbirine göre daha iyi ısı yalıtım sağlamasında belirleyici rol üstlenmektedir.

  Yanlış : Dış cephe ısı yalıtımında / mantolama binaların yalnızca kuzey cephesine ısı yalıtımı yapmak yeterlidir veya kuzey cephelerde daha kalın, diğer cephelerine daha ince levha kullanılmalıdır.
  Doğru : Isı yalıtımı bir bütün olarak hesaplanmalıdır. Farklı ısı iletkenliği olan yapı malzemelerinin birbirine bağlandığı, birbiri ile kesiştiği ve birbiri ile iç içe geçtiği yerlerde ısı köprüleri oluşmaktadır. Bu nedenle tüm yapı bileşenlerinde mantolama yapılması gerekmektedir. 

  Yanlış : Low-E kaplamalı yalıtım camları pahalı olduğu için standart yalıtım camları tercih edilmelidir.
  Doğru : Low-E kaplamalı yalıtım camlarının tercih edilmesi, gelecekte elde edilecek kazançlara yönelik bir tür yatırım özelliği taşımaktadır. Bu camlar için ilk yatırım aşamasında da sağlayacağı faydaya oranla düşük miktarda yapılan ek harcama, enerji giderlerinden sağlanan tasarrufla 1-2 yılda geri kazanılmakta, binanın kalan ömrü boyunca da kazanç sağlamaya devam etmektedir.

  Yanlış : Isı yalıtım levhalarında önemli olan malzemenin yoğunluğudur. Yüksek yoğunlukta malzeme ile daha az kalınlıkta levha kullanılabilir. 
  Doğru : Isı yalıtım malzemelerinin sahip olması gereken özellikleri sadece malzemenin yoğunluğu değildir. Malzeme seçimi yapılırken kullanılacak detaya göre malzemenin cinsi seçilmelidir. 

  Yanlış :  32kg/m3 mantolama levhası ile yapılan uygulamada bina nefes alamaz.
  Doğru : Mantolama levhalarının nefes alıp almama durumu tespiti için su buharı difüzyon direnci katsayısı değeri gerekli bir şarttır. EPS sistemlerde bu değer 20 - 40 arası iken XPS sistemlerde bu değer 80’ dir.  Sd (Su buharı difüzyon direnci) = μ X d (kalınlık) tır. İstenen kalınlık ve kullanılan mantolama malzemeleri ve türüne göre hesaplamalar yapıldığında, standartlara belirtilen 1000 m ve 1500 m gibi değerlere ulaşılamayacağı açıktır. Bu nedenle XPS, EPS ve mineral yün (camyünü, taşyünü) malzemeleri hava almaktadır ve tüm bu malzemelerin ısı yalıtımında kullanılmasında nefes alma açısından sorun yoktur.

  Yanlış : Sıcak bölgelerde ısı yalıtımı yapılmasına gerek yoktur. 
  Doğru : ısı yalıtımı kışın ısınmak, yazın serinlemek için harcanan enerji ve yakıttan tasarruf sağlamaktadır.Bir binanın soğutulması için harcanan enerji, ısıtılması için harcanan enerjiden daha fazladır. Bu yüzden sıcak iklim bölgelerinde, soğuk iklim bölgelerine kıyasla ısı yalıtım ihtiyacı daha fazladır.

  Yanlış : Mantolamanın kalitesi sadece malzemenin kalitesine bağlıdır.
  Doğru : Mantolamanın kalitesi ve verimliliği, sadece malzemelere bağlı değil, ustanın tecrübesine ve uygulamasına da bağlıdır. Doğru uygulanan mantolamadan yüksek verim elde edilebilmektedir.

  Yanlış : Isı yalıtımını herhangi bir ekibe uygulatabilirim ya da kendim uygulayabilirim.
  Doğru : Isı yalıtımı yapılacak bina mutlaka uzman kişilerce incelenmeli ve sorunun çözümüne yönelik uygulama mutlaka konusunda uzman firmalar tarafından yapılmalıdır. Isı yalıtımı çok fazla katmandan oluşan ve her bir katmanı önemli detaylardan oluşan uygulama bütünüdür. Bununla birlikte uygulamayı yapacak firmanın üretici firma tarafından yetkilendirilmiş yetkili uygulama bayii olması gereklidir.
  Yanlış : Isı yalıtımının performansı sadece levha kalınlığına bağlıdır.
  Doğru : Isı yalıtımı, sadece levha kalınlığına bağlı olmayıp, ısı geçirgenlik direnci ile doğru orantılıdır. Isı geçirgenlik direnci levha kalınlığı ile doğru orantılı, ısı iletkenlik katsayısı ile ters orantılıdır. Isı yalıtımı direnci en fazla olan yapılar malzeme kalınlığı fazla, ısı iletkenlik katsayısı düşük olan malzemelerle oluşturulan yapılardır.
  Yanlış : Uygulama kalınlığı dikkate alınmadan sadece ısı iletkenliğinin belli bir değerin altında olduğuna bakılarak ince katmanlarla yeterli ve etkili ısı yalıtımı sağlanabilir. 
  Doğru : Isı yalıtımında lambda olarak bilinen ısı iletkenlik özelliği tek başına yeterli olmayıp, kullanılan ürünün doğru kalınlıkta olması da çok önemlidir.
  Yanlış : Binamızda gazbeton, bimsblok, tuğla vb. kullanılmıştır ve ısı yalıtımı yaptırmaya gerek yoktur.
  Doğru : Bu tür yapı malzemeleri taşıyıcı olmayan dolgu amaçlı yapı malzemeleri olup, sadece yapılan ısı yalıtımına katkı sağlamaktadır. Yapı hangi malzemeden yapılmış olursa olsun, TS 825’e göre ısı yalıtım malzemesi ihtiyacı belirlenmelidir. Kolon ve kirişler dahil olmak üzere tüm cepheler, çatı, tavan ve döşemeler TS 825’e göre uygun kalınlıktaki malzemeler ile yalıtılmalı ve pencerelerde özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri, yalıtımlı doğramalar kullanılmalıdır.
  Yanlış : Mineral yünler ( camyünü ve taşyünü) su emer yalıtım yapamazlar.
  Doğru : Dış cephe ısı yalıtımında kullanılan lifli malzemeler doğru detay ile çözümlenir, suya maruz kalmayacak şekilde uygulama bitirilir ise elbette kullanılabilir. Mineral yünlerin üretim teknolojisi sayesinde su emiciliği düşürülebilmektedir. Ayrıca mantolama sistemi kompozit bir sistem olduğu için taş yünü üzerine uygulanan ince sıva ve son kat su itici boya-sıva sayesinde yüzeye gelen su son katta çatlama olmadığı sürece taşyününe ulaşamaz.
  Yanlış : Dıştan mantolama yapılması binanın nefes almasını engellemektedir. İçten yapılması daha iyidir. 
  Doğru : Binalarda dıştan yalıtım kolon ve kirişlerin de yalıtılmasını sağladığından donatı korozyonunu da önlemektedir. Isı köprüleri de ancak dıştan ısı yalıtımı ile sağlanabilir. Tüm ısı yalıtım malzemeleri buhar difüzyonu olan ürünlerdir. 
  Yanlış : XPS ve EPS uygulandıktan sonra gaz çıkarıp sağlığımızı olumsuz etkiler.
  Doğru : Hem XPS hem de EPS’de şişirme ajanı olarak gaz kullanır ve bu gaz ısı yalıtım levhasından difüzyon ile uzaklaşır. İnsan sağlığına olumsuz etki yapacak bir durum söz konusu değildir. Bu ürünlerde CE belgesinin olması çevreye ve insana en az zararı veya hiç zararı olmadığı, yapı malzemeleri yönetmeliğine ve CE yönetmeliğine uygun olduğu anlamına gelmektedir.
  Yanlış : Dış cephe ısı yalıtımında artık XPS strafor kullanılmıyor.
  Doğru : Dış cephe mantolamada ürün tercihi, uygulama yapılacak binanın türü, kalite, standart uygunluk, kalınlık unsurları göz önünde tutularak yapılmalıdır. Gerek XPS,EPS gerekse mineral yünler gibi ısı yalıtım malzemeleri sistem standartlarına uygun olarak üretildikleri takdirde kullanılmalarında hiçbir sakınca yoktur.
  Yanlış : Isı yalıtımında %50 tasarruf sağlanamaz.
  Doğru : Isı yalıtımı uygulanmış veya uygulanmamış binaların enerji kullanım değerleri TS 825’e göre uygun kalınlık ve detayda ısı yalıtımı yapıldığında %50 veya daha üstü tasarrufa ulaşmak mümkündür. Kalınlıkların artırılması durumunda bu oran daha da artmaktadır. 
  Yanlış : Her gri veya beyaz EPS levhanın yalıtım değeri aynıdır.
  Doğru : hem gri hemde beyaz EPS nin yalıtım değerleri kullanılan hammaddeye ve üretim proseslerine göre değişiklik gösterir.
  Yanlış : Tek tek seçilerek ısı yalıtım paketi oluşturulabilir., daha kaliteli ve uygun fiyat olur.
  Doğru : Sistem içindeki ürünlerin kalitesi ve birbirleriyle uyumunun sağlanması önemlidir. ETAG 004, TS EN 13499, TS EN 13500 mantolama sistemi kalite belgeleri sistemi oluşturan ürünler ile sistemin bütününe verilir, bu belgelere sahip ısı yalıtım paketlerinin kullanılması önerilmektedir. Bu şekilde sistemin ömrü uzamaktadır.
  Yanlış : Sadece dış duvarlara yapılan ısı yalıtımı yeterlidir. 
  Doğru: Bir binada tüm cepheler ile birlikte, döşeme ve çatıya da ısı yalıtımı uygulanmalıdır. Sanıldığının aksine ısı kayıp ve kazançlarına sadece cephede değil, çatı ve döşemeden iletilen ısı da önemli ölçüde neden olmaktadır. Binanın zemini donatılı beton elemanı olduğunda zemin, ısı köprüsü etkisi gösterir ve bina kolonlarında çektiği ısıyı hızlı bir şekilde toprağa ileterek ısı kaybına sebep olur. Diğer yandan bina içerisinde ısınan hava da fiziksel olarak daha yükseğe, çatı katına yükseldiğinden çatıdan ısı kayıpları da fazla olmaktadır.
  Yanlış : Cepheye BTB, PVC, alüminyum vb. kaplama malzemeleri yaptırdıktan sonra ısı yalıtımı yaptırmaya gerek yoktur.     
  Doğru : Söz konusu malzemeler ısı yalıtım malzemesi değildir, bunlar iletkenliği yüksek malzemelerdir, hiçbir yalıtkanlık özelliği yoktur, bu malzemeler ile ısı yalıtımı yapılamaz. 
  Yanlış : Cam  ile daha iyi ısı yalıtımı sağlamak için cam kalınlığını artırmak gerekir. 
  Doğru: Cam kalınlığının artmasının tek başına ve her koşulda ısı yalıtımına katkısı yoktur.Ancak cam alanı büyüdükçe, cam kalınlıklarının artırılması gerekir. Diğer yandan da ısı yalıtımı, yalıtım camları ile sağlanır. 
  Yanlış : XPS ısı yalıtım malzemesi kanserojendir, yapılarda kullanılmaması gerekir.
  Doğru : XPS,EPS,PU, mineral yünler vb. tüm yalıtım malzemeleri sağlığa zararlı değildir. Bu ürünlerde CE belgesinin olması çevreye ve insana en az zararı veya hiç zararı olmadığı anlamına gelir. 
  Yanlış : Isı yalıtımı yaptırırken en ucuz teklifi veren firma seçilmelidir.
  Doğru : Isı yalıtımı yaptırırken malzeme kalitesi ve firma referansları, gerek uygulayıcı gerekse üretici firmaların diğer ayrıcalıkları göz önünde bulundurulmalı, bu şartları sağlayan firmaların içinde en uygunu seçilmelidir.
  Yanlış : Isı yalıtımı ile sadece yakıt tasarrufu sağlanabilir.
  Doğru : Isı yalıtımı yakıt tasarrufunun yanında binayı dış etkilere ve korozyona karşı korur, binanın değerini artırır ve sağlıklı ortamlar oluşturur.

  Yakında Yükleniyor...

  Hızlı Erişim Linkleri

  Dış Cephe Mantolama Uygulaması Nasıl Yapılır?, Mantolama ÇeşitleriDış Cephe MantolamaEn İyi Mantolama MalzemeleriDış Cephe Mantolama FirmalarıMantolamanın Sağladığı YararlarDekoratif Mantolamaİçten MantolamaIsı Yalıtımı Nedir?Dış Cephe Mantolama Fiyatları 2019Dış Cephe Mantolama Malzeme Fiyatları 2019, söve modellerisöve nedir?söve çeşitleridüz söve modellericam söve modelleriyuvarlak söve modelleridış cephe kaplamamantolamasöveiç cephe söve modelleristrafor duvar panelistrafor duvar kaplamaVilla Dış Cephe KaplamaDış Cephe Mantolama Fiyatları 2019, Dış Cephe Mantolama Malzeme FiyatlarıDış Cephe Mantolama İşçilik Fiyatları 2019Dış Cephe Mantolama Fiyat HesaplamaDış Cephe KaplamalarıDış Mantolama FirmalarıYalı Baskı Dış Cephe KaplamalarıFugalı Dış Cephe Kaplamaİstanbul Mantolama m2 FiyatlarıDış Cephe Mantolama ModelleriIsı YalıtımıBinalarda sı Yalıtımı Nedir?Dış Cephe Isı Yalıtım FiyatlarıDış Cephe Isı Yalıtım FirmalarıIsı Yalıtım Malzeme TavsiyesiIsı Yalıtım ÇeşitleriEn İyi Dış Cephe Mantolama FirmalarıIsı Yalıtımı Nasıl Yapılır?Isı Yalıtımın ÖnemiIsı Yalıtımın FaydalarıIsı Yalıtımı Yaptırmanın NedenleriIsı Yalıtımı Nerelere Yapılır?Dış Cephesöveduvar kaplamaduvar kaplamalarıduvar kaplama panelleriduvar kaplama straforduvar kaplama malzemeleristrafor duvar kaplamastrafor duvar kaplama koçtaşstrafor duvar kaplama fiyatlarıstrafor duvar kaplama nasıl yapılır?strafor duvar kaplama panelistrafor duvar paneliduvar dekorasyonutaş görünümlü duvar paneli


  Hızlı Erişim Linkleri


  Villa Dış Cephe Kaplama, Villa Dış Cephe Dekorasyonu | Resimli Anlatımla 8 Adımda Mantolama Uygulaması Nasıl Yapılır? | Mantolama Trendleri "2019 Yılı Dış Cephe Mantolama Klavuzu" | Dış Cephe Kaplama Panelleri, Dış Cephe Duvar Kaplamaları | Villa Dış Cephe Kaplamaları | Yalı Baskı Nedir?, Yalı Baskı Dış Cephe Kaplama Modelleri ve Fiyatları | Mantolama İşleri Nedir?, Mantolama İşleri Nasıl Yapılır? | Duvar Mantolama | İç Mekan Strafor Duvar Paneli, Dekoratif Duvar Kaplama Panelleri | Duvar Söve Modelleri | Ahşap Duvar Kaplama, Ahşap Duvar Panelleri | İç Cephe Duvar Kaplama, İç Cephe Kaplama Panelleri | Ahşap Desenli Duvar Kaplaması | Tuğla Desenli Strafor Duvar Paneli | Duvar Dekorasyonu, Strafor Duvar Kaplamaları | Taş Görünümlü Strafor Duvar Paneli | Duvar Kaplama Çeşitleri, Strafor Duvar Paneli Modelleri | Strafor İç Cephe Duvar Kaplama Fiyatları | Strafor Duvar Kaplama Malzemeleri | Strafor İç Cephe Duvar Dekorasyonu Kaplamaları | Strafor Duvar Kaplama Paneli Uygulamaları Fiyatları | Duvar Paneli Nedir? | Duvar Taşı Dekorasyon Modelleri | Dekoratif Strafor Taş Duvar Panelleri | Strafor Duvar Taş Kaplama Modelleri | Dekoratif Dış Cephe Kaplama | Dekoratif Mantolama | Ahsap Görünümlü Dış Cephe Kaplaması | Ahşap Görünümlü Strafor Duvar Kaplama Panelleri | Trendwall | İç Cephe Mantolama, Strafor Duvar Paneli m2 Fiyatları | Dekoratif Dış Cephe Kaplamaları | Strafor Eps Isı Yalıtım Levhası Ölçüleri Nelerdir? | Harpuşta Nedir?, Parapetler İçin Söve Harpuşta Modelleri ve Fiyatları | Dış Cephe Dekorasyon Çeşitleri, 2019 Trendleri | 2019 Dış Cephe Isı Yalıtımı, Mantolama Fiyatları | Dış Cephe Mantolama M2 Fiyatları | Villalarda, Müstakil Evlerde Dış Cephe Mantolama ve Fiyatları | Dış Cephe Söve Kaplaması Nasıl Yapılır? | Dış Cephe Kaplaması, Mantolama İşçilik Fiyatları | 2019 Yılı En İyi Dış Cephe Kaplama Fiyatları | Strafor Mantolama Malzeme Fiyatları | Hazır Dekoratif Dış Cephe Kaplamaları ile İzolasyon | İzolasyon Nedir?, Yalıtım Neden Yapılır? | Eps ve Xps Karşılaştırması, Polistiren Savaşları | Düz Söve Modelleri, Düz Söve Çeşitleri | Villa Söve Modelleri, Villa Söve Çeşitleri | En İyi Mantolama Nasıl Yapılır? | Fugalı Mantolama Fiyatları, Hazır Mantolama, Fugalı Kaplama m2 Fiyatları | Isı Yalıtım Levhası Nedir? | Eps Mantolama Levhaları, Eps Yalıtım Plakaları | Fugalı Kaplama, Fugalı Mantolama Plakası | Strafor Mantolama Nedir? | Ahşap Görünümlü Dış Cephe Mantolama | Isı Yalıtımının Faydaları Kısaca | Dış Cephe Kaplama Çeşitleri | İstanbul Mantolama Fiyatları | İç Cephe Mantolama | Mantolama Fiyatları 2019 | Mantolama Nedir?, Dış Cephe Mantolamanın Tanımı Nedir? | Mantolama Maliyet Hesaplama | Dış Cephe Mantolama m2 Fiyatları | Isı Yalıtımı Nedir?, Isı Yalıtımı Nasıl Yapılır? | 2020 Mantolama Metrekare m2 Birim Fiyatları | Dış Cephe Kaplama Malzemeleri, Strafor Cephe Kaplama Malzemeleri | Dış Cephe Kaplama Modelleri 2019, Strafor Dış Cephe Kaplamaları 2020 | Dış Cephe Mantolama Fiyatları 2018 - 2019 | Mantolama Firmaları, Kaliteli Mantolama Şirketleri | Dış Cephe Kaplama Nedir?, En iyi Dış Cephe Kaplama Rehberi 2019-2020 | Mantolama Firmaları Rehberi 2019'un En İyileri | Cephe Kaplama Nedir? | Söve Fiyatları 2018 - 2019 ₺, Söve Kaplama Fiyatları 2020 | Yalıtım Nedir?, Yalıtım Uygulamaları | Isı Yalıtımı, Dış Cephe Mantolama & Isı Yalıtım Sistemleri | Isı Yalıtım Malzemeleri ve Özellikleri Nelerdir? | Yalı Baskı Kaplama, Yalı Baskı Mantolama | Mantolama Çeşitleri, Dış Cephe Mantolama Çeşitleri Nelerdir? | Mantolama & Söve Uygulaması | Isı Yalıtımı Neden Önemlidir? | Dış Cephe Nedir?, Dış Cephe Uygulamaları Hakkında Bilgiler | Dış Cephe Kaplamaları İle Söve ve Mantolama Uygulaması | Söve Modelleri, Söve Çeşitleri, Pencere Söve Tipleri | Söve Nedir?, Pencere ve Kapı Sövesi Teknik Özellikleri Nedir? |
  Önerilen Ürünler

  logo

  Metpor Dekor farklı modeller ve seçeneklerle başta İstanbul olmak üzere tüm ülkemize hizmet vermektelerdir

  info@metpordekor.com
  Telefon: + 90 216 387 46 64
  FAX: + 90 216 517 84 33
  GSM: + 90 532 697 15 47
  Petrol İş Mahallesi Levent Sokak
  No : 13/1 Kartal / İstanbul.

  2005 - 2019 MT Web Team - Metpor Söve & Mantolama Ürünleri - Metpordekor.com

  Metpordekor.com Mobilde