• + 90 216 387 46 64
 • info@metpordekor.com
 • SSS

Dış Cephe Mantolama Nace Kodu

Dış Cephe Mantolama Nace Kodu

 • Metpor

  Metpor

  info@metpordekor.com

  Okunma Sayısı : 22 401

Dış Cephe Mantolama Nace Kodu

  Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu Fizik

  1. Isı İletim Modları ve Teknik Terimler

  1.1 Isı iletimi Modları

  Binalarda ısının nasıl aktarıldığını bilmek önemlidir. Isı, iletim, taşınım veya radyasyonla veya üçünün bir kombinasyonu ile aktarılır. Isı her zaman sıcaktan daha soğuk alanlara geçer; bir denge istiyor. Dış cephe kaplama yapılmış bir bina kaplamasının iç kısmı dış havadan daha soğuksa, bina tutuşu dışarıdan ısı çeker. Sıcaklık farkı arttıkça, sıcaklık daha soğuk bölgeye daha hızlı akar.

  İletim . Bu modla, ısı enerjisi bir maddede molekülden moleküle bir katı, sıvı veya gazdan geçirilir. Isının gerçekleştirilmesi için, parçacıklar ve bazı sıcaklık farkları arasında fiziksel temas olmalıdır. Bu nedenle, termal iletkenlik, partikülden partiküle geçen ısı akış hızının ölçüsüdür. Belirli bir malzemeden geçen ısı akış hızı, sıcaklık farkından ve termal iletkenliğinden etkilenir.

  Konveksiyon . Bu modla, ısıtılmış bir hava / gaz veya sıvı bir yerden başka bir yere hareket ettiğinde, onunla birlikte sıcaklığını taşıdığında ısı aktarılır. Isı akış hızı, hareket eden gazın veya sıvının sıcaklığına ve akış hızına bağlı olacaktır.

  Radyasyon . Isı enerjisi, kızılötesi radyasyon veya başka bir elektromanyetik dalga şekli olarak ışık şeklinde iletilir. Bu enerji sıcak bir vücuttan kaynaklanır ve yalnızca tamamen saydam ortamlardan serbestçe seyahat edebilir. Atmosfer, cam ve yarı saydam malzemeler, bir yüzeye düştüğünde absorbe edilebilecek olan önemli miktarda radyan ısıyı geçirir (örneğin, güneşli bir günde geminin güverte yüzeyi radyan ısıyı emer ve ısınır). Açık renkli veya parlak yüzeylerin siyah veya koyu yüzeylerden daha parlak bir ısı yansıttığı bilinen bir gerçektir, bu nedenle eski daha yavaş ısıtılır.

  Binalarda mantolama uygulamasında mantolama malzemeleri, sıcaklığın bina tutma yerlerine / bina kaplarına girmesi, yukarıda belirtilen üç modun bir karışımının sonucudur, ancak en önemli mod duvarlar ve döşeme yoluyla iletmektir.

  1.2 Tanımlar

  Dış cephe kaplama ve izolasyon malzemelerinin ve diğer ortak dış cephe malzemelerinin termal özellikleri bilinmektedir veya doğru bir şekilde ölçülebilir. Herhangi bir malzeme kombinasyonu boyunca ısı iletimi (akış) miktarı hesaplanabilir. Ancak, ısı kayıplarını hesaplayabilmek ve ilgili faktörleri anlamak için bazı teknik terimleri bilmek ve anlamak gerekir.

  Kural olarak, bitiş özelliği, kalınlığından bağımsız olarak bir malzemenin özelliği, bitiş bitiş değeri ise belirli bir kalınlığa sahip belirli bir gövdenin özelliğini ifade eder.

  Isı enerjisi

  Bir kilokalori (1 kcal veya 1000 kalori), bir kg su sıcaklığını bir derece Santigrat (° C) artırmak için gereken ısı (enerji) miktarıdır. Enerji için SI standart birimi Joule'dir (J). Bir kcal yaklaşık 4.18 kJ'dir (bu sıcaklıkla biraz değişir). Başka bir birim Btu'dur (İngiliz ısı birimi). Bir Btu, kabaca 1 kJ'ye karşılık gelir.

  Termal iletkenlik

  Basit bir ifadeyle bu, bir malzemenin kütlesinden ısı iletme kapasitesinin bir ölçüsüdür. Farklı yalıtım malzemeleri ve diğer malzeme türleri, yalıtım etkinliğini ölçmek için kullanılabilecek özel termal iletkenlik değerlerine sahiptir. Birim sıcaklık farkı olduğunda, birim zamanda malzemenin birim kalınlığının birim alanı aracılığıyla gerçekleştirilebilecek ısı / enerji miktarı (kcal, Btu veya J cinsinden ifade edilir) olarak tanımlanabilir. Isı iletkenliği kcal m -1 ° C -1 , Btu ft -1 ° F -1 olarak ve SI sisteminde watt (W) m -1 ° C -1 olarak ifade edilebilir . Isı iletkenliği, k değeri olarak da bilinir.

  Isı iletkenlik katsayısı “l” (kcal m -2 s -1 ° C -1 )

  Bu 1 m'de l olarak belirlenen (Yunan harfi lambda) ve bir saat içinde gerçekleştirilmiştir (kcal) ısı miktarı olarak tanımlanır 2 1 m arasında bir kalınlıkta koşulları altında malzeme boyunca sıcaklık düşüşü ile, malzemenin sabit ısı akışı 1 ° C'dir. Isı iletkenliği testlerle belirlenir ve herhangi bir malzeme için temel derecedir. L aynı zamanda Btu ft ifade edilebilir -2 h -1 ° F -1(İngiliz ısı birimi foot kare, saat ve derece Fahrenheit başına) ya da W m SI birim -2 Kelvin (K) -1 .

  Termal direnç

  Termal direnç, k değerinin (1 / k) karşılığını oluşturur.

  Isıl direnç (R değeri)

  Termal direnç (R değeri), l (1 / l) 'nin tersidir ve herhangi bir malzemenin veya kompozit malzemenin termal direncini hesaplamak için kullanılır. R değeri, basit bir şekilde, herhangi bir malzemenin ısı akışına sağladığı direnç olarak tanımlanabilir. İyi bir yalıtım malzemesi yüksek bir R-değerine sahip olacaktır. 1 m'den farklı kalınlıklar için R değeri, yalıtım malzemesinin kalınlığındaki artışla doğru orantılı olarak artar. Bu, x / l'dir; burada x , malzemenin metre cinsinden kalınlığını gösterir.

  Isı iletimi katsayısı (U) (kcal m -2 sa -1 ° C -1 )

  U sembolü, bir malzemenin veya bir malzeme bileşiminin herhangi bir bölümü için toplam ısı iletim katsayısını belirtir. U için SI birimleri, iç hava sıcaklığı ile dış hava sıcaklığı arasındaki fark olan santigrat derece başına saat başına metrekare başına kcal'dir. Diğer birim sistemlerinde de ifade edilebilir. U katsayısı, duvarın veya döşemenin her iki yüzeyinin de termal direncini ve ayrıca duvar veya döşemenin kendisinde bulunabilecek bireysel katmanların ve hava alanlarının termal direncini içerir.

  Su buharına geçirgenlik (pv)

  Bu, malzemenin her iki yüzü arasındaki su basıncı farkı ünite olduğunda, birim kalınlıkta bir malzemenin alanından geçen su buharı miktarı olarak tanımlanır. G cm mmHg -1 m -2 gün -1veya SI sisteminde gm MN -1 s -1 (saniye başına mega Newton başına gram metre) olarak ifade edilebilir.

  Su buharına karşı direnç (rv)

  Bu su buharına geçirgenliğin karşılığıdır ve rv = 1 / pv olarak tanımlanır.

  2. Yalıtım Neden Gereklidir?

  Isı yalıtımı malzemelerinin temel işlevi, bina tutma duvarları, kapaklar, borular veya dikmelerin ısının, soğutulmuş bina veya buzun depolandığı yere iletilmesini azaltmaktır. Isı kaçağı miktarını azaltarak eriyen buz miktarı azaltılabilir ve böylece buzlanma işleminin etkinliği arttırılabilir. Daha önce tartışıldığı gibi, buz kullanılır çünkü binatan ısı enerjisini uzaklaştırır, aynı zamanda saklama kabının duvarlarına sızan ısı enerjisinden de uzaklaşır. Kabın duvarlarındaki dış cephe kaplama modelleri, kabın içine giren ısı miktarını azaltabilir ve böylece içerikleri soğuk tutmak için gereken buz miktarını azaltabilir.

  Binalarda yeterli ısı yalıtım malzemesi ile mantolamanın avantajları;

  • Çevresindeki sıcak havadan, makine odasından ve ısı sızıntılarından (bina tutma duvarları, kapaklar, borular ve dikmeler) ısı geçişini önlemek;

  • Bina tutma ve bina soğutma işletme maliyetlerinin faydalı kapasitesini optimize etmek;

  • Eğer kullanılıyorsa, soğutma sistemleri için enerji gereksinimlerinin azaltılmasına yardımcı olmak için.

  2.1 Yalıtım Malzemeleri

  Bekletme alanı genellikle küçük gemilerde çok yüksek olduğundan ve yalıtım maliyetleri, inşaatta yer alan maliyetlerin önemli bir bölümünü oluşturabildiğinden, yalıtım malzemesinin seçimi çok önemli olabilir.

  Ticari olarak, binaçı gemileri için birkaç termal izolasyon malzemesi kullanılır, ancak bu amaç için çok azı tamamen tatmin edicidir. Başlıca problemler, yeterli mekanik mukavemet ve nem emiliminin olmamasıdır. Sonuncusu, eriyen buzun bir soğutma ortamı olarak kullanıldığı binaçı teknelerinde özellikle önemli bir sorundur. Isı yalıtkanları, köpük bir yapı içerisindeki kabarcıkları veya gaz ceplerini yakalayarak çalışır. Bu gaz hücreleri nemle dolduğunda, yalıtım veriminde önemli kayıplar vardır.

  Suyun (10 ° C'de) ısı iletkenliği 0,5 kcal m -1 h -1 ° C -1 ve buzun sıcaklığı (0 ° C'de) 2 kcal m -1 h -1 ° C -1 (yaklaşık dört suyun değerini). Buna karşılık, kuru durgun hava yaklaşık 0.02 kcal m- 1 saat- 1 ° C- 1'dir . Şekil 5.1, bir yalıtım malzemesi içindeki R-11, kuru hava, su buharı ve buzun termal iletkenliklerini gösterir ve hava / gaz yalıtımdaki su buharı ile değiştirilirse meydana gelebilecek termal iletkenlikteki önemli artışı gösterir.

  Yalıtım malzemeleriyle nemin absorbe edilmesi, yalnızca tutma duvarlarına sızan su ile doğrudan temas yoluyla değil, aynı zamanda çiğlenme noktasına duvarların içinden geçen sıcaklık derecesinde ulaştığı duvarlarda su buharının yoğunlaşmasıyla da gerçekleşebilir.

  Bu nedenle, su buharı bariyerlerinin uygun tasarımı, yalıtımı nemden korumak için çok önemlidir. Çoğu iklimlerde, su buharının iletimi, dış sıcaklığın iç sıcaklıktan daha yüksek olması muhtemel olduğundan dış duvardan tutma duvarlarının iç tarafına doğru olma eğiliminde olacaktır. Bu, yalıtımın içine su geçirmez bir tabaka ve yalıtımın içine sıvı eriyik suyunun girmesini önlemek için astardaki su geçirmez bir bariyer gerektirir. Buhar bariyeri, ya prefabrik yalıtım panellerinin su geçirmez yüzeylerinden (sandviç tip paneller, bir yüzü hafif çelik galvanizli çelik sacların buhar bariyeri, diğer yüzü ise plastik kaplı alüminyum veya galvanizli demir iç yüzeyden elde edilebilir) levhalar), güçlendirilmiş plastik malzemeler, polietilen tabakalar, minimum 0.2 mm kalınlığında plastik filmler veya minimum 0.02 mm kalınlığında alüminyum folyo, bir bitüm membranı ile lamine edilmiştir. Minimum alüminyum veya galvanizli sac kalınlığı 0,3 mm olmalıdır.

  Termal iletkenlik

  Toplam ısı iletim katsayısını azaltmak için, "en iyi yalıtım malzemeleri" en düşük ısı iletkenliğine sahip olmalıdır. Bu nedenle, daha az yalıtım malzemesi gerekli olacaktır. Kuru durgun gaz en iyi yalıtım malzemelerinden biridir. Ticari olarak temin edilebilen yalıtım malzemelerinin yalıtım özellikleri, malzemenin içinde tutulan gaz miktarı ve gaz ceplerinin sayısı ile belirlenir. Bu nedenle, (gazın durgun kalmasını sağlayabilen) hücre sayısı arttıkça ve boyutları ne kadar küçük olursa, bu tür ısı yalıtımı malzemenin termal iletkenliği o kadar düşük olur. Bu hücreler birbirine bağlanmamalıdır, çünkü bu, ısının taşınmasına izin verir.

  Nem-buhar geçirgenliği

  En iyi yalıtım malzemeleri çok düşük nem - buhar geçirgenliğine sahip olmalıdır. Böylece, su emme ihmal edilebilir hale gelir. Yoğuşma ve korozyon en aza indirilir.

  Direnç / kurulum özellikleri

  Yalıtım malzemesi suya, çözücülere ve kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır. Dayanıklı olmalı ve yalıtım verimini hızlı bir şekilde kaybetmemelidir. Kurulumu için geniş bir yapıştırıcı seçimine izin vermelidir. Kurulumu kolay, hafif ve kullanımı kolay olmalıdır. Kurulumu için sıradan aletler kullanılabilir. Uzun vadeli performansta olduğu gibi, ilk maliyette de önemli tasarruflar olduğu için ekonomik olması gerekir. Koku oluşturmamalı veya emmemelidir. Mantar veya küf etkilenmemelidir ve haşarat çekmemelidir. Boyutsal olarak stabil olmalıdır, bu nedenle parçalanmayacak veya toplanmayacaktır.

  Güvenlik özellikleri

  Yalıtım malzemesi yanıcı ve patlayıcı olmayan olarak değerlendirilmelidir. Yalıtım malzemesinin yanması durumunda, yanma ürünlerinin toksik tehlikelere yol açmaması gerekir.
  Dış Cephe Mantolama Nace Kodu

  Mantolama nedir? diye soracak olursak, dış cephe kaplama malzemeleri kullanılarak ısı kayıplarını ortadan kaldıran, ısı yalıtımı sağlayıp dış cephe kaplama işlemlerinin tamamına "mantolama" diyebiliriz.

  Yalıtım stratejisi olarak mantolama, dış cephe için en popüler "dış cephe kaplama" uygulamasıdır. Isı olarak tabir ettiğimiz enerji, bir yapının duvarlarından, pencerelerinden, çatısından ve tabanlarından yayılmaya başlar.

  Mantolama, boşa giden enerjiyle gayret için kullanılan bir usuldür. Bir binanın duvarlarının izolasyon perfomansını güçlendiren bir çözümü temsil eder. Ayrıca, bu teknik onları hava geçirmez hale getirir ve havalandırmayı optimize eder. Bir konutun izolasyon niteliğini belirlemek için öncelikle termal uzmanlık gerekliliktir. Performansı artırmak için hangi çözümlerin en uygun olduğunu öğrenmenizi sağlar.

   Eps strafor malzemenin rahatça kesilebilir ve gerek kalıp yöntemiyle gerekse cnc makinelerinde istenilen söve formlarda kesilebilir olması dış cephe kaplama modelleri için esnek tasarımlar yapılması konusunda avantajlar sunar. 

  Mantolama ve Söve Uygulamaları

  Mantolama ile ilgili söylememiz gereken bir başka konu da özellikle büyük şehirler başta İstanbul olmak üzere, bütün illerimizde uygulanmakta olan "dış cephe kaplama yöntemi" olduğudur. Binalarda mantolama stratejisi sadecece evlerin "dış cephe" bölümünde yapılan bir yöntem değildir. Tamamlayıcı unsur olarak, iç cephede de uygulanan yalıtım stratejileri arasında "iç cephe mantolama" sistemleri de vardır.

  EPS strafor köpük, en iyi mantolama malzemeleri olarak tanımlanabilir. Karbonlu siyah EPS bünyesindeki grafit ısı reflektörleri sayesinde "yalıtım" özelliği mükemmel tasarlanmış bir EPS (Expanded Polistren) ısı yalıtım malzemeleridir

  Mantolama paket sistemlerinde dikkat edilmesi gereken önemli bir detay, paket sistemi üreticisinin güvenilir mantolama firmaları arasında olmasıdır. Fugalı mantolama veya yalı baskı cephe kaplaması gibi mantolama sistemlerinde Metpor Dekor kendi üretimi olan hazır ısı yalıtım levhalarını kullanmaktadır.

  İç Cephe Dekorasyonunda Strafor Duvar Panelleri

  İç duvar uygulamalarında kullanıldığında, strafor duvar paneli şık bir "ev dekorasyonu" ve bununla birlikte yüksek oranda "izolasyon" sağlar. İç cephede daire mantolama amaçlı kullanılan strafor duvar kaplama panelleri boya veya ektra farklı bir uygulama yöntemi gerektirmez.

  Köpük levha aynı kalınlıktaki başka malzemeler ile kıyaslandığında iki katından fazla mantolama ve kusursuz termal direnç sağlar. Çeşitli uygulamalarda kullanılmak için basitçe ihtiyaç duyulan ebatlara kesilebilirler.

  Strafor Fiyatları


 • dış cephe mantolama nace kodu
 • mantolama nace kodu
 • dış cephe mantolama meslek kodu
 • 2022 Dış Cephe Kaplama, Strafor Dış Cephe Duvar Kaplama
 • Mantolama Modelleri, Bina Mantolama Çeşitleri
 • Dış Cephe Mantolama Ne Demek?, Binalarda Mantolama Nedir?
 • Dış Cephe Mantolama, Dış Cephe Isı Yalıtımı

 • Benzer Ürünler


  Hızlı Erişim Linkleri


  En İyi Mantolama Hangisi?, Dış Cephe Mantolama (Isı Yalıtımı) Nasıl Yapılır? | Mantolama Fiyatları 2022, Dış Cephe Mantolama m2 Fiyatları 2022 | 2022 Dış Cephe Kaplama, Strafor Dış Cephe Duvar Kaplama | Dış Cephe Kaplama Modelleri, Strafor Mantolama Modelleri | Dış Cephe Isı Yalıtım Malzemeleri ve Teknik Özellikleri | Strafor Eps Isı Yalıtım Levhası Ölçüleri Nelerdir? | İç Cephe Mantolama, İçten Mantolama Teknikleri | Trendwall Duvar Panelleri | 8 Adımda Resimli Anlatımla Mantolama Nasıl Yapılır? | Mantolama Çeşitleri, Dış Cephe Mantolama Çeşitleri | Dış Cephe Mantolama Ne Demek?, Binalarda Mantolama Nedir? | İç Cephe Mantolama Fiyatları, Strafor Duvar Paneli m2 Fiyatları | Mantolama Malzemeleri Nelerdir? | Fugalı Mantolama m2 Fiyatları, Hazır Mantolama Fiyatları 2021 | Yalı Baskı Nedir?, Yalı Baskı Desenli Dış Cephe Kaplama Malzemeleri | İzolasyon Nedir?, İzolasyon Yöntemleri | Ahşap Görünümlü Strafor Dış Cephe Kaplaması | Villa Söve Modelleri, Lüks Villa Dış Cephe Modelleri | Villa Kaplama, Müstakil Ev Dış Cephe Mantolama ve m2 Birim Fiyatları | Ahşap Desenli Duvar Kaplaması | Harpuşta Nedir?, Parapet Sövesi Harpuşta Modelleri | Taş Görünümlü Strafor Duvar Paneli | Strafor Dış Cephe Kaplama m2 Birim Fiyatları | Duvar Kaplamaları ve Duvar Dekorasyon Fikirleri | Tuğla Desenli Strafor Duvar Paneli | Eps ve Xps Karşılaştırması, Polistiren Savaşları | Strafor Mantolama Malzeme Fiyatları | Strafor İç Cephe Duvar Kaplama Fiyatları | Dış Cephe Boyası Nedir? Özellikleri Nelerdir? | Dekoratif Mantolama, Dekoratif Isı Yalıtımı | Duvar Paneli Nedir? | İç Cephe Duvar Kaplama, İç Cephe Kaplama Panelleri | Bina Ölçüsü Nasıl Alınır?, Dış Cephe Ölçüsü Nasıl Alınır? | Duvar Taşı Dekorasyon Modelleri | Strafor Duvar Kaplama Paneli Uygulamaları Fiyatları | Villa Dış Cephe Kaplama Fiyatları, Villa Kaplama m2 Fiyatları 2020 | Mantolama İşleri, Dış Cephe Kaplama İşleri | Fugalı Dış Cephe Kaplaması Fiyatları | Dış Cephe Isı Yalıtım Önerileri Nelerdir? | Villa Mantolama Modelleri, Villa Dış Cephe Süslemeleri | Villa Dış Cephe Kaplamaları, Villa Dış Cephe Giydirme | Mantolama Modelleri, Bina Mantolama Çeşitleri |
  logo

  Söve, Mantolama ve Dış Cephe Kaplama Malzemeleri Metpor'da! En İyi Mantolama, Söve Dış Cephe Kaplama ve Isı Yalıtım Malzemeleri Yeni Modelleri ve Fiyatları ile Başta İstanbul Olmak üzere, Tüm Türkiye'ye Hizmet Verir.

  info@metpordekor.com
  Telefon: + 90 216 387 46 64
  FAX: + 90 216 517 84 33
  GSM: + 90 532 697 15 47
  Petrol İş Mahallesi, Kurtuluş Sokak No: 3/B 34862 Kartal/İstanbul

  2005 - 2022 MT Web Team - Metpor Söve & Mantolama Ürünleri - Metpordekor.com

  Metpordekor.com Mobilde