• info@metpordekor.com
 • SSS

Dış Cephe Sövesi

Dış Cephe Sövesi

 • Metpor

  Metpor

  info@metpordekor.com

  Okunma Sayısı : 21 388

Dış Cephe Sövesi

  Dilatasyon Profili Nedir?, Dilatasyon Profili Niçin Kullanılır?

  Yan yana oluşturulan ve birbirinden bağımsız olan yapıların arasında oluşturulan boşluğa dilatasyon denir. Farklı genleşmelerinden ve bina hareketlerinden ötürü meydana gelebilecek hasarları önlemek amacıyla bırakılan boşluklardır. Bu boşluklar üzerine takılan profillere dilatasyon profili denir.
  Dilatasyon Profili Hangi Amaçla Kullanılır?

  Dilatasyon Nedir; Bitişik ve birbirinden bağımsız olarak inşa edilen yapıların arasında bırakılan boşluğa dilatasyon derzi denir. Yapıladaki hareketlilik neticesi geniş oturumlu yapıların tümünün bu hareketten etkilenip hasar görmesini engellemek yada hasarı en aza indirgemek amacıyla oluşturulan yatay ve düşey dilatasyon derzlerdir.Yapının oluşturulacağı zemin ve kullanım şekline bağlı olarak dilatasyon değişiklik gösterir. Zemindeki hareketlerden ve genleşmelerden yapının etkilenmemesi ve tümünün hasar görmemesi amacıyla belli uzunluktan sonra yapı bir tüm olmaktan çıkarılıp bağımsız iki yapı olarak inşaa edilmelidir. Farklı yükseklikteki binalarda ağırlık ve zemin etüdü farkından ötürü oturmalar değişik olacağından dilatasyon derzi bırakılır.Bırakılan dilatasyon boşluğu yerine dilatasyon profilleri kullanılır.

  Dilatasyon Profili Nedir? Ne İşe Yarar? Hakkında Faydalı Bilgiler 
  Neden Dilatasyon Profili Kullanılmalıdır?

  Her malzeme yapısı itibariyle ısı karşısında değişik genleşir,bu sebeple malzemenin kendine ait uzama sayısal değeri vardır. Beraber çalışması gereken malzemeler değişik uzama değerlerine sahip ise bunların eş güdümlü çalışması amacıyla aralarında dilatasyon derzi kurallarının uygulanması şarttır.Uygulamasını mecbur kılan başka faktörler ise Yer oynamaları, gürültü ve ses dalgaları, rüzgar-kar ve yağmur yükleri, darbe,çarpma ve yaslanmalar, (Kaynak: Standartlar, AB Direktifleri, Genel Fizik kuralları,Teknik şartnameler) Şayet dilatasyon kurallarına uyulmadan ısıl uzama değerleri değişik malzemeler birbirlerine sabitlenecek biçimde bağlanırlarsa, yapısı itibariyle zayıf olan malzeme başkaine oranla daha çok deforme olacak ve birbirinden ayrılacaktır.

  Dilatasyon Profili bina ile çalışan bir profildir. Alüminyum, pvc gibi değişik türleri vardır. Kullanılacak bölüme göre değişik imalatlarda seçenek olarak yapılabilir. Bu profillerin takılma amacının en büyük sebebi hem sahip olunan boşluğu hareket hemen kırılıp çatlamayacak bir malzemeyle kapamak ve su yalıtımı devalılığını sağlamaktır.

  Dilatasyon Profili Fiyatları Hakkında Bilgiler

  Dilatasyon Nasıl Takılmalıdır?

  Dilatasyon profili imalatı seçilen profile göre değişiklık gösterir. Eğer alüminyum bir profil ise profilin cepheye basacağı bölümler mastiklendikten sonra makul vida ile vidalanır. İmalat sonucunda profil beraberinde boşluklar kalmış ise makul malzeme ile doldurulur. Seçilen profil fileli ise fileli sıva yapılmaya başlandığında profil filesi cepheye sıva ile yapıştırılır ve cepheden gelen file, dilatasyon profili filesinin üzerine binerek devam eder. Yani her malzemenin kendisine özgü bir imalatı vardır. Önemli olan takılan profilin terazisinde, mastarında ve boşluk bırakılmadan takılmasıdır. Alternatif olarak; genişliği çok çok olmayan dilatasyon boşluklarına fitil adı verdiği malzeme sıkıştırıldıktan sonra üzerine genellikle dilatasyon derzi olarak geçtiğimiz yapı kimyasalı sürülebilir. Bu imalatta da aynı şekilde dilatasyon boşluğuna su girmemesi amacıyla sürülen malzemenin boşluksuz sürülmesi çok önemlidir. Seçilen profilin takılacak alandaki boşluğa göre olması çok önemlidir.

  Dilatasyon Profili Fiyatları Hakkında BilgilerDilatasyon Profili

  Profiller vidalanır iken paslanmaz vida tüketilir ise, hem gelecekte cepheye pas akma problemini, hemde vidaların paslanıp kırılma ya da kendini bırakma problemini ortadan kaldırmış oluruz. Dilatasyon Profilleri dış cephe dekoratif mantolamada söve kaplama ürünleriyle de kullanılabilmektedir.
  Dış Cephe Sövesi

  Mantolama nedir? diye soracak olursak, dış cephe kaplama malzemeleri kullanılarak ısı kayıplarını ortadan kaldıran, ısı yalıtımı sağlayıp dış cephe kaplama işlemlerinin tamamına "mantolama" diyebiliriz.

  Yalıtım stratejisi olarak mantolama, dış cephe için en popüler "dış cephe kaplama" uygulamasıdır. Isı olarak tabir ettiğimiz enerji, bir yapının duvarlarından, pencerelerinden, çatısından ve tabanlarından yayılmaya başlar.

  Mantolama, boşa giden enerjiyle gayret için kullanılan bir usuldür. Bir binanın duvarlarının izolasyon perfomansını güçlendiren bir çözümü temsil eder. Ayrıca, bu teknik onları hava geçirmez hale getirir ve havalandırmayı optimize eder. Bir konutun izolasyon niteliğini belirlemek için öncelikle termal uzmanlık gerekliliktir. Performansı artırmak için hangi çözümlerin en uygun olduğunu öğrenmenizi sağlar.

   Eps strafor malzemenin rahatça kesilebilir ve gerek kalıp yöntemiyle gerekse cnc makinelerinde istenilen söve formlarda kesilebilir olması dış cephe kaplama modelleri için esnek tasarımlar yapılması konusunda avantajlar sunar. 

  Mantolama ve Söve Uygulamaları

  Mantolama ile ilgili söylememiz gereken bir başka konu da özellikle büyük şehirler başta İstanbul olmak üzere, bütün illerimizde uygulanmakta olan "dış cephe kaplama yöntemi" olduğudur. Binalarda mantolama stratejisi sadecece evlerin "dış cephe" bölümünde yapılan bir yöntem değildir. Tamamlayıcı unsur olarak, iç cephede de uygulanan yalıtım stratejileri arasında "iç cephe mantolama" sistemleri de vardır.

  EPS strafor köpük, en iyi mantolama malzemeleri olarak tanımlanabilir. Karbonlu siyah EPS bünyesindeki grafit ısı reflektörleri sayesinde "yalıtım" özelliği mükemmel tasarlanmış bir EPS (Expanded Polistren) ısı yalıtım malzemeleridir

  Mantolama paket sistemlerinde dikkat edilmesi gereken önemli bir detay, paket sistemi üreticisinin güvenilir mantolama firmaları arasında olmasıdır. Fugalı mantolama veya yalı baskı cephe kaplaması gibi mantolama sistemlerinde Metpor Dekor kendi üretimi olan hazır ısı yalıtım levhalarını kullanmaktadır.

  İç Cephe Dekorasyonunda Strafor Duvar Panelleri

  İç duvar uygulamalarında kullanıldığında, strafor duvar paneli şık bir "ev dekorasyonu" ve bununla birlikte yüksek oranda "izolasyon" sağlar. İç cephede daire mantolama amaçlı kullanılan strafor duvar kaplama panelleri boya veya ektra farklı bir uygulama yöntemi gerektirmez.

  Köpük levha aynı kalınlıktaki başka malzemeler ile kıyaslandığında iki katından fazla mantolama ve kusursuz termal direnç sağlar. Çeşitli uygulamalarda kullanılmak için basitçe ihtiyaç duyulan ebatlara kesilebilirler.

  Enerji Kimlik Belgesi Kanunu

  Enerji Kimlik Belgesi Kanunu, Türkiye'deki binaların enerji performansını değerlendirmek amacıyla çıkarılmış bir yasal düzenlemedir. Bu kanun ile binaların enerji tüketimini azaltmak ve enerji verimliliğini arttırmak hedeflenmektedir.

  Kanun, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'na dayanılarak çıkarılmıştır. Buna göre, belirli büyüklükteki binaların enerji kimlik belgesi almaları zorunlu hale getirilmiştir. Enerji kimlik belgesi, binaların enerji performansını gösteren ve binanın enerji tüketimini, sıcak su üretimini, ısıtma ve soğutma sistemlerini, izolasyon özelliklerini ve diğer detayları içeren bir belgedir.

  Enerji kimlik belgesi, yapı kullanma izin belgesi alınmadan önce veya binaların satış, kiralama veya devir işlemleri sırasında düzenlenmelidir. Belgeyi düzenleme yetkisi ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren yetkilendirilmiş kuruluşlara verilmiştir.

  Enerji Kimlik Belgesi Kanunu, Türkiye'de enerji tasarrufunu teşvik etmek ve çevreye duyarlı bir yapılaşma sürecini desteklemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

  5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu resmi gazetenin 2.05.2007 tarih ve 26510 sayısı ile yayımlanmıştır. Bu kanuna istinaden resmi gazetenin 05.08.2007 tarih ve 27075 sayısı ile "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" Yayımlanmıştır. Enerji kimlik belgesi (EKB) ile ilgili olan bir başka yönetmelikte; ‘’Merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde ısınma ve sıhhi sıcak su giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin yönetmelik’’ 14 Nisan 2008 tarih ve 26847 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

  Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğinden sonra enerji kimlik belgesi (EKB) kanunun yayımlandığı tarihten sonraki yapılacak binalarda  mantolama uygulama zorunluluğu bulunmaktadır. Bu tarihten öncekilere ise 1 Ocak 2020 yılına kadar süre tanınmıştır.

  Enerji Verimliliği Kanunu’na göre, 2 Mayıs 2017 itibariyle Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmayan konutlarda alım - satımlar yapılamayacak. Ev satın almak ya da kiralamak isteyenlerin kararında belirleyici bir kriter haline gelecek olan EKB, 2011’den önce yapı ruhsatı almış tüm binalar için 2 Mayıs 2017’den itibaren zorunlu olacak. Peki, Enerji Kimlik Belgesi nedir? EKB hangi kriterlere göre belirleniyor? İşte Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili bilinmesi gerekenler…

  Enerji Kimlik Belgesi; konutlarda enerji kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlayan bir belgedir. Bu belge; enerji israfının önlenmesini sağlamak için binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma-soğutma sistemlerinin verimi gibi birçok bilgiyi içeriyor.

  Enerji Kimlik Belgesi Kanunu Nedir?

  Enerji Kimlik Belgesi Kanunu, binaların enerji performanslarının belirlenmesi, geliştirilmesi ve izlenmesi amacıyla hazırlanan bir kanundur. Bu kanun, Avrupa Birliği Binalarda Enerji Performansı Direktifi'nin ülkemizde uygulanmasını sağlamak üzere hazırlanmıştır. Enerji Kimlik Belgesi Kanunu, Türkiye'deki binaların enerji tüketimlerini azaltarak enerji verimliliğinin artırılmasını amaçlamaktadır.

  Enerji Kimlik Belgesi Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

  Enerji Kimlik Belgesi Kanunu, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca 2011 yılında çıkarılmıştır. Kanun, binaların enerji performansının belirlenmesine yönelik usul ve esasları belirlemiştir.

  Enerji Kimlik Belgesi Kanunu'na Göre Kimler Enerji Kimlik Belgesi Almak Zorundadır?

  Enerji Kimlik Belgesi Kanunu'na göre, tüm binaların enerji kimlik belgesi almaları zorunludur. Bu kapsamda, konut, ticari, kamu ve eğitim binaları gibi tüm binalar, enerji kimlik belgesi almaları gereken yapılar arasındadır.

  Enerji Kimlik Belgesi Kanunu'na göre, yeni yapılacak binaların inşaat aşamasında enerji kimlik belgesi alınması gerekmektedir. Mevcut binalar için ise belirli bir takvim doğrultusunda enerji kimlik belgesi alınması zorunludur. Bu takvim, binanın toplam kullanım alanına ve yapım tarihine göre belirlenmektedir.

  Enerji Kimlik Belgesi Kanunu'na Göre Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?

  Enerji kimlik belgesi, yetkili enerji kimlik belgesi veren kuruluşlar tarafından düzenlenmektedir. Bu kuruluşlar, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yetkilendirilmektedir.

  Enerji kimlik belgesi, binanın enerji performansını ortaya koyan belge olarak bilinir. Bu belgenin düzenlenmesi için, belirlenmiş kriterlere göre bina incelenir ve enerji performansı belirlenir. Bu inceleme sonucunda, binanın enerji sınıfı da belirlenir.

  Enerji kimlik belgesi almak isteyen bina sahipleri, yetkili enerji kimlik belgesi veren kuruluşlar ile iletişime geçerek, belgenizi tmin edebilirsiniz.

  Enerji Kimlik Belgesi Kanunu Hükümleri

  Enerji kimlik belgesi, enerji yönetimi açısından önemli bir belgedir. Bu belgenin verilmesi ve kullanımı, birçok ülkede enerji tasarrufu ve çevre koruması için yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye'de de enerji kimlik belgesi almak zorunlu hale getirilmiştir. Enerji kimlik belgesi, enerji performansı düşük olan binaların iyileştirilmesi ve enerji verimliliğinin arttırılması için önemlidir. Bu nedenle, Enerji Kimlik Belgesi Kanunu önemli bir yasal düzenlemedir.

  Enerji Kimlik Belgesi Kanunu, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'nun bir parçasıdır. Bu kanun, binaların enerji verimliliği ve çevre dostu olmalarını sağlamak amacıyla çıkarılmıştır. Kanunun amacı, binaların enerji tüketimini azaltmak, enerji tasarrufu sağlamak ve çevreye olumsuz etkilerini en aza indirmektir. Kanun, enerji kimlik belgesi alma zorunluluğunu getirerek, binaların enerji performanslarının belirlenmesini ve iyileştirilmesini hedeflemektedir.

  Kanuna göre, yeni binaların enerji kimlik belgesi almaları zorunludur. Ayrıca, mevcut binaların da belirli bir süre içinde enerji kimlik belgesi almaları gerekmektedir. Belirtilen süreler, binanın kullanım amacına, büyüklüğüne ve yapısına göre değişebilir. Enerji kimlik belgesi, yapı denetim kuruluşları tarafından verilir. Belge verilmeden önce, binanın enerji performansı ölçülmekte ve değerlendirilmektedir. Bu ölçüm ve değerlendirme sonucunda, bina için bir enerji sınıfı belirlenmektedir.

  Kanuna göre, binaların enerji verimliliğini arttırmak için çeşitli tedbirler alınması gerekmektedir. Bu tedbirler arasında, bina izolasyonunun sağlanması, enerji tasarruflu aydınlatma sistemlerinin kullanılması, güneş enerjisi veya rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması yer almaktadır. Bu tedbirlerin alınması, binaların enerji verimliliğini arttıracak ve enerji tüketimini azaltacaktır.

  Enerji kimlik belgesi kanunu, binaların enerji verimliliği konusunda önemli bir adımdır.

  EKB Kriterleri Nelerdir?

  Enerji Kimlik Belgesi sınıflandırması A'dan G'ye kadar yapılıyor. En yüksek seviye olan A, en yüksek verimi gösterirken; G ise en düşük verim seviyeyi gösteriyor. Peki EKB verilirken hangi kriterlere dikkat ediliyor? Bu belge verilirken; bir binanın ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma - soğutma ekipmanları verimleri, aydınlatma armatürleri verimliliği olmak üzere enerji tasarrufuna dair birçok kriter dikkate alınıyor.

  Enerji Kimlik Belgesi olan konutlar, alıcıların satın alma kararlarını da etkileyecek. Ev satın alırken ya da kiralarken artık sadece evin fiyatına ya da büyüklüğüne değil, EKB'nin olup olmadığına da bakılacak. Diğer yandan önümüzdeki günlerde Enerji Kimlik Belgesi olan konutlarda devlet teşvikinin de olması bekleniyor.

  Birbirinden değişik kalınlık ve yoğunlukları değişen ısı yalıtım malzemeleri ile yapılarınızda konforu sağlamanız olası olacaktır. Yapılara mantolama işlemlerini yanı sıra sonradan da programı uygulanabilecek olan ısı yalıtımı yapmanın püf noktası, ihtiyaçlara en iyi mantolama malzemeleri kullanılarak, ısı yalıtımı programlarını yaptırabilirsiniz. Ses yalıtımı amacıyla tercih edilen malzemeler yapılara sonradan uygulanması ile "cephe sistemleri" uygulamasına imkân tanımaktadır. Mantolama nedir? yazımızdan da faydalanabilirsiniz.

  4 Adımda Enerji Kimlik Belgesi İçin Gerekli Evraklar

  1. Mimari Proje

  2. Isı Yalıtım Projesi

  3. Elektrik Projesi

  4. Mekanik Tesisat Projesi (Isıtma, soğutma, havalandırma)

  Enerji Kimlik Belgesi Alınmazsa Ne olur?

  Türkiye’de enerji kimlik belgelerinin önemi oldukça büyüktür. Peki ya enerji kimlik belgesi almama cezası ne kadar yada enerji kimlik belgesi başvuru şartları oldukça zor bir süreci kapsamaktadır.

  Bu belgenin en büyük önemi de binalarda enerjinin verimli kullanılması ve bina değerleri için gerek görülmektedir.

  Enerji kimlik belgesi bulunmayan binaların kaybolup gitme olasılığı artmaktadır. 2020 yılına kadar enerji kimlik belgesi bulunmayan binalarda kiraya verme ve alım - satım işlemlerinin yapılmasına izin verilmeyecektir. Yapıtları bulunan kişiler için bu nedenle bu belge gereklidir. Bu belge sayesinde yapıtlar büyük değer kazanmaktadır. Türkiye'de Devleti bir gelişmişlik belirtisi olan bu enerji belgesinin gerekliliği şarttır.

  Binanın ısı yalıtımı ve dış cephe kaplamasını yaparak tasarım imkanları sağlayan yalı baskı (siding) malzemeler EPS strafor polistren köpük adını verdiğimiz termoplastik bir malzemeden üretilmektir. Strafor yalı baskı levhaları hafif ve mukavemetli bir ısı yalıtım malzemesi olup, ısı yalıtımı metrik değerleri mükemmel olan izolasyon malzemeleridir. 

  Dış cephede kaplama uygulamasının onlarca çeşidi mevcuttur. Dış cephe uygulamaları yapan mantolama firmaları uyguladığı bu işlemlerde kullanılan "mantolama malzemeleri" de değişkenlik gösterir. Fakat "yapılarda mantolama malzemeleri" arasında seçim yapılırken birkaç esas neden göz önünde bulundurmalıdır. Çünkü en iyi ısı yalıtım malzemeleri dış cephede dayanıklı olması, su ve nemden basit etkilenmemesi, yanmaya dayanıklılık, basınç ve çekme dayanıklılığı, buhar difüzyon direnci, birim hacim ağırlığı, sıva tutuculuğu, işlenebilirlik, uzun yaşamlı olması, mantolama malzeme m2 fiyatları anlamında ekonomik olması gibi etmenler göz önünde tutulmalıdır.

  İnternet üzerinde dış cephe kaplama görselleri şeklinde aramalar yaparak, zihninizde oluşacak bina cephe tasarımına yön verebilirsiniz. Ardından yapılması gereken mantolama firmaları ile birlikte düşünce alışverişi yapıp en makul öneriyi vereni ve en güvenilir olanını bulmaktır.

  Birbirinden değişik kalınlık ve yoğunlukları değişen ısı yalıtım malzemeleri ile yapılarınızda konforu sağlamanız olası olacaktır. Yapılara mantolama işlemlerini yanı sıra sonradan da programı uygulanabilecek olan ısı yalıtımı yapmanın püf noktası, ihtiyaçlara en iyi mantolama malzemeleri kullanılarak, ısı yalıtımı programlarını yaptırabilirsiniz. Ses yalıtımı amacıyla tercih edilen malzemeler yapılara sonradan uygulanması ile "ısı yalıtımı" uygulamasına imkân tanımaktadır. Mantolama nedir? yazımızdan da faydalanabilirsiniz.

 • En İyi EPS Strafor Kapı ve Pencere Söveleri: Binalarınızı Koruyun
 • Söve Nedir? Dış Cephe Söve Sistemleri Ne İşe Yarar? Hakkında Güncel Bilgileri Keşfedin!
 • Köşe Taşı Nedir?, Köşe Taşının Özellikleri Nelerdir?
 • Dış Cephe Pencere Söve Fiyatları: Kaliteli ve Uygun Fiyatlı Strafor Seçenekler
 • Dış Cephe Kaplama: Yeni Nesil Dış Cephe Kaplama Sistemleri

 • Benzer Ürünler

  logo

  Metpor, dış cephe kaplama, söve, ısı yalıtımı ve mantolama hizmetlerinde lider bir firmadır. Özelleştirilmiş dış cephe kaplama çözümlerimizle estetik, kalite, işlevsellik, ısı yalıtımı ve dış cephe kaplama malzemelerini bir arada sunuyoruz. 

  info@metpordekor.com
  Telefon: + 90 216 387 46 64
  FAX: + 90 216 517 84 33
  GSM: + 90 532 697 15 47
  Petrol İş Mahallesi, Kurtuluş Sokak No: 3/B 34862 Kartal/İstanbul

  2005 - 2023 MT Web Team | Metpor Söve & Mantolama Ürünleri - Metpordekor.com

  Metpordekor.com Mobilde
  whatsapp