• + 90 216 387 46 64
 • info@metpordekor.com

Isı Yalıtımı Fizik

Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu Fizik

 • Metpor

  Metpor

  info@metpordekor.com

  Okunma Sayısı : 2508

Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu Fizik

  Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu Fizik

  1. Isı İletim Modları ve Teknik Terimler

  1.1 Isı iletimi Modları

  binalarda ısının nasıl aktarıldığını bilmek önemlidir. Isı, iletim, taşınım veya radyasyonla veya üçünün bir kombinasyonu ile aktarılır. Isı her zaman sıcaktan daha soğuk alanlara geçer; bir denge istiyor. Dış cephe mantolama yapılmış bir bina kaplamasının iç kısmı dış havadan daha soğuksa, bina tutuşu dışarıdan ısı çeker. Sıcaklık farkı arttıkça, sıcaklık daha soğuk bölgeye daha hızlı akar.

  İletim . Bu modla, ısı enerjisi bir maddede molekülden moleküle bir katı, sıvı veya gazdan geçirilir. Isının gerçekleştirilmesi için, parçacıklar ve bazı sıcaklık farkları arasında fiziksel temas olmalıdır. Bu nedenle, termal iletkenlik, partikülden partiküle geçen ısı akış hızının ölçüsüdür. Belirli bir malzemeden geçen ısı akış hızı, sıcaklık farkından ve termal iletkenliğinden etkilenir.

  Konveksiyon . Bu modla, ısıtılmış bir hava / gaz veya sıvı bir yerden başka bir yere hareket ettiğinde, onunla birlikte sıcaklığını taşıdığında ısı aktarılır. Isı akış hızı, hareket eden gazın veya sıvının sıcaklığına ve akış hızına bağlı olacaktır.

  Radyasyon . Isı enerjisi, kızılötesi radyasyon veya başka bir elektromanyetik dalga şekli olarak ışık şeklinde iletilir. Bu enerji sıcak bir vücuttan kaynaklanır ve yalnızca tamamen saydam ortamlardan serbestçe seyahat edebilir. Atmosfer, cam ve yarı saydam malzemeler, bir yüzeye düştüğünde absorbe edilebilecek olan önemli miktarda radyan ısıyı geçirir (örneğin, güneşli bir günde geminin güverte yüzeyi radyan ısıyı emer ve ısınır). Açık renkli veya parlak yüzeylerin siyah veya koyu yüzeylerden daha parlak bir ısı yansıttığı bilinen bir gerçektir, bu nedenle eski daha yavaş ısıtılır.

  Binalarda mantolama uygulamasında mantolama malzemeleri, sıcaklığın bina tutma yerlerine / bina kaplarına girmesi, yukarıda belirtilen üç modun bir karışımının sonucudur, ancak en önemli mod duvarlar ve döşeme yoluyla iletmektir.

  1.2 Tanımlar

  Dış cephe kaplama ve izolasyon malzemelerinin ve diğer ortak binaçı teknesi inşaat malzemelerinin termal özellikleri bilinmektedir veya doğru bir şekilde ölçülebilir. Herhangi bir malzeme kombinasyonu boyunca ısı iletimi (akış) miktarı hesaplanabilir. Ancak, ısı kayıplarını hesaplayabilmek ve ilgili faktörleri anlamak için bazı teknik terimleri bilmek ve anlamak gerekir.

  Kural olarak, bitiş özelliği, kalınlığından bağımsız olarak bir malzemenin özelliği, bitiş bitiş değeri ise belirli bir kalınlığa sahip belirli bir gövdenin özelliğini ifade eder.

  Isı enerjisi

  Bir kilokalori (1 kcal veya 1000 kalori), bir kg su sıcaklığını bir derece Santigrat (° C) artırmak için gereken ısı (enerji) miktarıdır. Enerji için SI standart birimi Joule'dir (J). Bir kcal yaklaşık 4.18 kJ'dir (bu sıcaklıkla biraz değişir). Başka bir birim Btu'dur (İngiliz ısı birimi). Bir Btu, kabaca 1 kJ'ye karşılık gelir.

  Termal iletkenlik

  Basit bir ifadeyle bu, bir malzemenin kütlesinden ısı iletme kapasitesinin bir ölçüsüdür. Farklı yalıtım malzemeleri ve diğer malzeme türleri, yalıtım etkinliğini ölçmek için kullanılabilecek özel termal iletkenlik değerlerine sahiptir. Birim sıcaklık farkı olduğunda, birim zamanda malzemenin birim kalınlığının birim alanı aracılığıyla gerçekleştirilebilecek ısı / enerji miktarı (kcal, Btu veya J cinsinden ifade edilir) olarak tanımlanabilir. Isı iletkenliği kcal m -1 ° C -1 , Btu ft -1 ° F -1 olarak ve SI sisteminde watt (W) m -1 ° C -1 olarak ifade edilebilir . Isı iletkenliği, k değeri olarak da bilinir.

  Isı iletkenlik katsayısı “l” (kcal m -2 s -1 ° C -1 )

  Bu 1 m'de l olarak belirlenen (Yunan harfi lambda) ve bir saat içinde gerçekleştirilmiştir (kcal) ısı miktarı olarak tanımlanır 2 1 m arasında bir kalınlıkta koşulları altında malzeme boyunca sıcaklık düşüşü ile, malzemenin sabit ısı akışı 1 ° C'dir. Isı iletkenliği testlerle belirlenir ve herhangi bir malzeme için temel derecedir. L aynı zamanda Btu ft ifade edilebilir -2 h -1 ° F -1(İngiliz ısı birimi foot kare, saat ve derece Fahrenheit başına) ya da W m SI birim -2 Kelvin (K) -1 .

  Termal direnç

  Termal direnç, k değerinin (1 / k) karşılığını oluşturur.

  Isıl direnç (R değeri)

  Termal direnç (R değeri), l (1 / l) 'nin tersidir ve herhangi bir malzemenin veya kompozit malzemenin termal direncini hesaplamak için kullanılır. R değeri, basit bir şekilde, herhangi bir malzemenin ısı akışına sağladığı direnç olarak tanımlanabilir. İyi bir yalıtım malzemesi yüksek bir R-değerine sahip olacaktır. 1 m'den farklı kalınlıklar için R değeri, yalıtım malzemesinin kalınlığındaki artışla doğru orantılı olarak artar. Bu, x / l'dir; burada x , malzemenin metre cinsinden kalınlığını gösterir.

  Isı iletimi katsayısı (U) (kcal m -2 sa -1 ° C -1 )

  U sembolü, bir malzemenin veya bir malzeme bileşiminin herhangi bir bölümü için toplam ısı iletim katsayısını belirtir. U için SI birimleri, iç hava sıcaklığı ile dış hava sıcaklığı arasındaki fark olan santigrat derece başına saat başına metrekare başına kcal'dir. Diğer birim sistemlerinde de ifade edilebilir. U katsayısı, duvarın veya döşemenin her iki yüzeyinin de termal direncini ve ayrıca duvar veya döşemenin kendisinde bulunabilecek bireysel katmanların ve hava alanlarının termal direncini içerir.

  Su buharına geçirgenlik (pv)

  Bu, malzemenin her iki yüzü arasındaki su basıncı farkı ünite olduğunda, birim kalınlıkta bir malzemenin alanından geçen su buharı miktarı olarak tanımlanır. G cm mmHg -1 m -2 gün -1veya SI sisteminde gm MN -1 s -1 (saniye başına mega Newton başına gram metre) olarak ifade edilebilir.

  Su buharına karşı direnç (rv)

  Bu su buharına geçirgenliğin karşılığıdır ve rv = 1 / pv olarak tanımlanır.

  2. Yalıtım Neden Gereklidir?

  Isı yalıtımı malzemelerinin temel işlevi, bina tutma duvarları, kapaklar, borular veya dikmelerin ısının, soğutulmuş bina veya buzun depolandığı yere iletilmesini azaltmaktır. Isı kaçağı miktarını azaltarak eriyen buz miktarı azaltılabilir ve böylece buzlanma işleminin etkinliği arttırılabilir. Daha önce tartışıldığı gibi, buz kullanılır çünkü binatan ısı enerjisini uzaklaştırır, aynı zamanda saklama kabının duvarlarına sızan ısı enerjisinden de uzaklaşır. Kabın duvarlarındaki dış cephe kaplama modelleri, kabın içine giren ısı miktarını azaltabilir ve böylece içerikleri soğuk tutmak için gereken buz miktarını azaltabilir.

  Binalarda yeterli ısı yalıtım malzemesi ile mantolamanın avantajları;

  • çevresindeki sıcak havadan, makine odasından ve ısı sızıntılarından (bina tutma duvarları, kapaklar, borular ve dikmeler) ısı geçişini önlemek;

  • bina tutma ve bina soğutma işletme maliyetlerinin faydalı kapasitesini optimize etmek;

  • eğer kullanılıyorsa, soğutma sistemleri için enerji gereksinimlerinin azaltılmasına yardımcı olmak için.

  2.1 Yalıtım Malzemeleri

  Bekletme alanı genellikle küçük gemilerde çok yüksek olduğundan ve yalıtım maliyetleri, inşaatta yer alan maliyetlerin önemli bir bölümünü oluşturabildiğinden, yalıtım malzemesinin seçimi çok önemli olabilir.

  Ticari olarak, binaçı gemileri için birkaç termal izolasyon malzemesi kullanılır, ancak bu amaç için çok azı tamamen tatmin edicidir. Başlıca problemler, yeterli mekanik mukavemet ve nem emiliminin olmamasıdır. Sonuncusu, eriyen buzun bir soğutma ortamı olarak kullanıldığı binaçı teknelerinde özellikle önemli bir sorundur. Isı yalıtkanları, köpük bir yapı içerisindeki kabarcıkları veya gaz ceplerini yakalayarak çalışır. Bu gaz hücreleri nemle dolduğunda, yalıtım veriminde önemli kayıplar vardır.

  Suyun (10 ° C'de) ısı iletkenliği 0,5 kcal m -1 h -1 ° C -1 ve buzun sıcaklığı (0 ° C'de) 2 kcal m -1 h -1 ° C -1 (yaklaşık dört suyun değerini). Buna karşılık, kuru durgun hava yaklaşık 0.02 kcal m- 1 saat- 1 ° C- 1'dir . Şekil 5.1, bir yalıtım malzemesi içindeki R-11, kuru hava, su buharı ve buzun termal iletkenliklerini gösterir ve hava / gaz yalıtımdaki su buharı ile değiştirilirse meydana gelebilecek termal iletkenlikteki önemli artışı gösterir.

  Yalıtım malzemeleriyle nemin absorbe edilmesi, yalnızca tutma duvarlarına sızan su ile doğrudan temas yoluyla değil, aynı zamanda çiğlenme noktasına duvarların içinden geçen sıcaklık derecesinde ulaştığı duvarlarda su buharının yoğunlaşmasıyla da gerçekleşebilir.

  Bu nedenle, su buharı bariyerlerinin uygun tasarımı, yalıtımı nemden korumak için çok önemlidir. Çoğu iklimlerde, su buharının iletimi, dış sıcaklığın iç sıcaklıktan daha yüksek olması muhtemel olduğundan dış duvardan tutma duvarlarının iç tarafına doğru olma eğiliminde olacaktır. Bu, yalıtımın içine su geçirmez bir tabaka ve yalıtımın içine sıvı eriyik suyunun girmesini önlemek için astardaki su geçirmez bir bariyer gerektirir. Buhar bariyeri, ya prefabrik yalıtım panellerinin su geçirmez yüzeylerinden (sandviç tip paneller, bir yüzü hafif çelik galvanizli çelik sacların buhar bariyeri, diğer yüzü ise plastik kaplı alüminyum veya galvanizli demir iç yüzeyden elde edilebilir) levhalar), güçlendirilmiş plastik malzemeler, polietilen tabakalar, minimum 0.2 mm kalınlığında plastik filmler veya minimum 0.02 mm kalınlığında alüminyum folyo, bir bitüm membranı ile lamine edilmiştir. Minimum alüminyum veya galvanizli sac kalınlığı 0,3 mm olmalıdır.

  Termal iletkenlik

  Toplam ısı iletim katsayısını azaltmak için, "en iyi yalıtım malzemeleri" en düşük ısı iletkenliğine sahip olmalıdır. Bu nedenle, daha az yalıtım malzemesi gerekli olacaktır. Kuru durgun gaz en iyi yalıtım malzemelerinden biridir. Ticari olarak temin edilebilen yalıtım malzemelerinin yalıtım özellikleri, malzemenin içinde tutulan gaz miktarı ve gaz ceplerinin sayısı ile belirlenir. Bu nedenle, (gazın durgun kalmasını sağlayabilen) hücre sayısı arttıkça ve boyutları ne kadar küçük olursa, bu tür ısı yalıtımı malzemenin termal iletkenliği o kadar düşük olur. Bu hücreler birbirine bağlanmamalıdır, çünkü bu, ısının taşınmasına izin verir.

  Nem-buhar geçirgenliği

  En iyi yalıtım malzemeleri çok düşük nem - buhar geçirgenliğine sahip olmalıdır. Böylece, su emme ihmal edilebilir hale gelir. Yoğuşma ve korozyon en aza indirilir.

  Direnç / kurulum özellikleri

  Yalıtım malzemesi suya, çözücülere ve kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır. Dayanıklı olmalı ve yalıtım verimini hızlı bir şekilde kaybetmemelidir. Kurulumu için geniş bir yapıştırıcı seçimine izin vermelidir. Kurulumu kolay, hafif ve kullanımı kolay olmalıdır. Kurulumu için sıradan aletler kullanılabilir. Uzun vadeli performansta olduğu gibi, ilk maliyette de önemli tasarruflar olduğu için ekonomik olması gerekir. Koku oluşturmamalı veya emmemelidir. Mantar veya küf etkilenmemelidir ve haşarat çekmemelidir. Boyutsal olarak stabil olmalıdır, bu nedenle parçalanmayacak veya toplanmayacaktır.

  Güvenlik özellikleri

  Yalıtım malzemesi yanıcı ve patlayıcı olmayan olarak değerlendirilmelidir. Yalıtım malzemesinin yanması durumunda, yanma ürünlerinin toksik tehlikelere yol açmaması gerekir.  Benzer Ürünler


  Hızlı Erişim Linkleri


  Mantolama Yöntemleri, İleri Seviye Mantolama Teknikleri | Isı Yalıtım Malzemeleri ve En İyi İzolasyon Malzemeleri | Dış Cephe Kaplama Rehberi, Dış Cephe Mantolama 2019-2020 | Söve Nedir?, Pencere ve Kapı Sövesi Teknik Özellikleri Nedir? | Dış Cephe Kaplama Modelleri 2019, Strafor Dış Cephe Kaplamaları 2020 | Söve Modelleri, Söve Çeşitleri, Pencere Söve Tipleri | Mantolama Nedir?, Binalarda Mantolama Optimizasyonu Nasıl Yapılır? | İç Cephe Mantolama, İçten Mantolama Teknikleri | Trendwall Duvar Panelleri | Mantolama Çeşitleri, Dış Cephe Mantolama Türleri | Mantolama Fiyatları 2019, Dış Cephe Mantolama m2 Fiyatları 2020 | 2020 Mantolama Metrekare m2 Birim Fiyatları | Isı Yalıtımı Nedir?, Binaların Isı Yalıtımı Nasıl Yapılır? | Söve Fiyatları 2018 - 2019 ₺, Söve Kaplama Fiyatları 2020 | Dış Cephe Nedir?, Dış Cephe Uygulamaları Nasıl Yapılır? | Mantolama Firmaları, En İyi Mantolama Şirketleri | 8 Adımda Resimli Anlatımla Mantolama Nasıl Yapılır? | Yalıtım Nedir?, Yalıtım ve İzolasyon Uygulamaları | Payanda, Payanda Nedir?, Payanda Ne İşe Yarar? | Dış Cephe Kaplamaları İle Söve ve Mantolama Uygulaması | Fugalı Mantolama m2 Fiyatları, Hazır Mantolama Fiyatları | Dış Cephe Kaplama Malzemeleri, Strafor Cephe Kaplama Malzemeleri | Kat Silmesi Nedir?, Kat Silmesi Nasıl Uygulanır? | İzolasyon Nedir?, Yalıtım Neden Yapılır? | Isı Yalıtımının Önemi Nedir? | Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu ve Binaların Dış Cephe Isı Yalıtımı Nasıl Yapılır? | Isı Yalıtım Levhası, Isı Yalıtımı Levha Çeşitleri | İstanbul Dekor Söve, İstanbul Söve Dekorasyon | Strafor Eps Isı Yalıtım Levhası Ölçüleri Nelerdir? | İç Cephe Mantolama, Strafor Duvar Paneli m2 Fiyatları | Mantolama & Söve Uygulama Teknikleri | Dış Cephe Kaplama Panelleri, Dış Cephe Duvar Kaplamaları | Fugalı Dış Cephe Kaplama, Fugalı Mantolama Levhası | Ahşap Görünümlü Strafor Duvar Kaplama Panelleri | Trendwall | Mantolama Maliyet Hesaplama | Yalı Baskı Nedir?, Yalı Baskı Dış Cephe Kaplama | Karbonlu EPS Isı Yalıtım Levhası ve Teknik Özellikleri | Dış Cephe Mantolama Fiyatları 2018 - 2019 | Villa Dış Cephe Kaplama, Villa Dış Cephe Dekorasyonu | Eps ve Xps Karşılaştırması, Polistiren Savaşları | 2019 Yılı En İyi Dış Cephe Kaplama Fiyatları | Yalı Baskı Kaplama, Yalı Baskı Mantolama | Cephe Kaplama Nedir? | Ahşap Görünümlü Dış Cephe Kaplaması | Dekoratif Mantolama | Isı Yalıtımının Faydaları Kısaca | Taş Görünümlü Strafor Duvar Paneli | Dış Cephe Kaplama Çeşitleri | Harpuşta Nedir?, Parapet Sövesi Harpuşta Modelleri | Dış Cephe Söve Kaplaması Nasıl Yapılır? | 2019 Dış Cephe Isı Yalıtımı, Mantolama Fiyatları | 2019 Mantolama Firmaları Rehberi | Strafor Mantolama Malzeme Fiyatları | Villalarda, Müstakil Evlerde Dış Cephe Mantolama ve Fiyatları | Mantolama Dübeli ve Mantolama Dübelerinin 8 Özelliği | Villa Söve Modelleri, Villa Söve Çeşitleri | Tuğla Desenli Strafor Duvar Paneli | Duvar Kaplamaları ve Duvar Dekorasyon Fikirleri | Düz Söve Modelleri, Düz Söve Çeşitleri | Strafor İç Cephe Duvar Kaplama Fiyatları | Ahşap Desenli Duvar Kaplaması | İstanbul Mantolama Fiyatları, Mantolama İstanbul | Strafor İç Cephe Duvar Dekorasyon Kaplamaları | Duvar Söve Modelleri, İç Duvar Kaplama Söveleri | Dekoratif Strafor Taş Duvar Panelleri | Dış Cephe Mantolama m2 Fiyatları | Duvar Paneli Nedir? | İç Cephe Duvar Kaplama, İç Cephe Kaplama Panelleri | Dış Cephe Dekorasyon Çeşitleri, 2019 Trendleri | İç Mekan Strafor Duvar Paneli, Dekoratif Duvar Kaplama Panelleri | Ahşap Duvar Kaplama, Ahşap Duvar Panelleri | Dış Cephe Kaplaması, Mantolama İşçilik Fiyatları | Duvar Kaplama Çeşitleri, Strafor Duvar Paneli Modelleri | Strafor Mantolama Nedir? | Duvar Taşı Dekorasyon Modelleri | Dekoratif Dış Cephe Kaplama | Eps Mantolama Levhaları, Eps Yalıtım Plakaları | Ahşap Görünümlü Dış Cephe Mantolama | Strafor Duvar Kaplama Malzemeleri | Mantolama İşleri, Dış Cephe Kaplama İşleri | Strafor Duvar Taş Kaplama Modelleri | Strafor Duvar Kaplama Paneli Uygulamaları Fiyatları | Dış Cephe Mantolama m2 Fiyatları | Dekoratif Dış Cephe Kaplamaları | En İyi Mantolama Nasıl Yapılır? | Duvar Mantolama |
  logo

  Metpor Dekor farklı modeller ve seçeneklerle başta İstanbul olmak üzere tüm ülkemize hizmet vermektelerdir

  info@metpordekor.com
  Telefon: + 90 216 387 46 64
  FAX: + 90 216 517 84 33
  GSM: + 90 532 697 15 47
  Petrol İş Mahallesi Levent Sokak
  No : 13/1 Kartal / İstanbul.

  2005 - 2020 MT Web Team - Metpor Söve & Mantolama Ürünleri - Metpordekor.com

  Metpordekor.com Mobilde